Poradnik Przedsiębiorcy

Bilety lotnicze kupione przez Internet nie podlegają zwrotowi

Obecnie tradycyjne zakupy w sklepach stacjonarnych bardzo często są zastępowane przez zamówienia dokonywane za pośrednictwem Internetu. Jest to przede wszystkim oszczędność czasu, a czasem nawet pieniędzy. Praktycznie każdy użytkownik w morzu dostępnych ofert znajdzie coś dla siebie, również w przypadku usług lotniczych. Wiele osób zamiast dojeżdżać na lotnisko w celu nabycia biletu na rejs samolotem, wybiera właśnie zakupy online. Co do zasady klient dokonujący zakupów na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Czy tak samo jest w przypadku, gdy przedmiotem transakcji są bilety lotnicze

Bilety lotnicze - prawo zwrotu

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu np. elektronicznych środków porozumiewania się, są umowami na odległość, jeżeli sprzedawcą jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. Zgodnie z przepisami ustawy m.in. o ochronie niektórych praw konsumentów osoba, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Powyższe regulacje są pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla osób nabywających w szczególności towary handlowe, które dopiero po faktycznym odebraniu przesyłki są w stanie ocenić, czy dany produkt im odpowiada.

Jednak prawo w praktyce przewiduje także wyjątki przy stosowaniu powyższych uprawnień, nieco je ograniczając w przypadku świadczenia niektórych usług. Zgodnie z art. 16 ww. ustawy nie ma możliwości zastosowania powyższych przepisów w stosunku do umów:

  • z wykorzystaniem automatów sprzedających,
  • z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,
  • rent,
  • zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
  • dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,
  • sprzedaży z licytacji.

Ograniczenie możliwości odstąpienia od umowy na odległość przez konsumentów zostało także przewidziane w stosunku do:

  • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta,
  • świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.

Wśród powyżej wymienionych wyjątków znajdują się m.in. usługi transportowe świadczone w ściśle określonym czasie. Zatem odstępstwem od reguły objęte są także transakcje nabycia biletu lotniczego, który uprawnia nabywcę do rejsu w dacie na nim wskazanej. W związku z tym konsument nie ma prawa do skorzystania z dziesięciodniowego terminu zrezygnowania z dokonanej umowy na odległość, a co za tym idzie - nie może zwrócić zakupionego biletu oraz oczekiwać całkowitego zwrotu pieniędzy.

Bilety lotnicze a zwrot zapłaty

Nie wyklucza to jednak możliwości częściowego zwrotu zapłaty przy wymianie biletów na inny termin. Jednak w praktyce takie działanie może raczej wiązać się z dodatkowymi kosztami. Wszystko zależy od rodzaju linii lotniczych, a także od przyjętego regulaminu oraz polityki cenowej stosowanej przez organizację.