0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

18 wyników dla tematu: badania-lekarskie

Artykuły:

Wstępne badania lekarskie - obowiązek przeprowadzenia

Zatrudnienie pracownika przede wszystkim wiąże się dla pracodawcy z koniecznością skierowania go na wstępne badania lekarskie. Czy pracodawca zawsze ma obowiązek wysłać pracownika na badania wstępne? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

10 lipca 2024

Szkodliwe czynniki w środowisku pracy a skierowanie na badanie

Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek skierowania go na badania kontrolne, wstępne lub okresowe. Jak powinno wyglądać skierowanie jeśli występują szkodliwe czynniki w środowisku pracy? Dowiedz się czytając nasz artykuł!

18 czerwca 2024

Utrata zdolności do pracy przez pracownika - co się z tym wiąże?

Utrata zdolności do pracy przez pracownika może nieść ze sobą różne konsekwencje. Czy pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z taką osobą? Jak należy postąpić w kwestii wynagrodzenia? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj szczegóły omawianego tematu!

3 czerwca 2024

Badania lekarskie pracowników - wszystko co należy wiedzieć

Badania lekarskie pracowników to jeden z podstawowych warunków, który pozwala dopuścić pracowników do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy o pracę. Niewykonanie badań jest łamaniem przepisów bhp. Przeczytaj nasz artykuł na ten temat!

17 maja 2024

Badania medycyny pracy po odwołaniu stanu epidemii

Niedawno minął ostateczny termin, do którego pracodawcy zobowiązani byli uzupełnić zawieszone w czasie epidemii badania medycyny pracy pracowników. Jakie są przepisy w tym zakresie oraz skutki niedostosowania się do nich - przeczytaj w artykule!

22 marca 2024

Czy pracodawca może wysłać pracownika na badania okresowe przed upływem terminu ich ważności?

Jakie są obowiązki pracodawców w zakresie badań lekarskich? Na jakie badania lekarskie pracodawca powinien skierować pracownika? Czy w czasie epidemii pracodawca może wysłać pracownika na badania okresowe przed upływem terminu ich ważności? Sprawdź!

22 marca 2024

Badania lekarskie młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego

Czy gdy zatrudniasz młodocianego w celu przygotowania zawodowego musisz mu zapewnić badania okresowe i kontrolne w czasie zatrudnienia? Przeczytaj i dowiedz się jak wyglądają badania lekarskie młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego!

22 sierpnia 2023

Jak rozliczyć czas oczekiwania na badania lekarskie?

Czasami na badania lekarskie pracownik musi dłużej poczekać. Co w tej sytuacji powinien zrobić pracodawca? Czy czas oczekiwania na badania lekarskie powinien zostać uznany za nieobecność usprawiedliwioną? Sprawdź jak wyliczyć wynagrodzenie!

11 sierpnia 2023

Czy badania lekarskie są obowiązkowe przy każdej działalności gospodarczej?

Kto, zgodnie z przepisami, zobowiązany jest przechodzić badania lekarskie? kto jest zwolniony z tego obowiązku? Czy przedsiębiorcy podlegają obowiązkowym badaniom? Przeczytaj artykuł i dowiedź się czy badania lekarskie są obowiązkowe dla przedsiębiorców!

20 lipca 2023

Dodatkowe badania profilaktyczne – w jakiej sytuacji pracodawca może skierować na nie pracownika?

Prawo pracy wyróżnia trzy typy badań: wstępne, okresowe i kontrolne, jednak nie doprecyzowuje pojęcia dodatkowych badań profilaktycznych. Czym są dodatkowe badania profilaktyczne? Czy w określonych sytuacjach pracodawca może skierować na nie pracownika?

12 stycznia 2023

Skierowanie na badania lekarskie do odpowiedniej placówki

Na pracodawcy, spoczywa szereg obowiązków związanych z ochroną zdrowia pracowników. Należy do nich między innymi wysłanie pracownika na wstępne badania lekarskie. Czy pracodawca musi również wyznaczyć miejsce przeprowadzenia takich badań? Sprawdź!

25 października 2021

Badania lekarskie pracowników - kiedy są wykonywane?

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę powinien skierować ich na badania lekarskie. Czasami jednak nie trzeba ich wykonywać. Kiedy? Jaką karę może otrzymać pracodawca za pracownika bez ważnych badań lekarskich? Sprawdź!

20 września 2021

Czy umowa o świadczenia zdrowotne może być zawarta z kilkoma podmiotami?

Pracodawca ma obowiązek skierować pracowników na badania lekarskie. W tym celu powinien wystawić skierowanie na badania. Jest także obowiązek podpisania umowy z placówką. Czy umowa o świadczenia zdrowotne może być zawarta z kilkoma podmiotami? Sprawdź!

5 listopada 2020

Odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim przez pracownika

Czy odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim przez pracownika może wiązać się dla niego z konsekwencjami? Czy badania kontrolne są obowiązkowe? Sprawdź!

28 września 2020

Badania lekarskie pracowników - nowy projekt Ministra Zdrowia

Badania lekarskie pracowników są obowiązkiem pracodawcy i pracownika. Dodatkowo pracownik powinien przejść specjalistyczne badania lekarskie, jeżeli specyfika jego pracy tego wymaga. Jakie zmiany w tym obszarze zaproponował Minister Zdrowia? Sprawdź!

21 maja 2020

Badania lekarskie - skierowanie pracownika przez pracodawcę

Od 1 kwietnia 2015 roku zmieniły się zasady kierowania pracowników na badania lekarskie. Czy skierowanie pracownika na badania lekarskie jest obowiązkiem przedsiębiorcy czy możliwe jest wykorzystanie na podstawie orzeczeń z poprzedniej pracy? Sprawdź!

18 sierpnia 2017

Badania lekarskie kierowców i pracowników korzystających z samochodów

Pracodawca ma obowiązek skierowania na badania lekarskie każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jakie badania są obowiązkowe w przypadku kierowców oraz pracowników korzystających z samochodu w celach służbowych? Sprawdź!

10 sierpnia 2017

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników

Pracodawca zatrudniając pracowników ma określone obowiązki. Umowa o pracę, badania lekarskie czy szkolenie bhp to tylko niektóre z nich. Przeczytaj, jakie są obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników! Sprawdź, czy pamiętasz o wszystkich!

18 lipca 2017

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów