0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy tarcza 2.0 przyzna dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci do 12 lat?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd pracuje nad wdrożeniem nowych rozwiązań i ulepszeniu pierwotnej specustawy, zwanej również tarczą antykryzysową. Po ogłoszeniu przepisów okazało się, że są one bardzo niejasne i krzywdzące dla wielu osób. Dotyczy to na przykład rodziców, którym nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dzieci, które ukończyły 8 lat. Czy tarcza 2.0 to zmieni?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w tarczy antykryzysowej

W związku z zamknięciem placówek oświatowych 12 marca wprowadzono dodatkowe świadczenie dla rodziców, którzy musieli pozostać w domu ze swoimi pociechami. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą pobierać osoby, które:

  • podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, 
  • wychowują dziecko, które nie ukończyło 8 roku życia.

Pierwotnie okres pobierania świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem przysługiwało przez okres 14 dni, jednakże z powodu wydłużenia okresu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków do świąt wielkanocnych okres pobierania świadczenia wydłużono o kolejne 14 dni.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu standardowego zasiłku opiekuńczego regulowanego ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Aby otrzymać świadczenie za czas zamknięcia placówki oświatowej konieczne jest złożenie oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, a w przypadku pracowników i zleceniobiorców odpowiednio zaświadczeń ZUS Z-3 oraz ZUS Z-3a.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla nowej grupy!

Już podczas projektowania i procesu legislacyjnego pierwszej tarczy antykryzysowej duże emocje wzbudzało pozbawienie świadczeń rodziców wychowujących dzieci, które ukończyły 8 rok życia. W wypowiedziach ministrów, a następnie w samych poprawkach do projektu pojawiał się już pomysł przyznania pomocy rodzicom dzieci w wieku 9–12 lat. Ostatecznie nowe przypisy takiego rozwiązania nie wprowadziły. Jednakże rządzący pracują nad poprawkami do ustawy. W projekcie tarczy 2.0 ponownie pojawiły się zapisy o przyznaniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla osób wychowujących dzieci do 12 roku życia. W art. 1 ust. 2 projektu ustawy o utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw można przeczytać:

W art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 10. roku życia,
2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
- przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez okres nie dłuższy niż 14 dni.”

Wiele wskazuje na to, że katalog osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego nieco się rozszerzy. To, czy rządzący przychylą się w końcu do postulatów rodziców wychowujących dzieci powyżej 8 roku życia, powinno się okazać już w przyszłym tygodniu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów