Poradnik Przedsiębiorcy

Wydatki związane z samochodem przed przerejestrowaniem

Kupiłem niedawno samochód osobowy na firmę i otrzymałem fakturę VAT. Nie zdążyłem go jeszcze przerejestrować, ale zaraz po zakupie zatankowałem i wziąłem fakturę na firmę na numer rejestracyjny, który przed przerejestrowaniem miał pojazd. Pojazd będzie w firmie stanowił środek trwały. Czy wydatki związane z samochodem przed przerejestrowaniem mogą stanowić koszt firmowy?

Bogdan, Bronowo

 

W pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy składnik majątku może zostać uznany za środek trwały.

Za środek trwały zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PIT uznaje się składniki majątku, które jednocześnie spełniają 5 warunków:

  1. stanowią własność lub współwłasność podatnika,
  2. były nabyte lub wytworzone we własnym zakresie,
  3. były kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania,
  4. przewidywany okres ich użytkowania w firmie jest dłuższy niż rok,
  5. są wykorzystywane przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności lub też umowy leasingu, dzierżawy czy też najmu.

Jeśli samochód spełnia te warunki może zostać uznany za środek trwały i należy wprowadzić do ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania go do użytkowania. W sytuacji gdy pojazd został nabyty na potrzeby prowadzonej działalności konieczne jest posiadanie prawa własności. W zależności od zawartej transakcji może to być faktura, w tym faktura marża, umowa darowizny lub umowa kupna-sprzedaży.

Dowód rejestracyjny nie potwierdza prawa własności - potwierdzają je wspomniane wcześniej dokumenty (faktura, umowa darowizny, umowa kupna-sprzedaży).

Jeżeli zatem nabyty pojazd zostanie wprowadzony do majątku firmowego, a co się z tym wiąże, będzie wykorzystywany do celów prowadzonej działalności gospodarczej, to za koszty uzyskania przychodów będą uznawane wydatki związane z samochodem przed przerejestrowaniem.

Co ważne, od 2013 r. nie ma już obowiązku zamieszczania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze dotyczącej zakupu paliwa.