Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Marta Milan

2019-07-17

Wzory pism

Jak napisać zażalenie na koszty sądowe wyroku? 

Zażalenie na koszty sądowe - jak wygląda? Zażalenie na koszty sądowe wyroku powinno być wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia. Składa je strona, która z jakiegoś powodu jest niezadowolona z wydanego wyroku. Gdzie złożyć się takie zażalenie i co powinno zawierać? Sprawdź! czytaj dalej

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca - ważne informacje!

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca - jak uzyskać zezwolenie? Każdy cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zamierza nabyć nieruchomość w Polsce powinien uzyskać wcześniej zezwolenie. Skąd należy uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca? Przeczytaj artykuł i dowiedz się! czytaj dalej

Patent i wynalazek w działalności przedsiębiorcy

Patent - czym różni się od wynalazku? Patent i wynalazek to pojęcia, które bardzo często są ze sobą mylone bądź stosowane zamiennie. Czym zatem jest wynalazek a czym patent? Jak przebiega procedura patentowa i ile wynosi czas trwania patentu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej
2019-07-11

Ochrona danych

Ochrona danych osobowych pracowników - jakie obowiązki ma pracodawca?

Ochrona danych osobowych pracowników - zadania pracodawcy Ochrona danych osobowych pracowników jest sporym wyzwaniem dla pracodawców. Obowiązki pracodawcy w kontekście RODO są bardzo szerokie i obejmują także aspekty związane z potencjalnymi pracownikami. Jak pracodawca powinien chronić dane osobowe pracowników? czytaj dalej

Ochrona sygnalistów - na czym polega procedura UOKiK?

Ochrona sygnalistów - na czym polega? Ochrona sygnalistów wprowadzona przez UOKIK ma na celu ochronę osób, które zawiadamiają organy państwa o działaniach naruszających zasady konkurencji w ich miejscu pracy. W jaki sposób UOKIK chroni sygnalistów? Dowiedz się więcej z artykułu! czytaj dalej
2019-07-04

Ochrona danych

Audyt zgodności z RODO - jak go przeprowadzić?

Audyt zgodności z RODO - co zawiera? Audyt zgodności z RODO przeprowadzany jest przez administratora danych osobowych. Jest to badanie metod ochrony danych osobowych stosowanych przez przedsiębiorcę z zasadami przewidzianymi w przepisach RODO. Jak prawidłowo przeprowadzić audyt zgodności? czytaj dalej
2019-06-28

Prawo pracy

Monitoring w zakładzie pracy - czy jest legalny?

Monitoring w pracy - kiedy jest zgodny z prawem? Wielu pracodawców decyduje się na monitoring wizyjny w swoim zakładzie pracy. Czy wiesz, jakie warunki należy spełnić, aby był on zgodny z obowiązującym prawem? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na pytania dotyczące tego tematu! czytaj dalej
2019-06-27

Ochrona danych

Szczególne kategorie danych osobowych i ich przetwarzanie według RODO

Szczególne kategorie danych osobowych - czy można przetwarzać? Przepisy RODO wyróżniają dwa rodzaje danych osobowych – dane zwykłe oraz szczególne kategorie danych osobowych. Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych podlega zasadom, których musi przestrzegać każdy przedsiębiorca. Jakie to zasady? czytaj dalej

Odpowiedzialność za długi małżonka - przedsiębiorcy

Odpowiedzialność za długi małżonka przedsiębiorcy Zakres odpowiedzialności małżonków za zobowiązania jednego z nich, niezależnie od źródła powstania tego zobowiązania, został określony w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jak wg przepisów kształtuje się odpowiedzialność za długi małżonka? czytaj dalej
2019-06-21

Ochrona danych

Kontrola przestrzegania procesów RODO - zasady

Kontrola przestrzegania procesów RODO - kiedy ma miejsce? Kontrola przestrzegania procesów RODO w przedsiębiorstwie może zostać przeprowadzona w celu weryfikacji czy dane, które firma posiada są odpowiednio przetwarzane i przechowywane. Kto może taką kontrolę przeprowadzić i jak wygląda jej przebieg? czytaj dalej