0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zmienić formę opodatkowania i kiedy należy to zrobić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy chcący zmienić formę opodatkowania w działalności gospodarczej powinni tego dokonać co do zasady w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Decyzję tą należy zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym. Warto jednak dobrze się zastanowić, jakie opodatkowanie wybrać. Dobrze wybrana forma pomoże zaoszczędzić firmie sporo pieniędzy, źle - może doprowadzić nawet do bankructwa. Jak zmienić formę opodatkowania? Odpowiadamy poniżej.

Jak zmienić formę opodatkowania w 2024 roku?

Aby dokonać zmiany formy opodatkowania, podatnik powinien wypełnić formularz CEIDG-1. Może to zrobić przez internet lub w urzędzie miasta czy gminy. W zależności od wyboru formy opodatkowania można ją zmienić w terminie:

  • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego - w przypadku wyboru podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego,
  • do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik wybrał kartę podatkową - wybierając inne formy opodatkowania.

W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku wybór formy opodatkowania następuje do dnia złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Jeśli podatnik spóźni się z tym wyborem, to będzie się rozliczał na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Wyjątkiem był rok 2022 gdzie podatnicy którzy dotychczas rozliczali się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogli od lipca 2022 roku rozliczać się w oparciu o skalę podatkową za II półrocze o czym więcej w artykule: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku lub na koniec roku a Polski Ład 2.0

Przykład 1.

Podatnik w 2023 roku prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. W 2024 roku chce zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy. Pierwszy przychód w bieżącym roku osiągnął w lutym 2024 roku. Do kiedy powinien zaktualizować formularz CEIDG-1?

Podatnik do 20 marca powinien zgłosić zmianę formy opodatkowania, co może wykonać elektronicznie na formularzu CEIDG-1.

Przykład 2.

Podatnik w 2023 roku korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej i zamierza w 2024 roku wybrać ryczałt ewidencjonowany. Do kiedy powinien zgłosić zmianę formy opodatkowania w 2024 roku?

Podatnik powinien do 20 stycznia 2024 roku złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.

Jaką formę opodatkowania wybrać w 2024 roku?

Każdy przedsiębiorca ma do wyboru kilka form opodatkowania, jednak zazwyczaj nie jest to zbyt szeroki wachlarz możliwości. Ponieważ od wyboru zależy także to, czym się zajmuje albo jakie obroty ma jego przedsiębiorstwo.

  1. Zasady ogólne - to najpopularniejsza forma rozliczenia. Może ją wybrać każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, w jakiej branży się obraca. Podatnik rozlicza się według dwóch skal podatkowych - 12% (w przypadku dochodów poniżej 120 000 złotych) i 32% (w przypadku dochodów powyżej 120 000 złotych). Zasady ogólne mają dużo zalet, między innymi dużo ulg podatkowych, możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów czy zwolnienie z podatku, jeżeli przychód jest mniejszy niż 30 000 złotych. Wady zasad ogólnych to wysoki podatek dla przedsiębiorców z wysokimi obrotami oraz obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

  2. Podatek liniowy cieszy się zainteresowaniem głównie dlatego, że ma stałą stawkę opodatkowania, która wynosi 19%. Dużym plusem jest także fakt, że kiedy podatnik nie osiągnie żadnego przychodu, nie będzie musiał płacić podatku. Jednak rozliczający się podatkiem liniowym nie mogą korzystać z większości ulg podatkowych, nie mogą rozliczać się z małżonkiem a także są zobowiązani do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

  3. Ryczałt ewidencjonowany - to forma opodatkowania, z której mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły w roku podatkowym 2 000 000 euro (zarówno jednoosobowe firmy, jak i spółki). Wielu przedsiębiorców czy firm nie ma możliwości korzystania z ryczałtu. Są to między innymi prowadzący apteki, lombardy czy kantory. W ryczałcie jest do wyboru kilka stawek opodatkowania, są one zależne od rodzaju wykonywanej działalności. Rozliczający się ryczałtem ma kilka obowiązków. Musi prowadzić m.in. wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Atrakcyjność formy opodatkowania należy rozpatrywać w połączeniu z obciążeniami związanymi z wysokością składki zdrowotnej ponieważ dla każdej z form opodatkowania sposób wyliczenia składki zdrowotnej jest inny o czym więcej w artykule: Składka zdrowotna osób prowadzących działalność

Kiedy zmienić formę opodatkowania?

Przede wszystkim, nie ma formy opodatkowania która posiadałaby tylko same zalety. Przedsiębiorcy muszą znaleźć tak naprawdę złoty środek, na którym ich kieszeń najmniej ucierpi. Najczęściej też się zdarza, że dopiero po wyborze konkretnej formy opodatkowania przedsiębiorca może się przekonać, czy jest on dla niego odpowiedni.

Zasady ogólne na podatek liniowy

Jeżeli firma osiąga wysokie dochody, na zasadach ogólnych będzie musiała płacić 32% podatku. W takim wypadku 19% podatku liniowego wydaje się być o wiele bardziej opłacalne. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przy podatku liniowym firma zostanie zwolniona z wielu ulg podatkowych.

Podatek liniowy na ryczałt

Jeżeli podatnik nie generuje żadnych kosztów uzyskania przychodów, ryczałt może okazać się dobrym wyjściem z dwóch powodów - oferuje opłacalne w tym wypadku stawki procentowe, a także nie wymaga prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Ryczałt na zasady ogólne

Jeżeli podatnik chce poszerzyć swoją działalność o zupełnie inne branże, może się okazać, że nie będzie mógł się z niej rozliczać ryczałtem - w takim wypadku, podatnik może zmienić formę opodatkowania w trakcie roku. Dodatkowo, rozliczając się ryczałtem, podatnik nie może rozliczyć kosztów. A jeżeli generuje ich więcej, niż przychodów, może się okazać to dla niego kompletnie nieopłacalne. W tym momencie najlepiej jest przejść na zasady ogólne.

Zmiana formy opodatkowania a amortyzacja

Podatnik przechodzący z ryczałtu na zasady ogólne lub podatek liniowy, ma obowiązek założenia ewidencji środków trwałych, co jest wymagane na zasadach ogólnych. Po przejściu na tę formę opodatkowania, podatnik powinien odjąć od początkowej kwoty środka trwałego odpisy amortyzacji, które przypadają na okres opodatkowania ryczałtem. Tym sposobem otrzyma aktualną wartość środków trwałych podlegających odpisom amortyzacji w kosztach. Dodatkowo, przy tej konkretnej zmianie, przedsiębiorcy przysługuje prawo wyboru metody amortyzacji.

W przypadku przechodzenia z zasad ogólnych lub podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany, podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą księgi przychodów i rozchodów, będzie prowadził jedynie ewidencję przychodów. Wówczas odpisy amortyzacyjne środków trwałych nie będą wliczane już do kosztów firmy, ponieważ przy ryczałcie nie mają one znaczenia w kwestii opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów