0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Artykuły z dnia: 2023-01-27

Artykuły:

Jakie zyski generuje wdrożenie systemu ERP?

irmy, które decydują się na wdrożenie systemu ERP, odnoszą szereg korzyści. Mowa tutaj przede wszystkim o usprawnieniu pracy wszystkich działów - marketingu, księgowości, produkcji, obsługi klienta czy dystrybucji.

27 stycznia 2023

Zagubienie dokumentów księgowych – co za to grozi biuru rachunkowemu?

Podatnik, a wraz z nim obsługujące go biuro rachunkowe, mają obowiązek przechowywać dokumentację księgową. Co zrobić jednak w sytuacji, w której nastąpiło zagubienie dokumentów księgowych przez biuro rachunkowe? Sprawdź, czy biuro poniesie konsekwencje!

27 stycznia 2023

Dodatkowe prawo ochronne – czym jest i jak je uzyskać?

Każdy produkt leczniczy, który został opatentowany w Polsce, może być objęty tzw. dodatkowym prawem ochronnym. Czym jest dodatkowe prawo ochronne oraz jak wygląda procedura uzyskania dodatkowego prawa ochronnego? Odpowiadamy w artykule!

27 stycznia 2023

Postępowanie układowe – jakie są jego skutki dla dłużnika?

Postępowanie układowe w odróżnieniu od reszty procedur jest przeznaczone dla dłużników posiadających znaczną grupę tzw. wierzytelności spornych. Wątpliwości budzi, fakt - jakie skutki dla dłużnika ma otwarcie postępowania oraz samo postępowanie! Sprawdź!

27 stycznia 2023

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na przełomie roku

Aby obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy zastosować współczynnik ekwiwalentu ustalany na każdy rok. Przeczytaj, jak ustalić jego wysokość, gdy pracodawca musi wypłacić należności za urlop zaległy oraz bieżący!

27 stycznia 2023

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy – kim są i co wynika z takiego statusu?

Jedną z form przeciwdziałania bezrobociu, dzięki której łatwiej o aktywizację zawodową, jest uzyskanie statusu osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kim jest osoba posiadająca status osoby w szczególnej sytuacji? Co daje ten status? Wyjaśniamy!

27 stycznia 2023

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - jak obliczyć?

Pracownikowi, który przebywa na urlopie wypoczynkowym przysługuje wynagrodzenie, które otrzymałby, gdyby wykonywał swoje obowiązki związane z zatrudnieniem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy!

27 stycznia 2023

Erasmus dla młodych przedsiębiorców - dla kogo?

"Erasmus dla młodych przedsiębiorców" ma na celu stworzenie warunków do wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi, a doświadczonymi przedsiębiorcami. Udział w programie przyczynia się do rozwoju kontaktów handlowych w Unii Europejskiej. Zobacz, jak aplikować!

27 stycznia 2023

Przekształcenie w spółkę z o.o. a kasa fiskalna

Spółka z.o.o. może okazać się atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej, stąd przedsiębiorcy często decydują się na przekształcenie jednoosobowej działalności w tą właśnie spółkę. Jak przekształcenie w spółkę z o.o. wpłynie na kasę fiskalną?

27 stycznia 2023

Przedłużenie umowy do dnia porodu w kontekście limitów umów na czas określony

Czy umowa o pracę zawarta na czas określony z kobietą w ciąży będzie przedłużona do dnia porodu i czy przekształci się w umowę na czas nieokreślony? Przeczytaj i sprawdź, jak przedłużenie umowy do dnia porodu wpływa na limit umów na czas określony!

27 stycznia 2023

Jak wypełnić tryb rozwiązania umowy oraz kody podstawy prawnej w ZWUA?

We wzorze deklaracji dotyczącej wyrejestrowania z ubezpieczeń jest dodana część dotycząca rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy. Jakie dane się tam podaje? Co oznaczają kody podstawy prawnej w ZWUA? Przeczytaj artykuł i sprawdź to!

27 stycznia 2023

Ryczałt ewidencjonowany a miesięczna deklaracja

Czy ryczałt ewidencjonowany wymaga składania miesięcznych deklaracji do urzędu i do kiedy opłacić zaliczki na podatek?

27 stycznia 2023

Usługi transportowe a właściwa stawka podatku VAT

Prowadząc działalność gospodarczą związaną ze świadczeniem usług transportowych, częstym problemem dla przedsiębiorców jest właściwe opodatkowanie VATem tego rodzaju świadczeń. Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT na usługi transportowe!

27 stycznia 2023

Termin odliczenia VAT z faktur zakupu - warto wiedzieć

Odliczenie podatku naliczonego VAT następuje po otrzymaniu faktury przez czynnego podatnika VAT bądź może to nastąpić w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych. Przeczytaj i dowiedz się, jaki dokładnie obowiązuje termin odliczenia VAT?

27 stycznia 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów