0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składki za studenta - kiedy trzeba je płacić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wielu uczniów i studentów szuka pracy. Jakie składki za studenta trzeba zapłacić jeśli zatrudniamy? Jaka umowę wybrać? Kiedy posiada się status studenta? Na te pytania można znleźć poniżej.

Student to osoba uczęszczająca na studia:

  • jednolite magisterskie;
  • pierwszego lub drugiego stopnia.

Zasadniczo status studenta otrzymuje się od dnia immatrykulacji i złożenia ślubowania, a traci z chwilą zdania egzaminu dyplomowego lub skreślenia z listy studentów. Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje kilka wyjątków od tej reguły, w przypadku m. in. kierunku lekarskiego, weterynarii czy farmacji.

Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie są traktowani przy zatrudnianiu jako studenci.

Zatrudnienie studenta a składki ZUS

Przedsiębiorcy nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za pracujących u nich na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług:

  • uczniów gimnazjów,
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych,
  • studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Przy zatrudnianiu studenta warto sprawdzić jego wiek i ważność legitymacji studenckiej. Od tego zależy czy pracodawca płaci składki za studenta, czy nie.

Składki za studenta z umowy zlecenia

Przedsiębiorca zatrudniający studenta na umowę zlecenia nie zawsze jest zwolniony z płacenia za niego składek do ZUS. Obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego powstaje:

  • w dniu ukończenia przez niego 26-go roku życia;
  • dnia następnego w przypadku wykreślenia go z listy studentów lub obrony pracy magisterskiej, nawet jeśli nie ma jeszcze 26 lat.

Dniem ukończenia studiów jest:

  • data złożenia egzaminu dyplomowego, a w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynarii – data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, natomiast na farmacji i fizjoterapii – data zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów praktyki;
  • data skreślenia z listy studentów.

Co istotne, pomiędzy ukończeniem studiów I stopnia a rozpoczęciem studiów II stopnia (albo 30 września, jeśli przyjęcie na studia następuje później niż 1 października), takiego zleceniobiorcę obowiązują ogólne zasady ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego należy dokonać na druku ZUS ZUA z kodem 04 11, jednakże w takiej sytuacji ważna jest data rejestracji, bowiem różni się w zależności od tego z jakiego powodu utracono zwolnienie z oskłądkowania wynagrodzenia z umowy zlecenie.

Przykład 1.

Pan Kamil jest zatrudniony na jest na podstawie umowy zlecenie, posiada status studenta. 24 maja 2023 r. kończy 26 lat. W związku z tym powinien zostać zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z dniem 24 maja 2023 r., a samą deklaracje przekazać do ZUS do 31 maja.

Przykład 2.

Pani Oliwia podpisała umowę zlecenie. Obecnie ma 25 lat, tytuł magistra będzie broniła 7 lipca 2023 roku. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego powinna zostać zgłoszona od dnia 8 lipca 2023 r.

Składki za studenta z umowy o pracę

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu). W tej kwestii nie ma znaczenia jego wiek. Dlatego dla osoby kontynuującej naukę poniżej 26. roku życia bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy cywilnoprawnej.

Zleceniobiorca, którego jedynym tytułem do ubezpieczeń jest umowa zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Tylko składka chorobowa może być opłacana dobrowolnie.

Umowa zlecenie ze studentem w wFirma.pl

W systemie wFirma.pl z łatwością wprowadza się i rozlicza umowę zlecenia ze studentem. Podczas dodawania umowy zlecenie KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE w zakładce ZUS  dostępny jest schemat "Student lub uczeń do 26 roku życia". Dzięki któremu nie zostają naliczane składki za taką osobę.

Składki za studenta

Dzięki czemu podczas generowania rachunku KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK nie zostają naliczane składki za taką osobę.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów