Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Bilety lotnicze kupione przez Internet nie podlegają zwrotowi

Obecnie tradycyjne zakupy w sklepach stacjonarnych bardzo często są zastępowane przez zamówienia dokonywane za pośrednictwem Internetu. Jest to przede wszystkim oszczędność czasu, a czasem nawet pieniędzy. Praktycznie każdy użytkownik w morzu dostępnych ofert znajdzie coś dla siebie, również w przypadku usług lotniczych. Wiele osób zamiast dojeżdżać na lotnisko w celu nabycia biletu na rejs samolotem, wybiera właśnie zakupy online. Co do zasady klient dokonujący zakupów na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni. Czy tak samo jest w przypadku, gdy przedmiotem transakcji są bilety lotnicze

Bilety lotnicze - prawo zwrotu

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu np. elektronicznych środków porozumiewania się, są umowami na odległość, jeżeli sprzedawcą jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. Zgodnie z przepisami ustawy m.in. o ochronie niektórych praw konsumentów osoba, która zawarła umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Powyższe regulacje są pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla osób nabywających w szczególności towary handlowe, które dopiero po faktycznym odebraniu przesyłki są w stanie ocenić, czy dany produkt im odpowiada.

Jednak prawo w praktyce przewiduje także wyjątki przy stosowaniu powyższych uprawnień, nieco je ograniczając w przypadku świadczenia niektórych usług. Zgodnie z art. 16 ww. ustawy nie ma możliwości zastosowania powyższych przepisów w stosunku do umów:

  • z wykorzystaniem automatów sprzedających,
  • z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,
  • rent,
  • zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
  • dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,
  • sprzedaży z licytacji.

Ograniczenie możliwości odstąpienia od umowy na odległość przez konsumentów zostało także przewidziane w stosunku do:

  • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta,
  • świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii.

Wśród powyżej wymienionych wyjątków znajdują się m.in. usługi transportowe świadczone w ściśle określonym czasie. Zatem odstępstwem od reguły objęte są także transakcje nabycia biletu lotniczego, który uprawnia nabywcę do rejsu w dacie na nim wskazanej. W związku z tym konsument nie ma prawa do skorzystania z dziesięciodniowego terminu zrezygnowania z dokonanej umowy na odległość, a co za tym idzie - nie może zwrócić zakupionego biletu oraz oczekiwać całkowitego zwrotu pieniędzy.

Bilety lotnicze a zwrot zapłaty

Nie wyklucza to jednak możliwości częściowego zwrotu zapłaty przy wymianie biletów na inny termin. Jednak w praktyce takie działanie może raczej wiązać się z dodatkowymi kosztami. Wszystko zależy od rodzaju linii lotniczych, a także od przyjętego regulaminu oraz polityki cenowej stosowanej przez organizację.