0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana wykorzystywania samochodu w działalności - czy korekta VAT ma skutki w podatku dochodowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W czerwcu 2014 roku nabyłem samochód osobowy za 123 tys. zł (100 tys. zł netto + VAT 23 tys. zł) i od jego zakupu odliczyłem całą kwotę VAT w związku z wykorzystywaniem samochodu wyłącznie w działalności gospodarczej. W marcu 2016 roku zdecydowałem o zmianie sposobu wykorzystywania samochodu (zgłosiłem ten fakt do urzędu na formularzu VAT-26) i od tego miesiąca rozpocząłem używanie samochodu zarówno do celów prowadzonej działalności, jak i do celów prywatnych. W deklaracji VAT za marzec 2016 r. dokonałem korekty (zmniejszenia) VAT naliczonego odliczonego w związku z nabyciem samochodu. Czy zmiana wykorzystywania samochodu w działalności ma znaczenie podatkowe? Czy kwota korekty podatku VAT będzie zwiększać wartość początkową środka trwałego?

Dariusz, Sopot

 

Na gruncie podatku dochodowego dokonanie zmniejszenia podatku VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu w działalności będzie kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. c ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem co do zasady VAT nie jest kosztem podatkowym, ale z pewnym wyjątkiem. Otóż kosztem uzyskania przychodów jest kwota podatku od towarów i usług, nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych - w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Ze względu na fakt, że koszt podatkowy powstał w konsekwencji zmiany sposobu wykorzystywania samochodu w działalności - momentem powstania kosztu uzyskania przychodów będzie moment złożenia deklaracji VAT obejmującej tę korektę.

W związku z powyższym zmiana przeznaczenia samochodu z wykorzystywanego wyłącznie do działalności na mieszany nie wpłynie na wartość początkową środka trwałego. Należy podkreślić, że na moment przyjęcia środka trwałego jego wartość początkowa została ustalona w sposób prawidłowy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów