0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

12 wyników dla tematu: przedawnienie-roszczen

Artykuły:

Roszczenia względem banków z tytułu umów kredytowych zawieranych przez konsumentów w walucie obcej

Wziąłeś kredyt w obcej walucie i zastanawiasz się, kiedy zasadne są roszczenia względem banków? Jakie warunki musi spełniać umowa z bankiem, aby nie była sprzeczna z dobrymi obyczajami? Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczeń? Sprawdź!

4 lipca 2023

Przedawnienie roszczeń z umów cywilnoprawnych - kiedy następuje?

Przez jaki okres zleceniobiorca czy wykonawca może domagać się dopełnienia wszystkich obowiązków wynikających z tytułu zawartej umowy? Kiedy następuje przedawnienie roszczeń z umów cywilnoprawnych? Przeczytaj artykuł i poznaj odpowiedź!

31 sierpnia 2022

Zasady dochodzenia odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji

Przepisy przewidują szczególne zasady dochodzenia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez naruszenie prawa konkurencji. Jak wygląda procedura dochodzenia roszczeń od przedsiębiorcy, który naruszył prawo konkurencji? Przeczytaj artykuł i sprawdź!

17 grudnia 2021

Przedawnienie roszczeń z kredytu lub pożyczki

Przedawnienie roszczeń z kredytu lub pożyczki następuje co do zasady z upływem 3 lat od dnia wymagalności dane zobowiązania. Jednak w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej w tym zakresie ten okres przedawnienia jest dłuższy. Sprawdź!

6 sierpnia 2021

Przedawnienie roszczeń w prawie pracy

Zastanawiasz się co to jest przedawnienie roszczeń w prawie pracy? Co może być przedmiotem przedawnienia? Kiedy zaczyna się ich bieg oraz jakie obowiązują je terminy? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na powyższe pytania!

1 października 2019

Co oznacza przedawnienie roszczenia?

Przedawnienie roszczenia - pojęcie to ma znacznie zarówno dla dłużnika jak i dla wierzyciela. Czy przedawnienie roszczenia zwalnia całkowicie dłużnika z konieczności opłacenia długu? Czy wierzyciel po okresie przedawnienia nie może dochodzić swoich praw?

13 września 2019

Przedawnienie długu w obrocie gospodarczym

Dłużnicy zgodnie z prawem mają możliwość całkowicie uniknąć odpowiedzialności karnej za swoje zobowiązania finansowe. Kiedy następuje przedawnienie długu w obrocie gospodarczym? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

14 marca 2019

Okresy przedawnienia roszczeń

Okresy przedawnienia roszczeń to czas po jakim dochodzenie roszczenia staje się niemożliwe. Regulacje odnośnie przedawnienia regulowane są przez kodeks cywilny. Jakie są okresy przedawnienia poszczególnych roszczeń? Przeczytaj i dowiedz się więcej!

15 lutego 2019

Przedawnienie roszczeń w zobowiązaniach dłużnika

Przedawnienie roszczeń oznacza, że dłużnicy mogą uchylić się od spłaty długu. Jednak należy pamiętać, że samo roszczenie nie zniknie, tylko będzie niemożliwe do wyegzekwowania przed sądem. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na ten temat więcej!

12 czerwca 2017

Przedawnienie roszczeń w biznesie

Przedawnienie roszczeń to instytucja, której celem jest uregulowanie realnych stosunków prawnych między wierzycielem a dłużnikiem, poprzez zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia zobowiązań, których wierzyciel i tak sam nie dochodzi. Sprawdź!

18 września 2016

Egzekucja z majątku członków zarządu spółki z o.o.

Sprawdź, kiedy będzie możliwa egzekucja z majątku członków zarządu spółki z.o.o.

17 grudnia 2014

Wzór Umowa przyrzeczona - wyznaczenie terminu do zawarcia umowy z omówieniem

Zawarcie umowy przyrzeczonej jest następstwem podpisania przez strony umowy przedwstępnej. Treść takiej umowy powinna zawierać założenia umowy definitywnej.

26 maja 2014

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów