Poradnik Przedsiębiorcy

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia

W trakcie zwolnienia lekarskiego (7-11.01) złożyłam pracodawcy wypowiedzenie (10.01). Okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, więc obowiązywał do 26.01. Od 12.01 kontynuowałam zwolnienie lekarskie. Pracodawca poinformował mnie, że przyjmie moje zwolnienie, ale moje wypowiedzenie będzie nieważne i po powrocie z chorobowego mój okres wypowiedzenia będzie liczył się od nowa. Czy tak jest faktycznie? Proszę o poradę.

Agnieszka, Kraków

Często zdarza się, że pracownicy w okresie wypowiedzenia idą na zwolnienie lekarskie. Panuje błędne przekonanie, że dzięki temu przedłużą okres wypowiedzenia i tym samym okres pobierania świadczeń. Co jednak w sytuacji odwrotnej, kiedy to pracownik składa wypowiedzenie w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim? Czy okres wypowiedzenia ulega przedłużeniu? Czy wypowiedzenie jest ważne?  Odpowiedź na te i inne pytania znajduje się w poniższym artykule.

Wypowiedzenie a zwolnienie lekarskie

Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, podlega ochronie i nie może zostać zwolniony przez pracodawcę. Nie można zwolnić pracownika, który jest nieobecny w pracy. Jednak w sytuacji odwrotnej nie ma takich przeciwwskazań. Oznacza to, że zatrudniony, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, może złożyć wypowiedzenie z pracy. Ważne, żeby wypowiedzenie było skuteczne, co znaczy, że pracodawca musi mieć możliwość zapoznania się z nim.

Pracownik, który złożył wypowiedzenie w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim, podlega takim samym prawom, jak pracownik będący w pracy - zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego do momentu trwania okresu wypowiedzenia. Zwolnienie lekarskie, podczas którego zostało złożone wypowiedzenie, ani jego kontynuacja nie stanowią podstawy do wydłużenia okresu wypowiedzenia. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie, to jest on liczony jest tak samo jak w przypadku osoby będącej w pracy.

Wynagrodzenie chorobowe w trakcie wypowiedzenia

Za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe - do 33 dni choroby, a następnie zasiłek chorobowy. Tak samo jest w przypadku, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w trakcie wypowiedzenia. Zwolnienie lekarskie wystawione w trakcie zatrudnienia należy przekazać pracodawcy. Natomiast po ustaniu zatrudnienia wypłatę zasiłku przejmuje ZUS. Dlatego też po zakończeniu okresu wypowiedzenia wszystkie dokumenty związane ze zwolnieniem lekarskim należy przekazać do swojego oddziału ZUS.

Pracodawca nie ma prawa przedłużyć okresu wypowiedzenia, uzasadniając to kolejnym zwolnieniem lekarskim. W związku z tym, jeśli wypowiedzenie zostało złożone 10.01. tj. czwartek, to okres dwutygodniowy wypowiedzenia należy liczyć od soboty 12.01 do soboty 26.01. Natomiast za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu.