0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Artykuły z dnia: 2023-10-04

Artykuły:

Użytkowanie wieczyste a nabycie prawa własności nieruchomości

Użytkowanie wieczyste to grunty należące do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przekazane osobom fizycznym do realizacji zadań ich gospodarki. Jak wygląda użytkowanie wieczyste a nabycie prawa własności nieruchomości? Sprawdź!

4 października 2023

Praca zdalna w Kodeksie pracy 2023 r.

Długo czekaliśmy na przepisy dotyczące pracy zdalnej i wdrożenie ich. Jak zmienił się Kodeks pracy w 2023 r.? Czy praca zdalna może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu lub hybrydowo? Przeczytaj i dowiedz się więcej na temat pracy zdalnej!

4 października 2023

Telepraca pracowników w wieku przedemerytalnym - luka prawna

Nowy Kodeks pracy wprowadził pojęcie pracy zdalnej, zastępując tym samym telepracę. Przepisy przejściowe w tym zakresie przestaną obowiązywać 7 października 2023 r. Jednak telepraca pracowników w wieku przedemerytalnym powoduje, że powstaje luka prawna.

4 października 2023

Siła wyższa w umowie - orzecznictwo i praktyka

Często w umowach znajduje się zapis o sile wyższej. Co tak naprawdę w praktyce oznacza pojęcie "siła wyższa"? Co na ten temat mówi orzecznictwo i jak to wygląda w praktyce? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się co oznacza siła wyższa w umowie!

4 października 2023

PCC od niezgłoszonej pożyczki - czy zawsze występuje?

Pożyczka to udostępnienie pieniędzy na określony czas z obowiązkiem ich zwrotu. Co w przypadku braku zgłoszenia pożyczki? Ile wynosi stawka podatku PCC? Sprawdź, czy jest szansa, aby nie zapłacić sankcyjnej 20% stawki PCC od niezgłoszonej pożyczki.

4 października 2023

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - oskładkowanie i opodatkowanie

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odzieży roboczej, jeśli warunki pracy tego wymagają. W takiej sytuacji zatrudnionemu może przysługiwać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Czy od tego świadczenia pobiera się ZUS i PIT? Sprawdź!

4 października 2023

Nieświadczenie pracy w ostatnim dniu zatrudnienia

Czy nieświadczenie pracy w ostatnim dniu zatrudnienia może zostać przez pracodawcę potraktowane jako nieobecność usprawiedliwiona niepłatna czy jako normalny dzień pracy, za który należy się wynagrodzenie? Przeczytaj nasz artykuł na ten temat!

4 października 2023

PIT-4R - jak go wypełnić by nie popełnić błędów?

Jeśli zatrudniasz pracowników, koniecznie jest wypełnianie deklaracji PIT-4R. Czy wiesz jak wypełnić PIT-4R i do kiedy należy złożyć deklarację? Przeczytaj koniecznie nasz szczegółowy opis odnośnie wypełniania deklaracji PIT-4R i nie popełniaj błędów!

4 października 2023

Kod tytułu ubezpieczenia dla ponownie zatrudnionego pracownika

Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia 3000 przysparza wiele trudności – szczególnie w przypadku, gdy pracownik został ponownie zatrudniony. Sprawdź, jaki kod tytułu ubezpieczenia będzie właściwy w takim przypadku!

4 października 2023

Spółka cicha a estoński CIT - czy się wykluczają?

CIT estoński to korzystna alternatywa dla klasycznej formy opodatkowania CIT-em. Aby móc z niej skorzystać przedsiębiorca musi jednak spełnić szereg wymagań. W artykule omawiamy jak wygląda spółka cicha a estoński CIT. Czy jedno drugiego nie wyklucza?

4 października 2023

Czy siedziba firmy w mieszkaniu to wyższy podatek od nieruchomości?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często jako siedzibę firmy wybierają swoje mieszkanie. W zależności od przeznaczenia płacony jest podatek od nieruchomości. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak rozliczać podatek od nieruchomości!

4 października 2023

Faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem a obowiązek podatkowy

Prowadząc działalność gospodarczą, polscy przedsiębiorcy często dokonują zakupu towarów od kontrahentów z UE. Czy wiesz, jak powinna zostać rozliczona faktura za WNT otrzymana z opóźnieniem? Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT? Sprawdź!

4 października 2023

Nadwyżki i niedobory w inwentaryzacji w KPiR - sposób rozliczenia

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w oparciu na KPiR, na koniec roku podatkowego są zobowiązani sporządzić spis z natury i uwzględnić go w ewidencji podatkowej. Czy należy wykazać powstałe nadwyżki i niedobory w inwentaryzacji w KPiR? Dowiedz się!

4 października 2023

Uchylenie klauzuli wykonalności a odzyskanie zapłaconego długu

Może okazać się po czasie, że prowadzone postępowanie egzekucyjne było wadliwe i wówczas w takiej sytuacji może nastąpić uchylenie klauzuli wykonalności. Czy w takiej sytuacji dłużnik może żądać odzyskania zapłaconego przez siebie długu? Wyjaśniamy!

4 października 2023

Czy darowizna między małżonkami jest opodatkowana?

Darowizna jest szczególną formą przekazania dóbr drugiej osobie, przy czym należy mieć na uwadze, że może ona powodować powstanie zobowiązania podatkowego. Czy darowizna między małżonkami podlega opodatkowaniu na gruncie PIT? Odpowiadamy w artykule!

4 października 2023

Amortyzacja a wartość początkowa do 10 000 zł

Amortyzacja związana jest z posiadaniem w majątku firmowych środków trwałych lub WNiP. Czy wiesz kiedy należy dokonywać amortyzacji, w jaki sposób ujmowane są w kosztach odpisy amortyzacyjne i ile wynosi limit amortyzacji jednorazowej? Dowiedz się więcej!

4 października 2023

Korekta JPK, czyli kiedy i jak skorygować Jednolity Plik Kontrolny?

Gdy w pliku przesłanym do Ministerstwa Finansów pojawią się pomyłki czy błędy, konieczna jest korekta JPK. Dowiedz się, jak naprawić błąd w Jednolitym Pliku Kontrolnym i z jakimi karami trzeba się liczyć gdy urząd pierwszy wykryje nieprawidłowości!

4 października 2023

Pakiet medyczny dla przedsiębiorcy - jak go zaksięgować?

Opieka medyczna to z pewnością coś, co interesuje nie tylko pracowników, ale także same osoby prowadzące działalność gospodarczą. Czy wiesz, w jaki sposób można rozliczyć pakiet medyczny dla przedsiębiorcy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

4 października 2023

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów