Poradnik Przedsiębiorcy

Wartość początkowa samochodu osobowego a nieodliczony podatek VAT

W momencie wprowadzania środka trwałego do ewidencji firmowej, konieczne jest ustalenie jego wartości początkowej. Ta zasada dotyczy również samochodów osobowych. Co zrobić w przypadku, gdy dany samochód będziemy wykorzystywać do celów mieszanych i nie będzie nam przysługiwało pełne odliczenie VAT od zakupu?

Samochody osobowe w firmie a VAT

Od kwietnia 2014 roku zmieniły się przepisy odnośnie odliczenia VAT od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów. W przypadku przedsiębiorców, którzy mają w swoim majątku lub chcą do niego wprowadzić samochód osobowy użytkowany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnie, obowiązują pewne ograniczenie. Od kosztów poniesionych na paliwo nie ma możliwości odliczenia VAT (zmieni się to od 1 lipca 2015 roku). Natomiast od nabycia pojazdu czy pozostałych wydatków eksploatacyjnych przysługuje odliczenie 50% podatku. Według tej zasady, od zakupu pojazdu osobowego, który zostanie zewidencjonowany jako środek trwały, możemy odliczyć 50% wartości VAT.

Inaczej jest w przypadku, gdy podatnik zadeklaruje w urzędzie skarbowym, że zamierza samochód osobowy wykorzystywać tylko w celach służbowych. Aby to zrobić, należy:

  • wypełnić druk VAT-26, uwzględniając w nim wszystkie wymagane informacje,

  • złożyć wyżej wymienioną deklarację w terminie do 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z tym samochodem.

Dodatkowo, na podatnika został nałożony obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu od pierwszego dnia użytkowania samochodu tylko i wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą. Analogicznie, obowiązek ten ustaje wraz z dniem, w którym przedsiębiorca zaprzestanie używania pojazdu w tych celach. Ma to umożliwić organom kontroli skarbowej weryfikację, czy dany pojazd jest lub był rzeczywiście wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych.