0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wycofanie samochodu z działalności niebędącego środkiem trwałym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W kwietniu 2016 roku zakupiłem samochód osobowy za 20 000 zł netto (VAT 4 600 zł) do działalności gospodarczej z zamiarem używania go w firmie przez okres 10 miesięcy. Ze względu na przewidywany okres jego używania (krótszy niż rok) samochód nie został wniesiony do ewidencji środków trwałych. Zaliczyłem całą wartość netto samochodu do kosztów uzyskania przychodów i odliczyłem 50% podatku VAT od jego zakupu. Czy wycofanie samochodu z działalności i przeznaczenie go na cele osobiste wywołuje konsekwencje podatkowe?

Radosław, Poznań

 

Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej przed upływem roku od przyjęcia go do używania i przekazanie go na cele osobiste powoduje konieczność skorygowania kosztów firmowych o całą wartość wydatków poniesionych na jego nabycie.

Takie stanowisko organy podatkowe formułują na gruncie art. 23 ust. 1 pkt 49. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób, albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Zatem należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów, wpisując w kolumnie 13 podatkowej księgi wartość tych wydatków poniesionych na jego nabycie, które wcześniej zostały zaliczone do kosztów ze znakiem minus.

Jeżeli przy zakupie samochodu miał Pan prawo do odliczenia podatku VAT (w całości lub w części), to przy wycofaniu należy go naliczyć i odprowadzić tak jak przy sprzedaży (czyli według stawki 23%). Podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa samochodu w momencie jego przekazania na cele prywatne. Naliczenia podatku VAT można dokonać na fakturze wewnętrznej.

Jeżeli wycofa Pan samochód osobowy (przy nabyciu którego odliczono 50% kwoty podatku VAT) o wartości początkowej powyżej 15 000 zł w okresie 5 lat (60 miesięcy) od jego nabycia, ma Pan prawo do korekty VAT nieodliczonego przy zakupie w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Jest to tzw. korekta in plus, czyli taka, która zmniejsza obciążenie podatkowe przedsiębiorcy.

Na przykład jeżeli wycofa Pan samochód w 10 miesiącu od zakupu (luty 2017), do końca okresu korekty pozostało 50 miesięcy (60 - 10).

Korygowaną kwotę wylicza się według wzoru:

kwota podatku VAT nieodliczona/okres korekty: 60 miesięcy X liczba miesięcy pozostałych do końca okresu korekty

Korektę należy wykazać w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło przekazanie pojazdu na cele osobiste, a kwotę korekty - w polu 47 deklaracji VAT-7(16) (korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów