Poradnik Przedsiębiorcy

Składki za studenta - kiedy trzeba je płacić?

Wielu uczniów i studentów szuka pracy. Jakie składki za studenta trzeba zapłacić jeśli zatrudniamy? Jaka umowę wybrać? Kiedy posiada się status studenta?

Student to osoba uczęszczająca na studia:

  • jednolite magisterskie;
  • pierwszego lub drugiego stopnia.

Zasadniczo status studenta otrzymuje się od dnia immatrykulacji i złożenia ślubowania, a traci z chwilą zdania egzaminu dyplomowego lub skreślenia z listy studentów. Prawo o szkolnictwie wyższym przewiduje kilka wyjątków od tej reguły, w przypadku m. in. kierunku lekarskiego, weterynarii czy farmacji.

Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie są traktowani przy zatrudnianiu jako studenci.

Zatrudnienie studenta a składki ZUS

Przedsiębiorcy nie muszą opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za pracujących u nich na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług:

  • uczniów gimnazjów,
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych,
  • studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Przy zatrudnianiu studenta warto sprawdzić jego wiek i ważność legitymacji studenckiej. Od tego zależy czy pracodawca płaci składki za studenta, czy nie.

Składki za studenta z umowy zlecenia

Przedsiębiorca zatrudniający studenta na umowę zlecenia nie zawsze jest zwolniony z płacenia za niego składek do ZUS. Obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego powstaje:

  • w dniu ukończenia przez niego 26-go roku życia;
  • dnia następnego w przypadku wykreślenia go z listy studentów lub obrony pracy magisterskiej, nawet jeśli nie ma jeszcze 26 lat.

Składki za studenta z umowy o pracę

Student zatrudniony na umowę o pracę podlega obowiązkowo wszystkim rodzajom ubezpieczeń (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu). W tej kwestii nie ma znaczenia jego wiek. Dlatego dla osoby kontynuującej naukę poniżej 26. roku życia bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy cywilnoprawnej.

Zleceniobiorca, którego jedynym tytułem do ubezpieczeń jest umowa zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Tylko składka chorobowa może być opłacana dobrowolnie.

Umowa zlecenie ze studentem w wFirma.pl

W systemie wFirma.pl z łatwością wprowadza się i rozlicza umowę zlecenia ze studentem. Podczas dodawania umowy zlecenie KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE w zakładce ZUS  dostępny jest schemat "Student lub uczeń do 26 roku życia". Dzięki którem nie zostają naliczane składki za taką osobę.

Składki za studenta

Dzięki czemu podczas generowania rachunku KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK nie zostają naliczane składki za taką osobę.