Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie od pracy pracownika oddającego krew

Moi pracownicy czasami oddają krew. Wiem, że z tego tytułu przysługuje im zwolnienie od pracy. Jednak, czy powinni otrzymać cały dzień wolny w dniu oddawania krwi, czy tylko jego część przypadającą na wszystkie procedury?

Patryk, Kłodzko


Okres zwolnienia od pracy jest uzależniony od zaświadczenia, jakie zostanie wydane pracownikowi przez stację krwiodawstwa. Na zaświadczeniu jest określony czas zwolnienia od pracy w danym dniu. Może być to zwolnienie z całego dnia pracy lub tylko z jego części.

Za czas zwolnienia określonego w zaświadczeniu pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia, jak przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu, z tą różnicą, że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadł dzień oddawania krwi.