Poradnik Przedsiębiorcy

Rozwiązanie umowy w trakcie ciąży a prawa pracownicy

Jestem zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę na czas określony. Miesiąc temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Umowa o pracę kończy się przed terminem porodu. Czy rozwiązanie umowy w trakcie ciąży jest możliwe?

Małgorzata, Katowice

 

W sytuacji kiedy pracownica dowiaduje się o tym, że jest w ciąży, a zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas określony, ma wiele wątpliwości. Kobieta, która spodziewa się dziecka, jest chroniona przepisami Kodeksu pracy, w związku z czym pracodawca musi ją traktować w sposób szczególny, zgodnie z przyjętym prawem.

Koniec umowy w trakcie ciąży

Pracownica, która w trakcie ciąży zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas określony, powinna być traktowana w szczególny sposób. Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć takiej osobie stosunku pracy, a w przypadku kiedy umowa kończy się przed terminem planowanego rozwiązania ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Sytuacja taka ma miejsce w dwóch przypadkach:

  • kiedy pracownica jest zatrudniona na czas określony,

  • kiedy pracownica jest zatrudniona na okres próbny dłuższy niż 1 miesiąc,

pod warunkiem, że rozwiązanie umowy miałoby miejsce po 3. miesiącu trwania ciąży.

Z powyższego prawa niestety nie mogą skorzystać pracownice, które są zatrudnione na podstawie:

  • umowy na okres próbny poniżej jednego miesiąca,

  • umowy o pracę w celu zastępstwa innego pracownika, w czasie jego nieobecności.

Rozwiązanie umowy w trakcie ciąży jest możliwe

Kodeks pracy przewiduje jednak sytuacje, kiedy pracodawca ma prawo zwolnić kobietę w ciąży. Pierwszy przypadek ma miejsce wtedy, kiedy firma ogłasza upadłość lub likwidację. W tej sytuacji nie ma znaczenia na podstawie jakiej umowy zatrudniona jest pracownica i czy aktualnie jest w ciąży. Drugim przypadkiem jest sytuacja, kiedy pracownica dopuściła się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych lub kiedy popełniła przestępstwo niepozwalające jej na dalsze wykonywanie tych obowiązków. Jednak w tym drugim przypadku na zwolnienie pracownicy muszą wyrazić zgodę związki zawodowe, o ile takowe funkcjonują w firmie, a pracownica do nich należała.

Nieświadomość ciąży a złożenie wypowiedzenia

Może również zdarzyć się tak, że pracodawca wręczył pracownicy wypowiedzenie umowy o pracę, a pracownica je przyjęła. Po jakimś czasie okazało się, że jest ona w ciąży, o której nie wiedziała, podpisując je. Jeśli w dniu rozwiązania umowy, pracownica była w ciąży powyżej 3. miesiąca, pracodawca po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę pracownicy, ma obowiązek przywrócić ją pracy.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kiedy to sama pracownica złożyła wypowiedzenie w miejscu pracy, nie wiedząc o tym, że jest w ciąży. Należy wówczas złożyć do pracodawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od wypowiedzenia, uzasadniając to ciążą oraz dołączając zaświadczenie lekarskie.