Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Marta Milan

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach pracowniczych i planowane zmiany

Zwolnienie od kosztów sądowych pracownika Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach pracowniczych może nastąpić na wniosek pracownika, wówczas, gdy jest to podyktowane jego ciężką sytuacją materialną. Co powinien zawierać taki wniosek i kiedy pracownik może go złożyć? Sprawdź w artykule! czytaj dalej

Wniosek o zabezpieczenie – znaczenie dla przedsiębiorców

Wniosek o zabezpieczenie w procesie cywilnym Aby zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom toczącego się postępowania cywilnego, strona postępowania może złożyć wniosek o zabezpieczenie. Jakie warunki musi spełnić wnioskodawca, by sąd udzielił stronie zabezpieczenia? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Trudności z uiszczeniem składek - odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie

Trudności z uiszczeniem składek - pomoc oferowana przez ZUS Co może zrobić płatnik, gdy wystąpią u niego trudności z uiszczeniem składek ZUS? Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może pomóc przedsiębiorcy w potrzebie? Istnieją sposoby zaradzenia trudnej sytuacji przedsiębiorcy. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Program łagodzenia kar - procedury UOKIK

Program łagodzenia kar - na czym polega? Program łagodzenia kar, czyli inaczej "leniency" kierowany jest do przedsiębiorców, którzy naruszyli reguły konkurencji. W jaki sposób przystąpić do programu? Co zyskuje przedsiębiorca uczestnicząc w programie? Dowiedz się z naszego artykułu! czytaj dalej

Karta Praw Podatnika - najważniejsze informacje

Karta Praw Podatnika - zmiany Karta Praw Podatnika ma na celu uporządkowanie praw i obowiązków obu stron postępowania podatkowego, zarówno podatnika jak i organów podatkowych. Jakie postanowienia zawiera ustawa o Karcie Praw Podatnika? Jakie wprowadza zmiany? Sprawdź w artykule! czytaj dalej
2019-08-05

Ochrona danych

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

Naruszenie przepisów RODO - jakie są kary? Naruszenie przepisów RODO może nieść za sobą prócz administracyjnej kary finansowej konsekwencje w postaci odpowiedzialności karnej oraz cywilnoprawnej. Kto nakłada karę na przedsiębiorcę? Jaka może być jej wysokość? Dowiedz się więcej z artykułu! czytaj dalej

Kontrola UOKIK a prawa przedsiębiorcy

Kontrola UOKIK - kiedy może się odbyć? Kontrola UOKIK zostaje wszczęta, gdy Urząd podejrzewa przedsiębiorcę o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów bądź postępowanie niezgodnie z zasadami ochrony konkurencji. Jak wygląda kontrola? Kto może ją przeprowadzić? Dowiedz się z artykułu! czytaj dalej

Ustawa o jawności życia publicznego – co oznacza dla przedsiębiorców?

Ustawa o jawności życia publicznego - co reguluje? Ustawa o jawności życia publicznego ma na celu podjęcie aktywnych działań antykorupcyjnych. Jakie kwestie reguluje projekt ustawy? Czym jest instytucja sygnalisty i kto nadaje danej osobie taki status? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule! czytaj dalej

Opinia zabezpieczająca przedsiębiorcę - jak ją stosować?

Opinia zabezpieczająca - kto ją stosuje? Opinia zabezpieczająca zabezpiecza podatnika przed zastosowaniem względem niego klauzuli unikania opodatkowania. Gdzie należy składać wniosek o opinię zabezpieczającą? Jaki jest koszt jej uzyskania? Jak ją stosować? Dowiedz się więcej z artykułu! czytaj dalej

Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej - kiedy następuje?

Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej - wniosek Stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej może nastąpić w przypadku, gdy decyzja wydana przez organ podatkowy jest obarczona poważnymi błędami. Co powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji? Przeczytaj więcej na ten temat! czytaj dalej