0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Deklaracje rozliczeniowe w okresie zawieszenia działalności a pracownicy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przez dwa miesiące (maj i czerwiec) moja firma była zawieszona. W tym okresie miałem jedną pracownicę, która była na urlopie rodzicielskim do 31 maja 2020, a od 1 czerwca 2020 jest na urlopie wychowawczym. Czy w takiej sytuacji należy składać deklaracje rozliczeniowe w okresie zawieszenia działalności?

Sławomir, Legnica

Jeżeli nie zatrudnia się pracowników, wówczas w okresie zawieszenia działalności nie przekazuje się deklaracji DRA do ZUS. Jednak w przypadku, gdy zawieszenie działalności następuje w momencie, gdy pracownik przebywa na urlopie związanym z rodzicielstwem, wówczas co miesiąc należy przekazać do ZUS deklaracje dra wraz z odpowiednimi raportami.

Zawieszenie działalności a zatrudnianie pracowników

Zgodnie z art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może skorzystać przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ale tylko w przypadku gdy przebywają oni na urlopie:

  • macierzyńskim,
  • na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • wychowawczym,
  • rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Deklaracje rozliczeniowe w okresie zawieszenia działalności

Zgodnie z zasadą przepływu informacji w momencie zawieszenia działalności gospodarczej ZUS dokonuje wyrejestrowania przedsiębiorcy na podstawie informacji przekazanych przez CEIDG. Dlatego przedsiębiorca nie jest już zobowiązany do złożenia deklaracji wyrejestrowującej w ZUS. Za przedsiębiorcę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie opłaca się składek ZUS i w związku z tym za pełne miesiące zawieszenia nie przekazuje się za niego dokumentów.

Jednak w przypadku, gdy zawieszono działalność w momencie, gdy pracownik był na urlopie związanym z rodzicielstwem, konieczne jest przekazanie deklaracji DRA za miesiące zawieszenia, zawierającej raporty imienne za tego pracownika.

Dlatego w omawianym przypadku do ZUS należy przekazać:

  • deklarację DRA za maj wraz z raportem ZUS RSA (0110xx) z kodem świadczenia

przerwy 311 za okres od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r.,

  • deklarację DRA za czerwiec wraz z raportami:
    • ZUS RCA (1211xx) podstawą do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 620 zł.

    • ZUS RSA (kod 0110), z kodem świadczenia przerwy 121 za okres od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Od 30 kwietnia 2018 można zawiesić działalność w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie zatrudnieni są wyłącznie pracownicy, którzy aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim i na warunkach urlopu macierzyńskiego. Jednak pracodawcy powinni pamiętać, że mimo zawieszenia działalności, powinni co miesiąc przekazywać deklaracje DRA wraz z raportami imienny za tych pracowników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów