0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy można zwrócić bilety lotnicze kupione przez Internet?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie tradycyjne zakupy w sklepach stacjonarnych często są zastępowane przez zamówienia dokonywane za pośrednictwem internetu. Jest to przede wszystkim oszczędność czasu, a czasem nawet pieniędzy. Praktycznie każdy użytkownik w morzu dostępnych ofert znajdzie coś dla siebie, również w przypadku usług lotniczych. Wiele osób zamiast dojeżdżać na lotnisko w celu nabycia biletu na lot samolotem, wybiera właśnie zakupy online. Co do zasady klient dokonujący zakupów na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Czy tak samo jest w przypadku, gdy przedmiotem transakcji są bilety lotnicze kupione przez internet?

Bilety lotnicze kupione przez internet – prawo zwrotu

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu np. elektronicznych środków porozumiewania się, są umowami na odległość, jeżeli sprzedawcą jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

Zgodnie z przepisami m.in. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.) osoba, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Powyższe regulacje są pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla osób nabywających w szczególności towary handlowe, które dopiero po faktycznym odebraniu przesyłki są w stanie ocenić, czy dany produkt im odpowiada.

Jednak prawo w praktyce przewiduje także wyjątki przy stosowaniu powyższych uprawnień, nieco je ograniczając w przypadku świadczenia niektórych usług. Zgodnie z art. 38 ww. ustawy odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy m.in.:

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Nie ma możliwości odstąpienia od umowy na odległość przez konsumentów również w sytuacjach m.in.:

 • transakcji do kwoty nieprzekraczającej 50 zł – w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,

 • przewozu osób.

Odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku zakupu biletu przez internet można jedynie w sytuacji, gdy przewoźnik już po zawarciu umowy podwyższył cenę za bilet.

Bilety lotnicze kupione przez internet a zwrot zapłaty

Nie wyklucza to jednak możliwości częściowego zwrotu zapłaty przy wymianie biletów na inny termin. Jednak w praktyce takie działanie może raczej wiązać się z dodatkowymi kosztami. Wszystko zależy od rodzaju linii lotniczych, a także od przyjętego regulaminu oraz polityki cenowej stosowanej przez organizację.

Odszkodowania za spóźniony lub odwołany lot

Odszkodowanie za spóźniony lot

Gdy lot jest opóźniony ponad dwie godziny, a trasa przelotu wynosi więcej niż 1500 km, wtedy linie lotnicze na podstawie rozporządzenia unijnego 261/2004 mają obowiązek zapewnić pasażerom:

 • posiłki i napoje,

 • możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z bliskimi,

 • noclegi wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a hotelem – gdy oczekiwanie na lot trwa co najmniej przez jedną noc,

 • w niektórych przypadkach odszkodowania pieniężne.

Odszkodowanie dotyczy sytuacji, gdy opóźnienie wynikło z winy przewoźnika, natomiast nie ma zastosowania,  gdy lot został opóźniony z powodu warunków atmosferycznych.

Odszkodowanie za odwołany lot

Obowiązkiem linii lotniczych w przypadku odwołania lotu jest:

 • zapewnienie opieki pasażerom,

 • wypłata odszkodowania – gdy przewoźnik nie poinformował pasażerów o odwołaniu co najmniej 14 dni przed planowanym odlotem.

Wysokość odszkodowania wynosi od 250 do 600 euro – w zależności od długości trasy odwołanego lotu.

Odszkodowania nie dotyczą sytuacji, gdy:

 • 7–14 dni przed odwołaniem danego lotu linie lotnicze poinformowały o tym pasażerów i zapewniły lot zastępczy, który wylatuje dwie godziny wcześniej niż pierwotny lot i przylatuje na miejsce do czterech godzin po przylocie pierwotnym;

 • przewoźnik powiadomi pasażera o odwołaniu lotu w terminie krótszym niż siedmiodniowy oraz zastępczy lot zacznie się najwyżej godzinę przed wcześniej planowanym, a zakończy najpóźniej w ciągu dwóch godzin od pierwotnie zakładanej pory.

Prawo do zwrotu biletu

Jeśli lot został odwołany lub opóźniony o co najmniej pięć godzin, to podróżny ma prawo do:

 • ubiegania się o zwrot biletu w terminie siedmiu dni lub

 • ubiegania się o lot powrotny do miejsca, z którego rozpoczął podróż.

Pasażerowi, który wybrał zwrot biletu, należy się zwrot pełnego kosztu biletu po cenie, za jaką został kupiony, nawet jeśli część lotu już się odbyła. Zwrot kosztu biletu następuje w formie gotówki, przelewu bankowego on-line, przekazu bankowego lub – za pisemną zgodą pasażera – w bonach podróżnych czy też w formie innych usług.

Procedura ubiegania się o zwrot biletu powinna być zawarta w Regulaminie przewoźnika. Podobnych informacji można również dowiedzieć się w biurze obsługi klienta danego przewoźnika.

Powyższe regulacje dotyczą biletów zakupionych w każdej formie, a zatem podlegają im również bilety lotnicze kupione przez internet.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów