Poradnik Przedsiębiorcy

Czy przejazd na lotnisko stanowi podróż służbową?

Wysyłam pracownika w zagraniczną podróż służbową samolotem. Czy przejazd na lotnisko zalicza się do czasu podróży służbowej? Jak wygląda czas podróży służbowej przy wyborze innych środków transportu?

Erwin, Rzeszów

 

Podróże służbowe pracowników - zarówno krajowe, jak i zagraniczne - wymagają odpowiedniego udokumentowania tzn. wymagane jest polecenie wyjazdu służbowego, a sam wyjazd musi być związany z wypełnianiem obowiązków służbowych pracownika.

Za delegację zagraniczną pracownika uznaje się jego wyjazd do innego kraju niż kraj, w którym znajduje się siedziba firmy albo jego miejsce pracy. Czas rozpoczęcia zagranicznej podróży służbowej zależy od wybranego przez pracodawcę środka transportu, jakim pracownik będzie odbywać podróż służbową.

W przypadku podróżowania samolotem uznaje się, że delegacja zaczyna się z chwilą startu samolotu za granicę z ostatniego lotniska w kraju (w przypadku przesiadek w kraju), a kończy z chwilą lądowania samolotu na pierwszym lotnisku w kraju.

W przypadku odbywania zagranicznej podróży służbowej drogą lądową delegacja rozpoczyna się z chwilą przekroczenia granicy krajowej i kończy po przekroczeniu granicy w drodze powrotnej.

Jeśli delegacja zagraniczna odbywana jest drogą morską za moment jej rozpoczęcia uznaje się moment wypłynięcia statku z ostatniego portu w kraju, z kolei za moment zakończenia delegacji zagranicznej uznaje się pierwszy port do którego zawija statek po przekroczeniu granicy.

Przykład 1.

Z lotniska w Katowicach o godzinie 10:00 wystartował samolot, którym pracownik odbywał podróż służbową, samolot wylądował w Berlinie o godzinie 12:00. Lot pierwotny zaplanowany był na godzinę 17:00, jednak z powodu burzy lot został przełożony na godzinę 21:00 i w Katowicach wylądował o godzinie 23:00. Cała podróż służbowa trwała zatem 13 godzin.

Dojazd na lotnisko pracownika delegowanego w podróż zagraniczną nie zalicza się do czasu tejże delegacji. Czas zagranicznej podróży służbowej pracownika rozpocznie się od chwili startu samolotu. Ponadto w przypadku zagranicznych podróży służbowych pracodawca ponosi koszty dojazdu pracowników na lotnisko.

Przykład 2.

Pracodawca wysłał pracownika w zagraniczną podróż służbową samolotem. Siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, lecz samolot wylatuje z Warszawy. Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty przejazdu pracownika z Wrocławia do Warszawy.

Jeśli wylot miałby miejsce z Wrocławia dojazd pracownika na lotnisko nie byłby traktowany jako krajowa podróż służbowa, mimo to koszty przejazdu pracownika na lotnisko pracodawca ma obowiązek mu zwrócić.