0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiany w wynagrodzeniach z umów cywilnoprawnych - Polski Ład 2.0

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowe przepisy podatkowe zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Co się zmieniło w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych? Jak będą wyglądały ich pensje? Jak obliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia czy umowy o dzieło? Co z podwójnymi zaliczkami? W artykule najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach z umów cywilnoprawnych!

Polski Ład od stycznia 2022 a umowy cywilnoprawne

Polski Ład od 1 stycznia 2022 roku wpłynął na modyfikacje w wyliczeniach umów cywilnoprawnych. Wdrożono wówczas takie zmiany, jak:

 • podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł i korzystanie z niej już w trakcie roku;
 • podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł;
 • brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Co ważne, wprowadzono tzw. ulgę dla klasy średniej, która jednak nie obejmowała osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

W praktyce nowe przepisy okazały się niekorzystne dla niektórych grup, szczególnie osób powyżej 26 r.ż. opłacających składkę zdrowotną z umowy cywilnoprawnej. Pracownicy na umowach o pracę także często otrzymywali niższe wynagrodzenia, dlatego też rząd zareagował szybko, wprowadzając modyfikacje do Polskiego Ładu.

Już w styczniu 2022 roku weszło w życie rozporządzenie, następnie zastąpione Ustawą z dnia 14 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, co zmieniło sposób naliczenia zaliczek na podatek. Został wprowadzony mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy – u osób zarabiających nie więcej niż 12 800 zł brutto zaliczka ta obliczana jest podwójnie według zasad obowiązujących:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 – brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku;
 • do końca 2021 roku – odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podczas wyliczania wynagrodzenia netto wybiera się wyliczenie korzystniejsze dla pracownika (niższą kwotę).

Natomiast podczas składania zeznania rocznego podatek miał być obliczany według zasad obowiązujących w 2022 roku, w konsekwencji bardzo prawdopodobne byłoby więc dopłacanie podatku.

W ustawie przewidziano możliwość rezygnacji z przedłużania terminu poboru zaliczki na podatek. Należało wówczas złożyć pracodawcy wniosek o nieprzedłużenie terminu.

Przykład 1.

Pani Karolina z tytułu umowy zlecenia otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 4500 zł i opłaca od niej jedynie składkę zdrowotną. Nie złożyła wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek (zastosowanie kwoty wolnej) oraz wniosku o nieprzedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek.

 

Przed zmianami 2021 

Po zmianach 2022

(1 stycznia–30 czerwca 2022)

Składka zdrowotna 9%

4500 zł x 9% = 405 zł

4500 zł x 9% = 405 zł

Składka zdrowotna do odliczenia 7,75%

4500 zł x 7,75% = 348,75 zł

nie uwzględnia się

Koszty uzyskania przychodu 20%

4500 zł x 20% = 900 zł

4500 zł x 20% = 900 zł

Podstawa opodatkowania

4500 zł – 900 zł = 3600 zł → 3600 zł

4500 zł – 900 zł = 3600 zł → 3600 zł

Kwota wolna

nie uwzględnia się

nie uwzględnia się

Zaliczka na podatek dochodowy 

3600 zł × 17% = 612 zł

3600 zł × 17% = 612 zł

Podatek dochodowy

612 – 348,75 zł = 263,25 zł → 263 zł

612 zł → 612 zł

Mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy

nie obowiązuje

podatek według zasad z:

 • 2022 roku – 612 zł

 • 2021 roku – 263 zł

wybieramy niższą kwotę, czyli 263 zł

Do wypłaty

4500 zł – 405 zł – 263 zł = 3832 zł

4500 zł – 405 zł – 263 zł = 3832 zł

Ustalenie całkowitego kosztu wynagrodzenia

4500 zł

4500 zł

Zmiany w wynagrodzeniach od lipca 2022

Od 1 lipca 2022 roku zostały wprowadzone następujące zmiany wpływające na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych:

 • obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • zmniejszenie stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy PIT, z 17% do 12% (przychodów nieprzekraczających 200 zł z tytułów działalności wykonywanej osobiście);
 • uchylenie mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy;
 • objęcie zerowym PIT zasiłków macierzyńskich osób korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” oraz „ulgi dla seniorów”.

Po zmianach skala podatka wyglądała następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych


Podatek wynosi

Ponad

Do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Zmiany te mają obowiązują od lipca 2022 roku. Pensja za czerwiec, wypłacona już w lipcu 2022 roku, powinna więc zostać rozliczona według zmienionych reguł, czyli m.in. z zastosowaniem 12% podatku i bez podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 rok.

Przykład 2.

Ile wyniesie wynagrodzenie netto oraz całkowity koszt wynagrodzenia przy założeniu, że osoba:

 • zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia z kosztami 20%;
 • ukończyła 26. rok życia;
 • nie jest uczestnikiem PPK;
 • z umowy zlecenia jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych (w tym do chorobowego) i zdrowotnego;
 • nie złożyła wniosku o stosowanie kwoty wolnej;
 • złożyła wniosek o nieprzedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek;
 • jej wynagrodzenie brutto wynosi: 3010 zł?

Wyliczenie wynagrodzenia wygląda następująco:

 

Po 1 lipca 2022 roku

Od stycznia do końca czerwca 2022 roku

W 2021 roku

Wynagrodzenie brutto

3010,00 zł

3010,00 zł

3010,00 zł

Podstawa wymiaru składek społecznych

3010,00 zł

3010,00 zł

3010,00 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% (zleceniobiorca)

293,78 zł

293,78 zł

293,78 zł

Składki na ubezpieczenia rentowe 1,5%

(zleceniobiorca)

45,15 zł

45,15 zł

45,15 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe 2,45%

(zleceniobiorca)

73,75 zł

73,75 zł

73,75 zł

Suma składek na ubezpieczenie społeczne (zleceniobiorca)

412,68 zł

412,68 zł

412,68 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% (zleceniodawca)

293,78 zł293,78 zł

293,78 zł

Składki na ubezpieczenia rentowe 6,5% (zleceniodawca)

195,65 zł195,65 zł

195,65 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe 1,67% (zleceniodawca)

50,27 zł

50,27 zł

50,27 zł

Suma składek na ubezpieczenie społeczne (zleceniodawca)

539,70 zł

539,70 zł

539,70 zł

FP 2,45% (zleceniodawca)

73,75 zł

73,75 zł

73,75 zł

FGŚP 0,1% (zleceniodawca)

3,01 zł

3,01 zł

3,01 zł

Stawka procentowa podatku

12%

17%

17%

Koszty 20%

519,45

(2597,32 x 20%)

519,45

(2597,32 x 20%)

519,45

(2597,32 x 20%)

Podstawa obliczenia zaliczki na podatek po zaokrągleniu do pełnych złotych

2078,00 zł

(3010,00 zł – 412,68 zł – 519,45)

2078,00 zł

(3010,00 zł – 412,68 zł – 519,45)

2078,00 zł

(3010,00 zł – 412,68 zł – 519,45)

Zaliczka na podatek przed zaokrągleniem

249,36 zł

(2078,00 zł × 12%) 

353,26 zł

(2078,00 zł × 17%)

353,26 zł

(2078,00 zł × 17%) 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

2597,32 zł

2597,32 zł

2597,32 zł

Składka zdrowotna 9%

233,76 zł

233,76 zł

233,76 zł

Składka zdrowotna do odliczenia od podatku 7,75%

nie stosuje się

nie stosuje się

201,29 zł

Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

249,00 zł

353,00 zł

143,00 zł (353,26 zł – 210,29 zł)

Kwota netto

2114,56 zł

(3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł –249 zł)

2010,56 zł

(3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 353,00 zł )

2220,56 zł

(3010 zł – 412,68 zł – 233,76 zł – 143,00 zł)

Całkowity koszt wynagrodzenia

3626,46 zł

(3010 zł + 73,75 zł + 73,75 zł + 3,01 zł)

3626,46 zł

(3010 zł + 73,75 zł + 73,75 + 3,01 zł)

3626,46 zł

(3010 zł + 73,75 zł + 73,75 zł + 3,01 zł)

Przykład 3.

Ile wyniesie wynagrodzenie netto oraz całkowity koszt wynagrodzenia przy założeniu, że dana osoba:

 • zatrudniona jest na podstawie umowy o dzieło;
 • wynagrodzenie brutto wynosi: 5000 zł?

Wyliczenie wynagrodzeń będzie wyglądać następująco:

 

Po 1 lipca 2022 roku

Od stycznia do końca czerwca 2022 roku

W 2021 roku

Wynagrodzenie za pracę brutto

5000,00 zł

5000,00 zł

5000,00 zł

Koszty 20%

1000,00 zł

1000,00 zł

1000,00 zł

Stawka procentowa podatku

12%

17%

17%

Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

480,00 zł

(4000,00 zł x 12%)

680,00 zł

(4000,00 zł x 17%)

680,00 zł

(4000,00 zł x 17%

Kwota netto

4520,00 zł

(5000,00 zł – 480,00 zł)

4320,00 zł

(5000,00 zł – 680,00 zł)

4320,00 zł

(5000,00 zł – 680,00 zł)

Całkowity koszt wynagrodzenia

5000,00 zł

5000,00 zł

5000,00 zł)

Zmiany w wynagrodzeniach, które będą obowiązywały do 1 stycznia 2023 roku

Zgodnie z projektem kolejne zmiany, jakie będą miały wpływ na wyliczanie wynagrodzeń, wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku:

 • na wniosek samych podatników w przypadku umów cywilnoprawnych przy wyliczaniu wynagrodzenia będzie się stosować 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę;
 • podatnik będzie mógł swobodnie decydować o zastosowaniu kwoty wolnej od podatku (będzie mógł wskazać do trzech płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek).

Oznacza to że podatnik będzie mógł „dzielić” 1/12 kwoty zmniejszającej podatek maksymalnie na trzy kwoty i trzech płatników. Będzie dokonywał tego na oświadczeniu, które uprawnia płatnika do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł;
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek o 150 zł;
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek o 100 zł.

Przykład 4.

Ile wyniesie wynagrodzenie netto oraz całkowity koszt wynagrodzenia przy założeniu, że dana osoba:

 • zatrudniona jest na podstawie umowy o dzieło z 50% kosztami;
 • w 2023 roku złożyła PIT 2 z oświadczeniem, żeby zaliczki na podatek były pomniejszane o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek o 100 zł;
 • wynagrodzenie brutto wynosi: 5000 zł?

Wyliczenie wynagrodzeń będzie wyglądać następująco:

 

W 2023 roku

Od lipca do końca grudnia 2022 roku

Od stycznia do końca czerwca 2022 roku

W 2021 roku

Wynagrodzenie za pracę brutto

6000,00 zł

6000,00 zł

6000,00 zł

6000,00 zł

Koszty 50%

3000,00 zł

3000,00 zł

3000,00 zł

3000,00 zł

Stawka procentowa podatku

12%

12%

17%

17%

Kwota zmniejszająca podatek

100,00 zł

nie obowiązuje

nie obowiązuje

nie obowiązuje

Zaliczka na podatek do przekazania do urzędu skarbowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

260,00 zł

(3000,00 zł x 12% – 100,00 zł)

360,00 zł

(3000,00 zł x 12% )

510,00 zł

(3000,00 zł x 17%)

510,00 zł

(3000,00 zł x 17%

Kwota netto

5740,00 zł

(6000,00 zł – 260,00 zł)

5640,00 zł

(6000,00 zł – 360,00 zł)

5490,00 zł

(6000,00 zł – 510,00 zł)

5490,00 zł

(56 000,00 zł – 510,00 zł)

Całkowity koszt wynagrodzenia

6000,00 zł

6000,00 zł

6000,00 zł

6000,00 zł)

Polski Ład wprowadził zmiany, które okazały się korzystne nie dla każdego, a dodatkowo przepisy te były trudne do stosowania. Z tego względu powstał nowy projekt, który ma na celu polepszenie sytuacji pracowników etatowych oraz osób osiągających przychody z tytułu umów cywilnoprawnych. Dlatego to już pewne, że wynagrodzenia od 1 lipca będą naliczane zgodnie z nowymi przepisami, czyli podatkiem 12%.

Zmiany w wynagrodzeniach z umów cywilnoprawnych w wFirma

Osoby korzystające z systemu wFirma z łatwością wygenerują umowy cywilnoprawne, które będą uwzględniać najnowsze zmiany. Już podczas dodawania umowy KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE są stosowane najnowsze przepisy.

Zmiany w wynagrodzeniach z umów cywilnoprawnych - dodawanie umowy

Natomiast generują rachunek czy listę płac zostanie zastosowana nowa stawka podatku. Dzięki czemu wynagrodzenie będą wyliczone poprawnie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów