0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydruk ulotek reklamowych - usługa czy dostawa towaru?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wydruk ulotek reklamowych dla celów własnej działalności księguje się w kolumnie 13 KPiR - co do tego nie ma wątpliwości. Problem pojawia się, gdy wydrukowane materiały przeznaczone są do przekazania klientowi jako na przykład element kampanii marketingowej.

Wydruk ulotek reklamowych - usługa czy dostawa towaru?

Wydruk ulotek reklamowych, książek, folderów i czasopism nieraz stanowił temat analiz specjalistów do spraw podatkowych. Jądrem ich rozważań była kwestia wybrania właściwej stawki VAT. Druk oraz dostawa książek i czasopism obejmuje obniżona stawka (5%), samo świadczenie usług poligraficznych zaś stawka podstawowa - 23%. Określenie, czy wydruk ulotek reklamowych, książek i czasopism jest usługą, czy dostawą towarów, to kluczowa sprawa dla drukarni i jej klienta. Mimo teoretycznych zawiłości w praktyce takie ustalenie nie jest wcale skomplikowanym zadaniem. Pierwszą rzeczą, jaką należy wziąć pod uwagę, jest to, kto dostarcza surowce, na których drukuje się później zamówione materiały.

W przypadku gdy zleceniodawca jest dostawcą wszelkich potrzebnych surowców (papieru, farby itd.) niezbędnych do wydruku ulotek, a drukarnia je jedynie zadrukowała, wówczas - zdaniem organów skarbowych - mamy do czynienia z wykonaniem usługi. Z kolei, o ile zleceniodawca przesyła do zakładu poligraficznego tylko merytoryczną wartość produktu końcowego, a reszta czynności leży w gestii drukarni - wtedy mamy do czynienia z dostawą towarów. W tej sytuacji zakład poligraficzny posiada jedyne prawa autorskie oraz inne niematerialne do danej książki, czasopisma czy ulotki - do momentu dostarczenia gotowego produktu zleceniodawcy.

Wydruk ulotek reklamowych - interpretacja podatkowa

W tym miejscu warto przytoczyć opinię Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, wyrażoną w interpretacji podatkowej z dnia 18 stycznia 2012 r. (IPPP2/443-1187/11-4/JW): (...) w celu uznania czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, należy rozważyć czy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, tj. czy w wyniku danej transakcji nabywca będzie mógł faktycznie dysponować rzeczą. W związku z powyższym, w przypadku, gdy w wyniku wykonanych czynności zostaje wytworzony, z własnego materiału, nowy produkt - książka czy też czasopismo, a następnie przeniesione zostaje prawo do rozporządzania tym produktem na zleceniodawcę, to taką czynność należy uznać za dostawę towarów.

Wydruk ulotek reklamowych - jak księgować?

Z tego wynika, że w kwestii wydruku ulotek, które będą przesłane potem do klienta, możemy mieć do czynienia z dwoma sposobami kwalifikacji:

  • do drukarni dostarczono jedynie merytoryczną wartość produktu finalnego - jest to zakup towarów handlowych księgowany w kolumnie 10 KPiR,
  • do drukarni dostarczono także kupione przez zleceniodawcę surowce - jest to usługa drukarska, którą należy zaksięgować w kolumnie 13.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów