0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak jest opodatkowana współpraca z byłym pracodawcą?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Choć samozatrudnienie cieszy się coraz większą popularnością, należy pamiętać, że nie jest ono pozbawione wad. Współpraca z byłym pracodawcą przedsiębiorcy wiąże się z ograniczonym wyborem formy opodatkowania.

Z etatu na swoje i współpraca z byłym pracodawcą

Rezygnacja z zatrudnienia na umowie o pracę i jednoczesne założenie własnej działalności gospodarczej, a następnie współpraca z byłym pracodawcą, może stwarzać potencjalne szanse na oszczędności finansowe.

Kosztem uzyskania przychodu może być wydatek, który został faktycznie poniesiony, prawidłowo go udokumentowano oraz wiąże się z uzyskanym przez przedsiębiorcę przychodem. Ponadto wydatek nie może zostać wyłączony z kosztów podatkowych na mocy art. 23 ustawy o PIT.

Dużym plusem przejścia na samozatrudnienie jest możliwość zaliczania w koszty faktycznie poniesionych wydatków. W przypadku stosunku pracy taka opcja jest odgórnie wyłączona, dostępne są jedynie z góry określone kwotowo koszty, które wynoszą 250 zł miesięcznie w przypadku pracy u jednego pracodawcy.

Kolejną zaletą prowadzenia działalności jest szansa na niższe składki ZUS, ponieważ ich kwota kształtuje się w oderwaniu od faktycznie uzyskanego przychodu. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że z chwilą rejestracji jako czynny podatnik VAT przedsiębiorca będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT od zakupionych towarów albo usług.

Opodatkowanie wg skali w pierwszym roku

Samozatrudnieni są zobowiązani do samodzielnego naliczania oraz odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku przyjmowania zleceń od byłego albo obecnego pracodawcy wybór opodatkowania może okazać się znacznie zawężony.

Zasadniczo w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest opodatkowanie według reguł wynikających ze skali podatkowej (18% albo 32%).

Współpraca z byłym pracodawcą a opodatkowanie liniowe

W związku z tym, że przedsiębiorca w pierwszym roku podatkowym musi być opodatkowany na zasadach ogólnych, wybór innej formy np. liniowej może mieć miejsce dopiero po upływie tego terminu. Zatem stosowanie stawki 19 % będzie możliwe dopiero po roku następującym po roku podatkowym, w którym samozatrudniony pracował w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy.

Opodatkowanie podatkiem liniowym jest wyłączone, gdy samozatrudniony wykonuje czynności o zbieżnym zakresie do tego  wykonywanego wcześniej na podstawie stosunku pracy.

Przedsiębiorca skorzysta z uprawnienia do opodatkowania podatkiem liniowym, w przypadku gdy wystawione rachunki albo faktury będą dotyczyły usług o innym zakresie niż te, które wykonywała w ramach umowy o pracę.

Zryczałtowane opodatkowanie samozatrudnienia

Zgodnie z art. 8 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się m.in do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Odmienne przedstawia się kwestia opodatkowania osoby samozatrudnionej kartą podatkową, bowiem świadczenie usług na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy nie spowoduje zasadniczo utraty prawa do tego sposobu opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów