0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zatrudnienie młodego pracownika będzie korzystne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szykuje szereg zmian w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Jednym z ich głównych celów jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób młodych.

Jedną z głównych przyczyn takich działań jest wzrost bezrobocia oraz polityka Unii Europejskiej, która na ten cel, dla Polski, chce przeznaczyć 6 mld euro. Środki te mają zostać rozdysponowane przez państwo w latach 2014- 2020.

Aby zachęcić potencjalnych pracodawców do zatrudniania osób młodych nieposiadających doświadczenia w projekcie zmian rząd zawarł propozycję. Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie skierowanego przez urząd bezrobotnego w wieku do 30 lat, zostanie zwolniony ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres pierwszych 12 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy. Natomiast gdy młody bezrobotny podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu, starosta będzie mógł zrefundować pracodawcy koszt składek na ubezpieczenia społeczne za okres do 6 miesięcy.

Modyfikacje mają zachęcić do zatrudniania niedoświadocznych i młodych pracowników. Chodzi tutaj również o małe przedsiębiorstwa, dla których zatrudnienie nieodpowiedniego pracownika wiązałoby się z dużymi kosztami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów