0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kontrola pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma co do zasady odpoczywać i kurować się, aby jak najszybciej wrócić do zdrowia. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy zwolnienie lekarskie stanowi pretekst do uzyskania dodatkowego czasu na załatwienie spraw prywatnych, a nawet na podjęcie dodatkowego zajęcia zarobkowego. W związku z tym pracodawca, którego pracownik przebywa na zwolnieniu, ma prawo do jego skontrolowania. Jak wygląda kontrola pracownika, który choruje? Odpowiedź znajduje się poniżej!

Kto może dokonać kontroli?

Wspomniana kontrola pracownika może zostać przeprowadzona osobiście przez pracodawcę - pod warunkiem, że zatrudnia on do 20 pracowników - albo też inną osobę, która otrzymała od szefa imienne upoważnienie. Zazwyczaj do przeprowadzenia kontroli zostaje oddelegowany inny pracownik firmy. 

Ponadto pracodawca ma prawo do wnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji można się zwrócić nawet do lekarzy orzeczników, zatrudnionych w ZUS-ie. Kontrolerzy tacy mają bowiem prawo ustalić, czy dane zwolnienie lekarskie rzeczywiście jest uzasadnione względami medycznymi.

Upoważnienie przekazywane kontrolującemu powinno być zgodne ze wzorem, który został przedstawiony w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.

Gdzie powinna odbyć się kontrola pracownika?

Kontrolę pracodawca może przeprowadzić w miejscu zamieszkania pracownika, ale także w miejscu jego czasowego pobytu, w drugim miejscu pracy albo - jeżeli pracownik jest jednocześnie przedsiębiorcą - w miejscu, w którym prowadzi on działalność gospodarczą.

Podstawową przesłanką upoważniającą do stwierdzenia, iż pracownik nadużył zwolnienia, jest jego nieobecność w miejscu zamieszkania lub pobytu. Jednakże warto przy tym pamiętać, iż nie jest to przesłanka przesądzająca sprawę - nieobecność może być bowiem uzasadniona wizytą u lekarza czy też koniecznością rehabilitacji. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownikowi terminu, w którym będzie on musiał wyjaśnić przyczyny swojej nieobecności.

W sytuacji, gdy podwładny odmówi udzielenia odpowiedzi lub też przekroczy wyznaczony termin, można uznać, że udzielone zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Na koniec kontroli - protokół

Każdorazowa kontrola pracownika powinna zostać podsumowana protokołem. W takim dokumencie każdorazowo należy zawrzeć wszystkie fakty, które kontroler uznaje za istotne w kontekście przeprowadzonych czynności. Natomiast kiedy zwolnienie jest wykorzystywane nieprawidłowo, konieczne będzie uwzględnienie w protokole także potwierdzających to argumentów

Wzór protokołu również można znaleźć w formie załącznika do ww. rozporządzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów