Artykuły z dnia: 2022-06-30

Artykuły:

Kredyty dla nowych firm - kiedy można wnioskować o dofinansowanie?

Dla niektórych przedsiębiorców kredyty dla firmy to często jedyna szansa na rozwój oraz kolejne inwestycje. Przeczytaj i sprawdź gdzie i w jaki sposób dostać kredyt na rozwój firmy

30 czerwca 2022

Prawa autorskie w sieci, czyli o czym pamiętać, prowadząc biznes online?

Obojętnie w jakim miejscu się znajdujemy, konieczne jest stosowanie się do przepisów prawa, nie inaczej jest w internecie. Prowadząc biznes w sieci szczególną uwagę należy zwrócić na prawa autorskie, ich naruszenie będzie skutkować konsekwencjami.

30 czerwca 2022

Jak rozliczać czas pracy w delegacji, gdy pracownik ma ruchomy czas pracy?

Ruchomy czas pracy polega na ustaleniu różnych godzin rozpoczynania czasu pracy lub też przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. Jak rozliczać czas pracy w delegacji, gdy pracownik ma ruchomy czas pracy? Przeczytaj to!

30 czerwca 2022

Praca na etacie nie wyklucza prowadzenia działalności

Praca na etacie nie wyklucza możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jednak działając w ten sposób podatnik nie może korzystać ze wszystkich form opodatkowania. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, o czym jeszcze należy pamiętać!

30 czerwca 2022

Elementy faktury VAT - informacje podstawowe

Dokument księgowy, jakim jest faktura, musi spełniać odpowiednie standardy. Kto może wystawiać faktury? Czym jest faktura imienna i uproszczona oraz jakie są podstawowe elementy faktury VAT? Dowiedz się, czytając nasz artykuł!

30 czerwca 2022

Księgowanie noty obciążeniowej z systemu e-TOLL a ulga e-TOLL

Czy księgowanie noty obciążeniowej z systemu e-TOLL uniemożliwia mi skorzystanie z ulgi e-TOLL w zeznaniu rocznym?

30 czerwca 2022

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne a składka zdrowotna

Czy przejście z ryczałtu na zasady ogólne powoduje zmiany w sposobie rozliczania składki zdrowotnej?

30 czerwca 2022

Podmioty wyłączone z CIT estońskiego na przykładach

CIT estoński zwany też ryczałtem jest ostatnio często wybieraną formą opodatkowania spółek ze względu na to że pozwala w znacznej mierze ograniczyć podatek. Należy jednak pamiętać, że istnieją podmioty wyłączone z CIT estońskiego. O których mowa?

30 czerwca 2022

Udzielenie licencji na znak towarowy a vat – skutki w podatku

Sprawdź, czym jest licencja na znak towarowy. Dowiedz się, jakie należy spełnić warunki aby udzielić licencji osobie trzeciej odpłatnie i nieodpłatnie. Sprawdź, jakie skutki niesie za sobą kwestia udzielenie licencji na znak towarowy a VAT!

30 czerwca 2022

Powrót do ryczałtu po korekcie przychodów

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają tylko przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki. Jednak po przekroczeniu przychodów podatnik traci możliwość opodatkowania tą formą. Sprawdziliśmy, czy możliwy jest powrót do ryczałtu po korekcie przychodów!

30 czerwca 2022

Przyjęcie oferty - jakie obowiązują zasady między przedsiębiorcami?

Stosunki gospodarcze między przedsiębiorcami rządzą się nieco odmiennymi prawami niż te z udziałem konsumentów. Kiedy przyjęcie oferty jest wiążące? Czy możliwe jest odwołanie przyjętej oferty? Odpowiadamy! Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

30 czerwca 2022

Kiedy możliwe jest zastosowanie umorzenia należności z ZUS?

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki ZUS bez względu na rentowność działalności. Sprawdziliśmy jednak, w jakich okolicznościach płatnik może skorzystać z ulg lub umorzenia należności z ZUS! Przeczytaj artykuł i dowiedź się więcej!

30 czerwca 2022

Wygaśnięcie stosunku pracy w przepisach pozakodeksowych

Wygaśnięcie stosunku pracy przy standardowym zatrudnieniu reguluje Kodeks pracy. Istnieją jednak grupy zawodowe, które ze względu na specyfikę zawodu, objęte są odrębnymi przepisami. Kiedy umowa wygasa na podstawach pozakodeksowych? Przeczytaj artykuł!

30 czerwca 2022

Jak wypełnić tryb rozwiązania umowy oraz kody podstawy prawnej w ZWUA?

We wzorze deklaracji dotyczącej wyrejestrowania z ubezpieczeń jest dodana część dotycząca rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy. Jakie dane się tam podaje? Co oznaczają kody podstawy prawnej w ZWUA? Przeczytaj artykuł i sprawdź to!

30 czerwca 2022

Systemy czasu pracy - przewodnik

Kodeks pracy określa, jakie systemy czasu pracy mogą być stosowane przez pracodawców. Jak można wyróżnić systemu? Czym się charakteryzują poszczególne systemy? Przeczytaj i dowiedz się, jak wygląda praca w poszczególnych systemach czasu pracy!

30 czerwca 2022

Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z. o.o.

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni funkcje reprezentacyjne, czyli wykonuje czynności w jej imieniu. Czy umowa o pracę z członkiem zarządu spółki z. o.o. to powszechna praktyka? Jak ją rozwiązać? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

30 czerwca 2022

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów