0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnik, wobec którego prowadzone jest postępowanie podatkowe, jest obowiązany do złożenia przed organem pisma, którym jest zawiadomienie o zmianie adresu. Przeczytaj, by dowiedzieć się jak uchronić się od negatywnych skutków prawnych przy zmianie adresu w toku postępowania podatkowego czyli jak poprawnie sporządzić zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego.

Obowiązek zawiadomienia o zamianie adresu w trakcie postępowania podatkowego

Zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego jest obowiązkiem nałożonym na podatnika na podstawie art. 146 § 1 ordynacji podatkowej. Na mocy tego przepisu podatnik ma obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie adresu do doręczeń, a także adresu elektronicznego, jeśli podatnik wniósł lub wyraził zgodę na zastosowanie takiego sposobu doręczeń. Zawiadomienie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Jednak z uwagi na konsekwencje dobrze jest zawiadomić organ jak najszybciej.

Zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego może  być dokonane także przez przedstawiciela lub pełnomocnika podatnika.

Ważne!
Zgodnie z postanowieniem NSA z dnia 21 lipca 2014 r. o sygn. akt II FZ 793/14, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego, informując bezpośrednio organ podatkowy prowadzący postępowanie! Aktualizacja danych ewidencyjnych w CEIDG nie stanowi realizacji obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu w toku postępowania podatkowego.

Zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego - skutki niewypełnienia obowiązku

Podatnik, uchybiając obowiązkowi zawiadomienia o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego, naraża się na negatywne skutki prawne. Mimo zmiany adresu podatnika, pisma doręczane przez organ na dotychczasowy adres są uznawane za doręczone i wywołują określone skutki prawne (takie jak np. rozpoczęcie biegu terminu do wniesienia zażalenia na decyzję czy odwołania), natomiast pismo organ pozostawia w aktach sprawy.

Elementy i wzór zawiadomienia o zmianie adresu

Zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego należy złożyć organowi prowadzącemu postępowanie w konkretnej sprawie, zawierając w zawiadomieniu jej sygnaturę.

Należy pamiętać, że organy podatkowe, mimo iż mają dostęp do danych ewidencyjnych zawartych w CEIDG, nie są zobligowane do monitorowania aktualności danych podatników. Zawiadomienie o zmianie adresu w trakcie postępowania podatkowego jest obowiązkiem leżącym po stronie podatnika.

Do pobrania:

Zawiadomienie o zmianie adresu w toku postępowania podatkow((...).pdf
Zawiadomienie o zmianie adresu w toku postępowania podatkow((...).docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów