Poradnik Przedsiębiorcy

Na jakie konto wpłacić odsetki od zaległości podatkowych?

Zapomniałem na czas zapłacić podatek do urzędu skarbowego. Na jakie konto wpłacić odsetki od zaległości podatkowych i jak zatytułować przelew?

 

Marek, Wrocław

 

Odsetek nie płaci się oddzielnie, tylko o kwotę wyliczonych odsetek należy powiększyć podatek do zapłaty. Wobec tego odsetki od zaległości podatkowych należy wpłacać na to samo konto, co główny podatek. Przykładowo, jeśli nie zapłaciliśmy podatku wynikającego z zeznania PIT-36, to odsetki wraz z główną należnością (kwotą podatku) powinniśmy wpłacić na konto, na które wpłacamy podatek PIT-36 (konto ds. PIT). Jeśli nie zapłaciliśmy podatku wynikającego z VAT-7, to odsetki wraz z główną należnością powinniśmy wpłacić na konto, na które wpłacamy podatek VAT (konto ds. VAT).

Co do tytułu przelewu obowiązują podobne zasady: tytuł jest taki sam, jak w przypadku zapłaty głównego podatku. Należy w nim podać, czego dotyczy zapłata, jaki to okres rozliczeniowy oraz symbol formularza zeznania, np. dla zapłaty podatku z odsetkami za 2018 r. symbol formularza będzie wyglądał: PIT-36 - 18R, dla zapłaty podatku VAT za lipiec 2018 r. symbol formularza będzie wyglądał: VAT-7 - 07M18R.

Jeśli kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł, to nie trzeba ich wpłacać na konto urzędu.

Odsetki za zwłokę ustala się oddzielnie dla każdej zaległości podatkowej.