Poradnik Przedsiębiorcy

Dochód brutto - czym jest i jak go obliczyć?

W czasie rozmów o pracę często pojawia się pytanie o wysokość zarobków, jaką chcielibyśmy osiągać. Niejednokrotnie zdarzało się, że kwota którą zaakceptował pracodawca, różni się od tej, jaką otrzymaliśmy. Czy wiesz, czym ta różnica jest spowodowana? Sprawdź, co to jest dochód brutto!

Wynagrodzenie brutto

Warto podkreślić, że Kodeks pracy nie zawiera rozróżnienia na wynagrodzenie brutto i netto. Przyjmuje się jednak, że odnosi się do wynagrodzenia brutto.

Za dochód brutto uznaje się płacę, którą otrzymaliśmy do dyspozycji, jak i wszelkiego rodzaju składki, zaliczki na podatek dochodowy oraz innego rodzaju potrącenia. Dlatego też pracownik nie powinien się sugerować kwotą zawartą w umowie, ponieważ będzie ona wyższa od realnie otrzymanych pieniędzy do jego dyspozycji.

Dochód brutto - składki

Warto podkreślić, że część składek opłacanych jest z wynagrodzenia pracownika (dochód brutto pomniejsza się o odprowadzone w imieniu pracownika składki), a część opłaca przedsiębiorca.

Składka na ubezpieczenie

Stopa procentowa składki

Składka finansowana przez pracownika (%)

Składka finansowana przez pracodawcę (%)

Emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

Rentowe

8%

1,5%

6,50%

Chorobowe

2,45%

2,45%

---

Wypadkowe

1,80%*

---

1,80%

Fundusz Pracy

2,45%

---

2,45%

FGŚP

0,10%

---

0,10%

Ubezpieczenie zdrowotne

9%

Z wynagrodzenia

Z podatku

---

9%

7,75%

*procent składki na ubezpieczenie wypadkowe jest uzależniony od zakładu pracy

Przykład 1.

Pracownik podpisał umowę o pracę na kwotę 2 500 zł. Jaka będzie realna kwota którą otrzyma?  

Z wynagrodzenia pracownika potrącona zostanie kwota: 342,75 zł na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe), dodatkowo ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 194,15 zł oraz zaliczka na podatek dochodowy - 155 zł. Kwota do dyspozycji pracownika, czyli tzw. wynagrodzenie “na rękę” wyniesie 1808,10 zł.

Należy również pamiętać o składkach płaconych przez pracodawcę. Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę wyniosą 451,50 zł. Składki na FP oraz FGŚP wyniosą 63,75 zł. Zgodnie z tym pracodawca do wynagrodzenia brutto pracownika musi doliczyć 515,25 zł. Całkowity koszt zatrudnienia pracownika po stronie pracodawcy wynosi 3015,25 zł.

Ważne!

Warto podkreślić, że w przypadku umowy o pracę składki potrącane z naszego wynagrodzenia są obowiązkowe i nie ma możliwości zrezygnowania z nich na poczet wyższego wynagrodzenia.