0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie z ZUS – postojowe dla firm w praktyce

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z pojawieniem się wsparcia w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez COVID-19 zainicjowano dopłaty i zwolnienia realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jedną z form takiej pomocy dla firm jest dofinansowanie z ZUS zwane postojowym. Firmy mogą uzyskać środki kwalifikowane w ramach tych dopłat pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek. Jak zatem wyglądają w praktyce wszystkie warunki wnioskowania o postojowe dla firm po raz pierwszy i po raz kolejny?

Obniżenie wymiaru czasu pracy lub wystąpienie przestoju w pracy pracownika

Świadczenie postojowe to środki finansowe przyznawane celem delikatnej poprawy sytuacji firm dotkniętych skutkami epidemii, często zmuszonych do redukcji etatów lub przestoju. Mogą one być wypłacane maksymalnie przez 3 miesiące.

Jakie podmioty otrzymają postojowe?

Świadczenie postojowe mogą otrzymać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające pracowników lub niezatrudniające żadnych pracowników, wspólnicy spółek osobowych, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ile wynosi postojowe dla firm?

Dofinansowanie z ZUS w ramach postojowego wynosi 1300 zł, jeżeli podatnik korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej ze zwolnieniem z VAT. Tymczasem w przypadku innych form opodatkowania działalności świadczenie będzie wynosić 2080 zł.

Forma opodatkowania to jednak nie jedyne kryterium, które decyduje o przyznaniu świadczenia postojowego.

Płatnik składek korzysta już z ulg preferencyjnych w opłacaniu składek ZUS – czy wciąż przysługuje mu postojowe?

Świadczenie postojowe będą mogli także otrzymać płatnicy składek ZUS, którzy aktualnie korzystają z ulgi:

 • mały ZUS plus, czyli ulgi polegającej na opłacaniu wysokości składki ZUS cały rok (lub część) zależnej od wielkości przychodów za rok ubiegły,
 • na start, czyli ulgi trwającej pełne 6 miesięcy, podczas których płatnik opłaca wyłącznie składkę zdrowotną;
 • obniżonego ZUS, czyli możliwości opłacania przez pełne 24 miesiące składek ZUS w wysokości nie większej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, ale przypadającego na dany rok.

Warunki otrzymania dofinansowania z ZUS

Postojowe dla firm otrzymać można po spełnieniu poniższych warunków:

 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę, zlecenie, inne);
 • stałe lub czasowe prawo do zamieszkiwania na terytorium RP przez przedsiębiorcę,
 • pogorszenie kondycji finansowej firmy – spadek przychodów wyłącznie w następstwie negatywnych skutków wywołanych przez COVID-19.

Ponadto w przypadku opodatkowania działalności gospodarczej innymi niż karta podatkowa formami opodatkowania podatnik musi spełnić jeden z poniższych warunków:

 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesił tej działalności, a ponadto przychód z miesiąca poprzedniego w stosunku do miesiąca złożenia wniosku był o 15% lub więcej niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu przed miesiącem porównawczym w zakresie przychodu;
 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., lecz dokonał jej zawieszenia po 31 stycznia 2020 r.

Nie występują z kolei żadne maksymalne progi przychodów, powyżej których płatnik składek nie miałby możliwości wnioskowania o dofinansowania postojowe.

Termin składania wniosków o postojowe dla firm

Niezwykle ważnym aspektem ubiegania się o dofinansowanie z ZUS jest właściwy moment składania wniosku. Płatnik składek może najwcześniej złożyć wniosek o postojowe w miesiącu następującym po dwóch miesiącach służących do pomiaru spadku przychodów. Nie może on zatem porównywać spadku obrotów w kwietniu i maju 2020 r. i składać wniosku 31 maja 2020 r. Nie obowiązuje tutaj zasada jak przy dofinansowaniach z PUP oraz WUP, według której miesiąc może oznaczać kolejne 30 dni liczone np. od połowy miesiąca – okresy porównawcze przy wnioskowaniu o postojowe dla firm to pełne miesiące kalendarzowe. Z kolei ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie z ZUS upływa w ostatnim dniu trzeciego miesiąca, licząc od miesiąca zniesienia stanu epidemii COVID-19. Płatnicy składek powinni jednak mieć na uwadze oczywisty fakt ograniczonych zasobów finansowych państwa.

Płatnik składek pierwszy raz ubiega się o świadczenie postojowe z ZUS

W praktyce składanie wniosku o postojowe wygląda tak, że jeżeli w kwietniu 2020 r. płatnik składek ZUS złożył wniosek po raz pierwszy, to porównywał spadek przychodów netto z działalności gospodarczej za luty i marzec 2020 r.

Jeżeli wniosek o postojowe z ZUS płatnik składek po raz pierwszy składa w maju 2020 r., wówczas porównuje spadek przychodów na podstawie wyników z marca i kwietnia 2020 r., czyli sprawdza, czy przychody netto z działalności gospodarczej uległy obniżeniu w kwietniu 2020 r. przynajmniej o 15% w stosunku do marca 2020 r.

Dofinansowanie z ZUS można otrzymać maksymalnie trzy razy. Płatnik składek może ubiegać się o nie także dwa razy, jeden raz lub wcale. Oczywiście to, czy płatnik świadczenie otrzyma, będzie zależało od spełnienia powyższych warunków.

Płatnik składek wnioskuje drugi i trzeci raz o dofinansowanie postojowe dla firm

Płatnik składek, który pierwszy raz wnioskuje o postojowe, musi wykazać, że przychody z działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku są niższe o 15% niż w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc porównawczy. W jaki jednak sposób analizować przychody przy drugim i trzecim wnioskowaniu o dofinansowanie z ZUS?

Drugie świadczenie postojowe płatnik składek otrzyma przy spełnieniu wszystkich wcześniej wymienionych warunków, przy czym wysokość przychodów wyszczególnionych w pierwszym wniosku nie może ulec poprawie. Nie występuje tu więc zasada, według której płatnik składek otrzyma postojowe, jeżeli w drugim wniosku (w miesiącu poprzednim w stosunku do miesiąca składania drugiego wniosku) poziom przychodów będzie niższy niż 15% w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego miesiąc porównawczy. Płatnik składek może otrzymać drugie postojowe, jeżeli wysokość przychodów wykazana w ostatnim miesiącu porównawczym pierwszego złożonego wniosku:

 • nie uległa zmianie albo
 • uległa obniżeniu.

Analiza przychodów firmy przy wnioskowaniu o trzecie świadczenie postojowe powinna być przeprowadzona w taki sam sposób.

Przykład 1.

Płatnik składek złożył wniosek o postojowe dla firm po raz pierwszy w maju 2020 r. Do analizy przychodów wziął następujące miesiące:

 • kwiecień 2020 r. – wysokość przychodów opiewała na kwotę 13 500 zł;
 • marzec 2020 r. – wysokość przychodów opiewała na kwotę 18 500 zł.

Spadek przychodów kwietniowych w stosunku do przychodów marcowych jest większy niż 15%, tak więc przy założeniu, że płatnik składek spełnia pozostałe warunki – otrzyma on świadczenie postojowe z ZUS.

Przykład 2.

Płatnik składek złożył drugi wniosek o dofinansowanie postojowe z ZUS w czerwcu 2020 r. Do analizy przychodów wziął następujące miesiące:

 • maj 2020 r. – wysokość przychodów opiewała na kwotę 13 500 zł,
 • kwiecień 2020 r. – wysokość przychodów opiewała na kwotę 13 500 zł.

Z analizy przychodów osiągniętych przez płatnika składek w maju 2020 r. i w ostatnim miesiącu pierwszego wniosku, w kwietniu 2020 r. wynika, że sytuacja nie uległa poprawie. Zatem płatnik składek powinien otrzymać świadczenie postojowe z ZUS.

Przykład 3.

Płatnik składek złożył w maju 2020 r. pierwszy wniosek o dofinansowanie postojowe z ZUS:

 • w marcu 2020 r. wysokość przychodów opiewała na kwotę 0 zł;
 • w kwietniu 2020 r. wysokość przychodów opiewała na kwotę 0 zł.

Z analizy tych miesięcy wynika, że płatnik nie osiągnął żadnych przychodów. Nie został więc spełniony warunek spadku przychodów o 15% (mowa tu o pierwszym wniosku). Wprawdzie stanowisko ZUS w takiej sytuacji nie jest znane, jednak urzędnicy ZUS przekonują, że warto złożyć wniosek także i w tych okolicznościach.

Wysłanie wniosku o postojowe dla firm

Wnioski o postojowe można składać w formie:

 1. papierowej (listem poleconym);
 2. papierowej z osobistym przekazaniem do przygotowanej skrzynki w jednym z oddziałów ZUS;
 3. elektronicznej.

W przypadku tej ostatniej formy wnioski o postojowe dla firm można składać na platformie:

 1. PUE ZUS (niestety wciąż brak aktualnych druków RSP-D): https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi;
 2. ogólnej stronie serwisu RP: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów