Poradnik Przedsiębiorcy

Podstawa wynagrodzenia chorobowego przy zmianie wymiaru etatu

15 stycznia 2018 r. zmieniłem pracownikowi wymiar etatu z ½ na pełny etat. 24 stycznia 2018 r. pracownik zachorował. Jaka będzie podstawa wynagrodzenia chorobowego?

Roman, Toruń

 

Podstawa wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jednak w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy (zarówno podwyższenie, jak i obniżenie), podstawa wynagrodzenia chorobowego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru etatu, jeśli ta zmiana nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy albo w 12 miesiącach poprzedzających chorobę.