Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Czas pracy w przypadku pracownicy karmiącej

Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy, pracownica ma prawo skorzystania z pełnopłatnych przerw na karmienie dziecka piersią. W przypadku karmienia jednego dziecka, przysługują jej dwie półgodzinne przerwy, jeżeli natomiast karmi więcej niż jedno dziecko – dwie przerwy, w wymiarze po 45 minut każda.

Przerwy w celu karmienia piersią mogą być udzielane łącznie. Dopuszczalne jest rozpoczynanie pracy później lub kończenie wcześniej. W celu uzyskania takiej możliwości, pracownica powinna wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Pracodawca nie ma obowiązku zaakceptowania wniosku. W przypadku, gdy skumulowanie przerw i łączne ich udzielenie przed rozpoczęciem pracy wpływałoby na dezorganizację pracy w zakładzie, wniosek może być odrzucony.

Pracownica zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie, nie ma prawa do omawianych przerw w ogóle, natomiast pracownica, której czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, ma prawo do 1 przerwy na karmienie.

Pracodawca może zażądać od pracownicy dokumentu, który potwierdza konieczność karmienia dziecka piersią, zwłaszcza w przypadku podejrzeń, iż dany przywilej jest nienależnie wykorzystywany. Przepisy nie określają jaki powinien to być dokument, najczęściej jest to zaświadczenie lekarskie uzyskane od lekarza, który pełni opiekę nad pracownicą lub nad dzieckiem. Zamiast takiego zaświadczenia, pracodawca może również zażądać pisemnego oświadczenia od pracownicy.