0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na start pozbawia prawa do zwolnienia z ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Tylko przedsiębiorcy spełniający odpowiednie warunki mają prawo wnioskować o umorzenie składek ZUS za okres 3 miesięcy. Jednak ten przywilej nie dotyczy osób, które założyły działalność przed kilkoma miesiącami i korzystają z 6-miesięcznej ulgi w opłacaniu składek. Dlaczego ulga na strat pozbawia prawa do zwolnienia z ZUS.

Kto może wnioskować o zwolnienie z ZUS?

Na ten moment, aby uzyskać prawo do zwolnienia z ZUS za okres od marca do maja 2020 r., samozatrudniony powinien spełniać 3 warunki:

  • prowadzić działalność przed 1 lutego 2020 r.,
  • osiągać przychód z działalności, który w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie przekracza kwoty 15 681 zł,
  • nie mieć zaległości w ZUS na 31 grudnia 2019 r. za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Ważne jest tu również, aby spełnić warunek uznania przedsiębiorcy za osobę prowadzącą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. I tu właśnie pojawia się problem w definicji osób korzystających z ulgi na start.

Dlaczego ulga na start pozbawia prawa do zwolnienia z ZUS?

W związku z wieloma wątpliwościami, jakie narodziły się po uchwaleniu tarczy antykryzysowej, na stronie ZUS pojawił się dokument z najczęściej zadawanymi przez przedsiębiorców pytaniami. Możemy tam znaleźć również odpowiedź na pytanie, dlaczego ulga na start pozbawia prawa do zwolnienia z ZUS.

Czy osoba, która prowadzi działalność od 1 stycznia 2020 r. i korzysta z ulgi na start (opłaca tylko składkę zdrowotną), może skorzystać ze świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek za marzec-maj 2020 r.?

(...) Taka osoba nie może skorzystać ze zwolnienia opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.W przypadku zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,art. 31zo ust.2 wskazuje, że ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy składek, którzy są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność i opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.”

Warto jednak zauważyć, że wykluczeniu nie podlegają inne osoby, które opłacają wyłącznie składkę zdrowotną, jak np. przedsiębiorcy:

  • będący emerytami, 
  • pobierający zasiłek macierzyński,
  • zatrudnieni na etacie z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego.

Czy osoby na uldze na start poniosą duże straty w związku z brakiem możliwości skorzystania z umorzenia składek?

Jeśli przedsiębiorca będzie osiągał przychody, to nie będzie stratny z powodu nieskorzystania z umorzenia składek. Warto bowiem pamiętać, że składka zdrowotna w wysokości 7,75% ulega całkowitemu odliczeniu od podatku. To oznacza, że gdyby ubezpieczony składek nie płacił, to o wartość nieopłacanej składki wzrósłby podatek do zapłaty. W dużym uproszczeniu – gdy samozatrudniony wpłaca do ZUS w bieżącym roku co miesiąc 362,34 zł, a od podatku może odliczyć część składki zdrowotnej, czyli 312,02 zł, to w przypadku korzystania ze zwolnienia z ZUS podatek nie będzie pomniejszony o 7,75%, czyli wyjdzie wyższy o 312,02 zł. To daje w sumie oszczędności na poziomie 50,32 zł.

Niestety, w przypadku osób, które nie osiągają przychodów, nie będzie od czego odliczyć składki, co oznacza, że poniosą one koszt ubezpieczeń w wysokości 362,34 zł co miesiąc.

Podsumowując, mimo tego, że ulga na start pozbawia prawa do zwolnienia z ZUS, to straty dla przedsiębiorcy nie będą wielkie. Tarcza antykryzysowa będzie ponownie zmieniana, warto więc obserwować, czy nie zmieni się również sytuacja początkujących przedsiębiorców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów