0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne a składka zdrowotna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zastanawiam się nad przejściem z ryczałtu (świadczę usługi testerskie na B2B, więc obowiązuje mnie stawka 8,5%) na skalę podatkową ze względu na zmianę stawki podatku PIT z 17% na 12%. Moja miesięczna faktura netto jest na 10 000 zł. Jak podejść do zagadnienia, jakim jest „przejście z ryczałtu na zasady ogólne a składka zdrowotna”?

Stefan, Bydgoszcz

 

Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową (tylko na pół roku) bądź na koniec roku wstecz (na cały rok). Przedsiębiorca ma więc dowolność w tym zakresie. Przed podjęciem decyzji warto ustalić, czy zmiana formy opodatkowania będzie się przedsiębiorcy opłacać i w jakiej formie: czy za cały rok, czy rozliczenie pół roku za pomocą ryczałtu, a może cały rok za pomocą skali podatkowej.

Oprócz zmiany formy opodatkowania Polski Ład 2.0 wprowadza modyfikacje na gruncie składki zdrowotnej. W przypadku ryczałtu umożliwione zostało odliczenie od podstawy opodatkowania 50% zapłaconej w okresie wyliczenia zaliczki składki zdrowotnej. Jeśli zaś chodzi o skalę podatkową, w dalszym ciągu nie może być ona odliczana.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku

W przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku należy mieć na uwadze cztery kwestie:

 1. składki zdrowotne w przypadku ryczałtowca określane są od osiągniętego przychodu;
 2. istnieje możliwość odliczenia składek zdrowotnych opłaconych w okresie styczeń – czerwiec w zaliczce na podatek dochodowy za czerwiec lub II kwartał 2022 roku w 50% ich wartości;
 3. składki zdrowotne w przypadku skali podatkowej określane są od osiągniętego dochodu (przychody – koszty);
 4. w zaliczce liczonej od lipca do grudnia 2022 roku i w każdej kolejnej ustalanej na skali podatkowej nie odlicza się składek zdrowotnych.

W związku z tym należy przeanalizować, czy na gruncie składki zdrowotnej zmiana formy opodatkowania jest korzystna. W przypadku gdy comiesięczny przychód wynosi 10 000 zł, składka zdrowotna (regulowana w tym okresie) na ryczałcie kształtowałaby się następująco:

Suma zapłaconych składek zdrowotnych w I półroczu

Suma zapłaconych składek zdrowotnych w II półroczu

Zapłacone składki zdrowotne w 2023 roku

Na podstawie ZUS DRA grudzień 2021 – ZUS DRA maj 2022

Na podstawie ZUS DRA czerwiec 2022 – ZUS DRA listopad 2022

Na podstawie ZUS DRA grudzień 2022*

381,81 zł

559,89 zł

559,89 zł

335,94 zł

559,89 zł

-

335,94 zł

559,89 zł

-

335,94 zł

559,89 zł

-

335,94 zł

559,89 zł

-

559,89 zł

559,89 zł

-

RAZEM składki zdrowotne zapłacone w 2022 roku

5644,80 zł

Dopłata dokonywana w ZUS DRA za kwiecień 2023 roku

895,80 zł

RAZEM składki zdrowotne zapłacone w 2022 z dopłatą

6540,60 zł

*Ważna jest wysokość uiszczanej opłaty z ZUS DRA grudniowego ze względu na konieczność określenia wysokości dopłaty w korekcie rocznej.

Natomiast w sytuacji przejścia na skalę podatkową na pół roku obciążenia związane z uiszczeniem składki zdrowotnej w 2022 roku, w przypadku gdy osiągany byłby dochód w kwocie 8000 zł (przy założeniu, że co miesiąc byłyby osiągane koszty w wysokości 2000 zł i przychody 10 000 zł), wyniosłyby następujące wartości (dla uproszczenia nie są uwzględniane składki społeczne):

Miesiąc

Zapłacone składki zdrowotne w II półroczu

Zapłacone składki zdrowotne w 2023 roku (na podstawie ZUS DRA grudzień 2022)

Lipiec 2022

559,89 zł

-

Sierpień 2022

270,90 zł

-

Wrzesień 2022

720 zł

-

Październik 2022

720 zł

-

Listopad 2022

720 zł

-

Grudzień 2022

720 zł

-

Styczeń 2023

 

720 zł

RAZEM składki zdrowotne zapłacone w II półroczu

3710,79 zł

Dopłata składki zdrowotnej w rozliczeniu rocznym przy formie opodatkowania skalą podatkową

449,10 zł

RAZEM z dopłatą

4159,89 zł

Obliczając dochód roczny dla celów obliczenia składki zdrowotnej, w przypadku skali podatkowej dodatkowo należy wziąć pod uwagę różnice remanentowe. Bowiem zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących KPiR dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania:

 • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego (jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego)
 • lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego (jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa).

Szczegółowe omówienie na przykładach wpływu remanentu na składkę zdrowotną znajduje się w artykule: Remanent a składka zdrowotna według najnowszych zmian w Polskim Ładzie.

W związku z powyższym na gruncie składki zdrowotnej należy wskazać, że w przypadku pozostania cały rok na ryczałcie obciążenia na gruncie składki zdrowotnej wyniosłyby 6540,60 zł, natomiast w przypadku przejścia z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku wyniosłyby one 7501,26 zł (2285,46 zł + 4320,00 zł + 895,80 zł). Na gruncie obciążeń w składce zdrowotnej przejście z ryczałtu na zasady ogólne może być zatem nieopłacalne. Natomiast tę kwestię należałoby przeanalizować dodatkowo na gruncie obciążeń w podatku dochodowym.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne na koniec roku

W przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne na koniec roku należy mieć na uwadze cztery kwestie:

 1. składki zdrowotne w przypadku ryczałtowca określane są od osiągniętego przychodu;
 2. istnieć będzie możliwość odliczenia składek zdrowotnych opłaconych w okresie styczeń – grudzień w zaliczce na podatek dochodowy w 50% ich wymiaru;
 3. składki zdrowotne w przypadku skali podatkowej określane są od osiągniętego dochodu (przychody – koszty);
 4. w zeznaniu rocznym PIT-36 dla opodatkowania na skali podatkowej nie odlicza się składek zdrowotnych.

W sytuacji gdy podatnik rozliczający się ryczałtem planuje zmienić formę opodatkowania na 2022 rok na skalę podatkową, powinien rozważyć, czy na pewno opłaca mu się odliczać składkę zdrowotną w zaliczkach liczonych na ryczałcie, ponieważ odliczenie takie mogłoby skutkować koniecznością dopłaty podatku dochodowego po zakończonym roku.

W związku z tym trzeba przeanalizować, czy na gruncie składki zdrowotnej zmiana formy opodatkowania będzie korzystna. W przypadku gdy osiągany był przychód w kwocie 10 000 zł, składka zdrowotna (regulowana w tym okresie) na ryczałcie kształtowałaby się następująco:

Suma zapłaconych składek zdrowotnych w I półroczu

Suma zapłaconych składek zdrowotnych w II półroczu

Zapłacone składki zdrowotne w 2023 roku

Na podstawie ZUS DRA grudzień 2021 – ZUS DRA maj 2022

Na podstawie ZUS DRA czerwiec 2022 – ZUS DRA listopad 2022

Na podstawie ZUS DRA grudzień 2022*

381,81 zł

559,89 zł

559,89 zł

335,94 zł

559,89 zł

 

335,94 zł

559,89 zł

 

335,94 zł

559,89 zł

 

335,94 zł

559,89 zł

 

559,89 zł

559,89 zł

 

RAZEM rok

5644,80 zł

Dopłata

895,80 zł

RAZEM z dopłatą

6540,60 zł

*Ważna jest wysokość uiszczanej opłaty z ZUS DRA grudniowego ze względu na konieczność określenia wysokości dopłaty w korekcie rocznej.

Natomiast w przypadku przejścia na skalę podatkową na cały rok podatkowy obciążenia związane ze składką zdrowotną, w sytuacji gdy osiągany byłby dochód w kwocie 8000 zł (przy założeniu, że osiągane byłyby co miesiąc koszty w wysokości 2000 zł i przychody 10000 zł), wyniosłyby następujące wartości (dla uproszczenia nie są uwzględniane składki społeczne):

Przejście na skalę podatkową na cały rok podatkowy

Dochód roczny

96 000,00 zł

Składka zdrowotna zapłacona w 2022 roku (tyle płaciliśmy na ryczałcie, nie korygujemy ZUS DRA liczonych na ryczałcie)

5644,80 zł

Dopłata składki zdrowotnej w rozliczeniu rocznym przy formie opodatkowania skalą podatkową

2817,12 zł

RAZEM z dopłatą

8461,92 zł

W związku z powyższym na gruncie składki zdrowotnej należy wskazać, że w przypadku pozostania cały rok na ryczałcie wartość zapłaconej składki zdrowotnej wyniosłaby 5644,80 zł, natomiast w przypadku przejścia z ryczałtu na zasady ogólne na koniec roku wartość zapłaconej składki zdrowotnej z uwzględnieniem dopłaty objęłaby 8461,92 zł. Na gruncie obciążeń w składce zdrowotnej przejście z ryczałtu na zasady ogólne może być więc nieopłacalne. Kwestię tę należałoby jednak dodatkowo przeanalizować na gruncie obciążeń w podatku dochodowym.

Zestawienie zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 1.0 i 2.0 znajduje się w artykule: Polski Ład – najważniejsze zmiany w 2022 roku!

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę możliwa jest w trakcie roku w ramach jednego konta. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY i jako:

 • Rodzaj Ewidencji wybrać opcję Księga Przychodów i Rozchodów,
 • Forma opodatkowania wybrać opcję Zasady ogólne.

przejście z ryczałtu na zasady ogólne

W celu wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy na skali podatkowej należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK. W tabeli będą widoczne wszystkie zaliczki dotyczące 2022 roku czyli zarówno za I półrocze wyliczone na zasadach ryczałtu jak i za II półrocze na skali podatkowej.

przejście z ryczałtu na zasady ogólne

W zaliczce od III kwartału lub lipca 2022 roku nie są uwzględniane zapłacone składki zdrowotne ponieważ będąc na skali podatnik nie ma prawa do odliczenia składki zdrowotnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów