Poradnik Przedsiębiorcy

Jak zaksięgować zakup klimatyzatora?

Czy w ramach prowadzonej działalności mogę ująć w kosztach zakup klimatyzatora wraz z jego montażem w siedzibie firmy?

Adam, Jelcz Laskowice

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów mogą być koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jeżeli zakupiony klimatyzator spełnia powyższe warunki to może stanowić koszt firmowy. Przy czym jeśli siedzibą jest Pańskie mieszkanie/dom, wówczas podczas kontroli urząd skarbowy może zakwestionować tego typu wydatek, uznając go za osobisty.

W przypadku gdy wartość klimatyzatora wraz z montażem nie przekracza  kwoty 3.500 zł (netto w przypadku czynnych podatników VAT, brutto w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT), zakup można wykazać bezpośrednio w kosztach (kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki) lub uznać za niskocenny środek trwały i poddać jednorazowej amortyzacji.

Natomiast gdy wartość początkowa przewyższy kwotę 3.500 zł, klimatyzator bezwzględnie należy uznać za środek trwały i poddać amortyzacji w czasie. Odpowiednim KŚT będzie wówczas 653 przeznaczone dla urządzeń klimatyzacyjnych. Stosując liniową metodę amortyzacji, stawka zgodnie z wykazem będzie wynosiła 10% w skali roku.

Jeżeli jest Pan małym podatnikiem (w myśl przepisów ustawy o PIT) lub początkującym przedsiębiorcą, dopuszczalne jest skorzystania z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.