0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o urlop - prawa i obowiązki związane ze złożeniem wniosku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych praw każdego pracownika zatrudnionego podstawie umowy o pracę. Jednak aby móc skorzystać z tego przywileju należy przestrzegać zasad jego udzielania. Czy wniosek o urlop wypoczynkowy jest konieczny w każdym zakładzie pracy? Sprawdźmy!

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu wypoczynkowego dla pracownika reguluje Kodeks Pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu. Prawo do urlopu ma charakter niezbywalny. W związku z tym nie można z niego zrezygnować lub zbyć go na rzecz innych osób. Tylko w sytuacji odejścia pracownika z przedsiębiorstwa, należy mu się ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wyliczony proporcjonalnie do przepracowanego okresu w bieżącym roku kalendarzowym.

Wniosek o urlop wypoczynkowy

Każdemu etatowemu pracownikowi należy umożliwić wypoczynek. Urlop wypoczynkowy, zgodnie z prawem pracy, powinien trwać nieprzerwanie przez 14 dni kalendarzowych. Jednak, mimo, że pracownikowi odgórnie należy się wskazany okres pełnopłatnej nieobecności w pracy należy mieć na uwadze, że pracodawca nie musi udzielić urlopu w wybranym przez pracownika terminie. Dlatego warto, aby odpowiednio wcześniej w firmie powstał plan lub harmonogram urlopów. Ułatwi on rozplanowanie pracy załogi, która musi przejąć obowiązki nieobecnych osób. Plan urlopów nie jest dokumentem wiążącym, a jedynie grafikiem planowanych nieobecności. Jedynym, zgodnym z prawem pracy dokumentem udzielania dni wolnych, jest podpisany przez pracodawcę wniosek o urlop wypoczynkowy.

Wniosek o urlop wypoczynkowy w formie pisemnej sporządza pracownik i przedstawia go pracodawcy. Podanie warto przygotować i podpisać odpowiednio wcześniej, szczególnie w przypadku, jeśli pracownikowi zależy na urlopie w dogodnym dla niego terminie. Wyrażając zgodę na wypoczynek, pracodawca w pierwszej kolejności kieruje się dobrem przedsiębiorstwa. Dlatego w uzasadnionych przypadkach może wydarzyć się sytuacja, w której udzieli odmownej decyzji. Jednak, jeśli nie ma tego typu przesłanek, to powinien przychylić się do terminu wybranego przez pracownika i udzielić zgodę na jego wypoczynek.

Z różnych losowych przyczyn pracownik może zrezygnować z zaplanowanego urlopu. W takiej sytuacji musi złożyć kolejny wniosek, typ razem o anulowanie przyznanego wcześniej wypoczynku, a pracodawca może się do niego przychylić. Warto pamiętać, że jeśli wymaga tego dobro firmy, również pracodawca może anulować przyznany wcześniej urlop lub wezwać do pracy osobę, która kilka dni wcześniej rozpoczęła wakacje. Pracodawca może skorzystać z tego typu rozwiązania jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych podczas wyrażania zgody na urlop. Po stronie pracodawcy znajduje się obowiązek pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z nagłym powrotem. Odwołanie lub przerwanie urlopu przez pracodawcę nie wiąże się ze stratą wypoczynku. Pracodawca w dalszym ciągu ma obowiązek przyznać pracownikowi urlop, tyle że w innym terminie, nie później niż do końca obowiązującego roku kalendarzowego.

Sytuacje niewyrażenia zgody na urlop lub jego odwołania zdarzają się rzadko, jednak należy pamiętać, że są możliwe i zgodne z prawem. Mimo to, nie dajmy się zwariować! Nic tak nie psuje planów na wakacje, jak nieuzasadniona obawa, że się on nie odbędzie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów