0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2013 roku zmianie ulegnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Ma ono wzrosnąć do 1600 PLN brutto, to jest o 100 PLN więcej niż obecnie. Wzrost minimalnego wynagrodzenia jest równoznaczny ze wzrostem kosztów jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem pracowników na podstawie umów o pracę. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy a także na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Minimalne wynagrodzenie a koszt pracodawcy

Sporządźmy kalkulację kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę obecnie oraz w roku 2013:

Składnik2012 r. 1500 PLN2013 r. 1600 PLN
ubezpieczenie emerytalne obciążające pracodawcę (9,76%) 146,40 PLN 156,16 PLN
ubezpieczenie rentowe obciążające pracodawcę (6,5%) 97,50 PLN 104,00 PLN
ubezpieczenie wypadkowe (1,93%) 28,95 PLN 30,88 PLN
Fundusz Pracy (2,45%) 36,75 PLN 39,20 PLN
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10%) 1,50 PLN 1,60 PLN
RAZEM 311,10 PLN 331,84 PLN

Łączny koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę przy minimalnym wynagrodzeniu obecnie wynosi 1811,10 PLN. Natomiast w przyszłym roku koszt ten wzrośnie do 1931,84 PLN. Różnicę tą odczują pracodawcy, bo wynosi ona aż 120,74 PLN miesięcznie.

Składki dla początkujących przedsiębiorców

Zmianie ulegną również składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z 2-letniej ulgi, która daje możliwość obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwolnienia z opłat na Fundusz Pracy.

Składnik2012r.- podstawa wymiaru 450 PLN2013r.- podstawa wymiaru 480 PLN
ubezpieczenie emerytalne (19,52%) 87,84 PLN 93,70 PLN
ubezpieczenie rentowe (8%) 36,00 PLN 38,40 PLN
ubezpieczenie chorobowe- dobrowolne (2,45%) 11,03 PLN 11,76 PLN
ubezpieczenie wypadkowe (1,93%) 8,69 PLN 9,26 PLN
RAZEM 143,56 PLN 153,12 PLN

Składki ZUS początkującego przedsiębiorcy w 2013 r. wzrosną o 9,56 PLN w skali miesiąca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów