Przejście z ryczałtu na zasady ogólne a składka zdrowotna

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zastanawiam się nad przejściem z ryczałtu (świadczę usługi testerskie na B2B, więc obowiązuje mnie stawka 8,5%) na skalę podatkową ze względu na zmianę stawki podatku PIT z 17% na 12%. Moja miesięczna faktura netto jest na 10 000 zł. Jak podejść do zagadnienia, jakim jest „przejście z ryczałtu na zasady ogólne a składka zdrowotna”?

Stefan, Bydgoszcz

 

Polski Ład 2.0 wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku z ryczałtu na skalę podatkową (tylko na pół roku) bądź na koniec roku wstecz (na cały rok). Przedsiębiorca ma więc dowolność w tym zakresie. Przed podjęciem decyzji warto ustalić, czy zmiana formy opodatkowania będzie się przedsiębiorcy opłacać i w jakiej formie: czy za cały rok, czy rozliczenie pół roku za pomocą ryczałtu, a może cały rok za pomocą skali podatkowej.

Oprócz zmiany formy opodatkowania Polski Ład 2.0 wprowadza modyfikacje na gruncie składki zdrowotnej. W przypadku ryczałtu umożliwione zostało odliczenie od podstawy opodatkowania 50% zapłaconej w okresie wyliczenia zaliczki składki zdrowotnej. Jeśli zaś chodzi o skalę podatkową, w dalszym ciągu nie może być ona odliczana.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku

W przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku należy mieć na uwadze cztery kwestie:

  1. składki zdrowotne w przypadku ryczałtowca określane są od osiągniętego przychodu;
  2. istnieje możliwość odliczenia składek zdrowotnych opłaconych w okresie styczeń – czerwiec w zaliczce na podatek dochodowy za czerwiec lub II kwartał 2022 roku w 50% ich wartości;
  3. składki zdrowotne w przypadku skali podatkowej określane są od osiągniętego dochodu (przychody – koszty);
  4. w zaliczce liczonej od lipca do grudnia 2022 roku i w każdej kolejnej ustalanej na skali podatkowej nie odlicza się składek zdrowotnych.

W związku z tym należy przeanalizować, czy na gruncie składki zdrowotnej zmiana formy opodatkowania jest korzystna. W przypadku gdy comiesięczny przychód wynosi 10 000 zł, składka zdrowotna (regulowana w tym okresie) na ryczałcie kształtowałaby się następująco:

Suma zapłaconych składek zdrowotnych w I półroczu

Suma zapłaconych składek zdrowotnych w II półroczu

Zapłacone składki zdrowotne w 2023 roku

Na podstawie ZUS DRA grudzień 2021 – ZUS DRA maj 2022

Na podstawie ZUS DRA czerwiec 2022 – ZUS DRA listopad 2022

Na podstawie ZUS DRA grudzień 2022*

381,81 zł

559,89 zł

559,89 zł

335,94 zł

559,89 zł

-

335,94 zł

559,89 zł

-

335,94 zł

559,89 zł

-

335,94 zł

559,89 zł

-

559,89 zł

559,89 zł

-

RAZEM składki zdrowotne zapłacone w 2022 roku

5644,80 zł

Dopłata dokonywana w ZUS DRA za kwiecień 2023 roku

895,80 zł

RAZEM składki zdrowotne zapłacone w 2022 z dopłatą

6540,60 zł

*Ważna jest wysokość uiszczanej opłaty z ZUS DRA grudniowego ze względu na konieczność określenia wysokości dopłaty w korekcie rocznej.

Natomiast w sytuacji przejścia na skalę podatkową na pół roku obciążenia związane z uiszczeniem składki zdrowotnej w 2022 roku, w przypadku gdy osiągany byłby dochód w kwocie 8000 zł (przy założeniu, że co miesiąc byłyby osiągane koszty w wysokości 2000 zł i przychody 10 000 zł), wyniosłyby następujące wartości (dla uproszczenia nie są uwzględniane składki społeczne):

Miesiąc

Zapłacone składki zdrowotne w II półroczu

Zapłacone składki zdrowotne w 2023 roku (na podstawie ZUS DRA grudzień 2022)

Lipiec 2022

559,89 zł

-

Sierpień 2022

270,90 zł

-

Wrzesień 2022

720 zł

-

Październik 2022

720 zł

-

Listopad 2022

720 zł

-

Grudzień 2022

720 zł

-

Styczeń 2023

 

720 zł

RAZEM składki zdrowotne zapłacone w II półroczu

3710,79 zł

Dopłata składki zdrowotnej w rozliczeniu rocznym przy formie opodatkowania skalą podatkową

449,10 zł

RAZEM z dopłatą

4159,89 zł

Obliczając dochód roczny dla celów obliczenia składki zdrowotnej, w przypadku skali podatkowej dodatkowo należy wziąć pod uwagę różnice remanentowe. Bowiem zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących KPiR dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania:

  • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego (jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego)
  • lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego (jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa).

Szczegółowe omówienie na przykładach wpływu remanentu na składkę zdrowotną znajduje się w artykule: Remanent a składka zdrowotna według najnowszych zmian w Polskim Ładzie.

W związku z powyższym na gruncie składki zdrowotnej należy wskazać, że w przypadku pozostania cały rok na ryczałcie obciążenia na gruncie składki zdrowotnej wyniosłyby 6540,60 zł, natomiast w przypadku przejścia z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku wyniosłyby one 7501,26 zł (2285,46 zł + 4320,00 zł + 895,80 zł). Na gruncie obciążeń w składce zdrowotnej przejście z ryczałtu na zasady ogólne może być zatem nieopłacalne. Natomiast tę kwestię należałoby przeanalizować dodatkowo na gruncie obciążeń w podatku dochodowym.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne na koniec roku

W przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne na koniec roku należy mieć na uwadze cztery kwestie:

  1. składki zdrowotne w przypadku ryczałtowca określane są od osiągniętego przychodu;
  2. istnieć będzie możliwość odliczenia składek zdrowotnych opłaconych w okresie styczeń – grudzień w zaliczce na podatek dochodowy w 50% ich wymiaru;
  3. składki zdrowotne w przypadku skali podatkowej określane są od osiągniętego dochodu (przychody – koszty);
  4. w zeznaniu rocznym PIT-36 dla opodatkowania na skali podatkowej nie odlicza się składek zdrowotnych.

W sytuacji gdy podatnik rozliczający się ryczałtem planuje zmienić formę opodatkowania na 2022 rok na skalę podatkową, powinien rozważyć, czy na pewno opłaca mu się odliczać składkę zdrowotną w zaliczkach liczonych na ryczałcie, ponieważ odliczenie takie mogłoby skutkować koniecznością dopłaty podatku dochodowego po zakończonym roku.

W związku z tym trzeba przeanalizować, czy na gruncie składki zdrowotnej zmiana formy opodatkowania będzie korzystna. W przypadku gdy osiągany był przychód w kwocie 10 000 zł, składka zdrowotna (regulowana w tym okresie) na ryczałcie kształtowałaby się następująco:

Suma zapłaconych składek zdrowotnych w I półroczu

Suma zapłaconych składek zdrowotnych w II półroczu

Zapłacone składki zdrowotne w 2023 roku

Na podstawie ZUS DRA grudzień 2021 – ZUS DRA maj 2022

Na podstawie ZUS DRA czerwiec 2022 – ZUS DRA listopad 2022

Na podstawie ZUS DRA grudzień 2022*

381,81 zł

559,89 zł

559,89 zł

335,94 zł

559,89 zł

 

335,94 zł

559,89 zł

 

335,94 zł

559,89 zł

 

335,94 zł

559,89 zł

 

559,89 zł

559,89 zł

 

RAZEM rok

5644,80 zł

Dopłata

895,80 zł

RAZEM z dopłatą

6540,60 zł

*Ważna jest wysokość uiszczanej opłaty z ZUS DRA grudniowego ze względu na konieczność określenia wysokości dopłaty w korekcie rocznej.

Natomiast w przypadku przejścia na skalę podatkową na cały rok podatkowy obciążenia związane ze składką zdrowotną, w sytuacji gdy osiągany byłby dochód w kwocie 8000 zł (przy założeniu, że osiągane byłyby co miesiąc koszty w wysokości 2000 zł i przychody 10000 zł), wyniosłyby następujące wartości (dla uproszczenia nie są uwzględniane składki społeczne):

Przejście na skalę podatkową na cały rok podatkowy

Dochód roczny

96 000,00 zł

Składka zdrowotna zapłacona w 2022 roku (tyle płaciliśmy na ryczałcie, nie korygujemy ZUS DRA liczonych na ryczałcie)

5644,80 zł

Dopłata składki zdrowotnej w rozliczeniu rocznym przy formie opodatkowania skalą podatkową

2817,12 zł

RAZEM z dopłatą

8461,92 zł

W związku z powyższym na gruncie składki zdrowotnej należy wskazać, że w przypadku pozostania cały rok na ryczałcie wartość zapłaconej składki zdrowotnej wyniosłaby 5644,80 zł, natomiast w przypadku przejścia z ryczałtu na zasady ogólne na koniec roku wartość zapłaconej składki zdrowotnej z uwzględnieniem dopłaty objęłaby 8461,92 zł. Na gruncie obciążeń w składce zdrowotnej przejście z ryczałtu na zasady ogólne może być więc nieopłacalne. Kwestię tę należałoby jednak dodatkowo przeanalizować na gruncie obciążeń w podatku dochodowym.

Zestawienie zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 1.0 i 2.0 znajduje się w artykule: Polski Ład – najważniejsze zmiany w 2022 roku!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów