0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Członek zarządu a umowa o pracę

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Członek zarządu a umowa o pracę to zagadnienie nie raz staje się przedmiotem rozmów w spółce. Wybór członka zarządu spółki może, ale nie musi wiązać się z zatrudnieniem takiej osoby. Funkcje w ramach tych dwóch stosunków są bowiem od siebie niezależne. W praktyce jednak powszechne jest nawiązywanie stosunku pracy z członkami zarządu. Ma to na celu między innymi związanie ich ze spółką, zapewnienie im stałego wynagrodzenia niezależnego od osiąganych przez przedsiębiorstwo zysków, oraz dodatkowych świadczeń. Członek zarządu zatrudniony na umowę o prace, ma takie same prawa i ochronę jak każdy inny pracownik spółki i podlega przepisom kodeksu pracy.

Jak zatrudnić członka zarządu?

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, umowę o świadczenie pracy na rzecz spółki z członkami zarządu zawiera rada nadzorcza lub powołany w tym celu pełnomocnik.

Zdarza się jednak, iż zarząd spółki jest jednoosobowy - jest jeden członek zarządu, będący jednocześnie jedynym wspólnikiem. Jak wtedy skutecznie zawrzeć taką umowę? Otóż w tym wypadku mamy do czynienia z wyjątkiem, gdyż umowa o pracę z członkiem zarządu zawierana jest niejako z samym sobą. Wynika to z faktu, iż jedyny członek zarządu reprezentuje zarówno siebie samego, jak i spółkę. W tej sytuacji jednak, by umowa była skuteczna musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Członek zarządu na umowie zlecenie

Mimo, iż w praktyce zdecydowana większość członków zarządu zatrudniona jest na umowę o pracę, to warto podkreślić, iż nie jest to jedyna możliwa forma zatrudnienia. Przepisy wspomnianego KSH wskazują, że członkowie zarządu mogą świadczyć pracę na rzecz spółki nie tylko na podstawie stosunku pracy, ale także innego stosunku prawnego. Tak więc członek zarządu, może być zatrudniony również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Do umów tych można zaliczyć między innymi umowę zlecenie czy kontrakt menadżerski.

Członek zarządu a umowa o pracę - warunki umowy

Umowa z członkiem zarządu może być zawarta na czas określony bądź nieokreślony. Coraz częściej zdarza się jednak, iż umowy o pracę z członkiem zarządu zawierane są na czas wykonywania określonej pracy. Chodzi o to, by powiązać obie funkcje członka zarządu, te związane ze stosunkiem pracy jak i wynikające ze stosunku prawnego - zarządzania spółką. Sprawa jest wtedy ułatwiona o tyle, że przy odwołaniu członka zarządu z pełnionej funkcji, automatycznie umowa o pracę przestaje obowiązywać i jest rozwiązywana. W przypadku gdy nie ma powiązania między umową o pracę a funkcją członka zarządu, samo odwołanie członka z tej funkcji, nie będzie powodowało rozwiązania umowy o pracę i wygaśnięcia stosunku pracy. Były członek zarządu nadal będzie pracownikiem spółki, a jego zwolnienie, będzie musiało się odbyć na zasadach zawartych w umowie oraz w oparciu o kodeks pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów