0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mały ZUS plus tylko na podstawie deklaracji rozliczeniowych – termin do 10 lub 15 lutego!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rok 2021 jest kolejnym, w którym przedsiębiorcy mogą opłacać niższe składki na ubezpieczenia w ramach tzw. ulgi mały ZUS plus, czyli innymi słowy mogą opłacać składki od dochodu. Jednak aby to było możliwe, należy dopełnić kilku formalności i to w bardzo rygorystycznie wymaganych terminach. Sprawdź to!

Warunki skorzystania z ulgi mały ZUS plus

Z ulgi mały ZUS plus mogą co do zasady korzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają prawa do innych ulg (np. do składek preferencyjnych), czyli są zobowiązani do opłacania składek od pełnej podstawy (tzw. duży ZUS), a ich przychód w roku poprzednim nie przekroczył 120 tys. zł. Oczywiście przepisy wskazują jeszcze inne warunki, które należy spełnić i opisywaliśmy je wielokrotnie. 

Przedsiębiorcy korzystający z tej ulgi ustalają podstawę składek ZUS na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w poprzednim roku z uwzględnieniem liczby dni prowadzenia działalności również w roku poprzednim. Do obliczenia podstawy składek wykorzystuje się również określony przepisami współczynnik. Od tak ustalonej podstawy składek przedsiębiorca nalicza składki za ubezpieczenia, które jest zobowiązany terminowo wpłacać do ZUS.

Zgłoszenie do ulgi mały ZUS plus

Jednak aby możliwe było skorzystanie z ulgi składek od dochodu, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do ZUS na odpowiednich deklaracjach zgłoszeniowych. Osoba ubezpieczona powinna dokonać wyrejestrowania na deklaracji ZUS ZWUA, a następnie zgłosić się do ubezpieczeń na deklaracji ZUS ZUA. Bardzo istotne jest, aby zgłosić się z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 lub 05 92 – oznaczają one ulgę mały ZUS plus. Co do zasady ubezpieczony zobowiązany jest przekazać deklaracje zgłoszeniowe do ZUS w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku lub zmiany w opłacaniu składek. Jednak przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z ulgi i przejść na mały ZUS plus na przełomie roku, mieli na to wydłużony czas do 31 stycznia. Ponieważ w 2021 roku 31 stycznia wypadł w niedzielę, terminem ostatecznym był 1 lutego. Przekazanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych po tym terminie nie zostanie uwzględnione, czyli przedsiębiorca nie będzie miał prawa korzystać z ulgi przez cały rok.

Deklaracje rozliczeniowe

Jeśli przedsiębiorca dochował wszelkich terminów dotyczących zgłoszenia się do ulgi mały ZUS plus lub kontynuuje korzystanie z tej ulgi, to zobowiązany jest również w odpowiednim terminie przekazać deklaracje rozliczeniowe do ubezpieczyciela. Co do zasady każdy płatnik składek jest zobowiązany co miesiąc przekazać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA, a jeśli jest płatnikiem składek również za inne osoby, to do deklaracji DRA dołącza również raporty imienne takie jak np. ZUS RCA lub RZA i inne. 

W celu skorzystania z ulgi mały ZUS plus należy przekazać deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA cz. II (lub RCA cz. II)  w terminie do 10 lub 15 lutego za styczeń 2021 roku!

Przedsiębiorca, który zgłosił się do ulgi mały ZUS plus, zobowiązany jest przekazać do ZUS za pierwszy miesiąc korzystania z tej ulgi deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA oraz ZUS DRA cz. II lub RCA cz. II (jeżeli opłaca składki również na inne osoby ubezpieczone). W raportach DRA/RCA cz. II należy wykazać kwotę przychodu oraz dochodu osiagnięte w ubiegłym roku, a także ustaloną kwotę podstawy składek ZUS na 2021 rok. Raporty te należy złożyć do 10 lub 15 (w przypadku opłacania składek za innych ubezpieczonych) dnia kolejnego miesiąca, po przystąpieniu do ulgi. Nieprzekazanie odpowiednich raportów w terminie może wiązać się z odmową przystąpienia do ulgowych składek.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów