0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przerwa na karmienie piersią - kiedy i w jakim zakresie przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem zatrudniona w ramach umowy o pracę. Miesiąc temu wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Moje dziecko przebywa w żłobku koło pracy. Czy w związku z tym, że karmię piersią, przysługuje mi przerwa na karmienie? Jeśli tak, to ile trwa taka przerwa?

Iwona, Grudziądz

 

Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy każdej pracownicy karmiącej piersią przysługuje pełnopłatna przerwa na karmienie, wliczana do czasu pracy. W przypadku karmienia jednego dziecka przysługują jej dwie półgodzinne przerwy, jeżeli natomiast karmi więcej niż jedno dziecko – dwie przerwy, w wymiarze po 45 minut każda. Przerwy na karmienie udzielane są na wniosek pracownicy, który powinien zawierać imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka oraz datę rozpoczęcia korzystania z przerw na karmienie.

Czy w związku z karmieniem piersią można wcześniej skończyć pracę?

Przerwy w celu karmienia piersią mogą być udzielane łącznie. Dopuszczalne jest rozpoczynanie pracy później lub kończenie wcześniej. W celu uzyskania takiej możliwości, pracownica powinna wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania wniosku. W przypadku, gdy skumulowanie przerw i łączne ich udzielenie przed rozpoczęciem pracy wpływałoby na dezorganizację pracy w zakładzie, wniosek może być odrzucony.

Kiedy nie należy się przerwa na karmienie?

Pracownica zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie nie ma prawa do omawianych przerw w ogóle, natomiast pracownica, której czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, ma prawo do jednej przerwy na karmienie.

Liczbę przysługujących przerw na karmienie piersią i ich długość przedstawia poniższa tabela.

Czas pracy

Liczba dzieci

Długość przerwy

poniżej 4 godzin

1 lub więcej dzieci

przerwa nie przysługuje

powyżej 4 godzin, ale mniej niż 6 godzin

1 dziecko

jedna 30-minutowa przerwa

powyżej 4 godzin, ale mniej niż 6 godzin

więcej niż 1 dziecko

jedna 45-minutowa przerwa

powyżej 6 godzin

1 dziecko

dwie 30-minutowe przerwy

powyżej 6 godzin

więcej niż 1 dziecko

dwie 45-minutowe przerwy

Przerwa na karmienie - jak długo można korzystać z tego przywileju?

Nie został wprowadzony żaden przepis, który określałby, do jakiego wieku dziecka można korzystać z przerw na karmienie piersią. Nie jest też nigdzie zapisane, w jaki sposób pracownica powinna udowodnić fakt karmienia piersią. Niekiedy pracodawcy wymagają stosownego zaświadczenia od lekarza, jednak Kodeks pracy tego nie wymaga. Wystarczyć powinno samo oświadczenie karmiącej matki.

Zdania co do żądania przez pracodawcę zaświadczenia od lekarza są podzielone. Niektórzy uważają, że jeżeli pracownica znacznie przedłuża okres karmienia, pracodawca ma prawo wymagać przedstawienia właściwego zaświadczenia lekarskiego.

Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na przerwy na karmienie?

Przerwa na karmienie piersią powinna zostać udzielona przez pracodawcę. Taki jest jego obowiązek. Odmowa stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, w związku z czym pracownica ma prawo wnieść skargę na pracodawcę do Inspekcji Pracy.

Pracownicy karmiącej piersią przysługuje pełnopłatna przerwa na karmienie, wliczana do czasu pracy. Liczba przysługujących przerw na karmienie piersią i ich długość zależy od czasu pracy oraz liczny dzieci. Natomiast nie jest nigdzie określone do jakiego wieku dziecka można korzystać z przerw na karmienie piersią.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów