0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup laptopa powyżej 10000 zł i podkładki chłodzącej - księgowanie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem do firmy laptopa o wartości 11000 zł (netto) oraz podkładkę chłodzącą o wartości 99 zł (netto). Jestem czynnym podatnikiem VAT. Jak zaksięgować zakup laptopa i podkładki w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Bernard, Nowa Ruda

 

Laptop o wartości przekraczającej 10000 zł (netto - w przypadku czynnych podatników VAT, brutto - w przypadku podatników zwolnionych z VAT), który:

  • stanowi Pana własność lub współwłasność,
  • jest kompletny i zdatny do użytku,
  • będzie użytkowany do celów firmowych przez okres dłuższy niż 1 rok

- należy wykazać w ewidencji środków trwałych oraz poddać amortyzacji w czasie.

Wartość początkową będzie stanowiła cena zakupu (wartość netto z faktury zakupu) powiększona o ewentualne koszty związane z zakupem poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania jak np. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji itp. Co ważne zakup podstawki chłodzącej nie będzie zwiększał wartości początkowej środka trwałego.

Laptop może Pan zamortyzować przy zastosowaniu jednej z metod:

  • liniowej - przy zastosowaniu stawki z Wykazu - 30% w skali roku; lub
  • liniowej przyspieszonej - w sytuacji gdy laptop jest poddany szybkiemu postępowi technicznemu wówczas stawkę z Wykazu można podwyższyć o współczynnik 2,0 - 60% w skali roku; lub
  • liniowej indywidualnej - stosowana do używanych (min. 6 miesięcy) oraz ulepszonych środków trwałych - max. 50% w skali roku (gdy wartość ŚT nie przekracza 25.000 zł)
  • jednorazowej w ramach pomocy de minimis;
  • degresywnej.

Odpisy amortyzacyjne należy księgować w kol. 13 KPiR co miesiąc, co kwartał lub na koniec danego roku podatkowego. Decyzja w tej kwestii należy do Pana. Co ważne pierwszy odpis amortyzacyjny w przypadku większości w/w metod amortyzacji należy ująć w księdze w miesiącu następującym po przyjęciu ŚT do użytkowania. Wyjątek stanowi amortyzacja jednorazowa, gdzie odpis amortyzacyjny można wykazać w miesiącu przyjęcia laptopa do użytku lub w miesiącu kolejnym.

Podatek VAT naliczony wynikający z faktury zakupu środka trwałego należy wykazać w rejestrze zakupu VAT wg odpowiedniej stawki.

Natomiast podkładkę chłodzącą należy zewidencjonować bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów w kol. 13 księgi - pozostałe wydatki oraz w rejestrze zakupu VAT wg odpowiedniej stawki podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów