Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura korygująca przychód w Księdze Przychodów i Rozchodów

Wystawiając fakturę, przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, że w przyszłości mogą zajść zdarzenia niezależne od niego, a które będą wymagały wystawienia korekty. Zdarza się, że podatnik jest zmuszony wystawić fakturę korygującą do sprzedaży, która miała miejsce w ubiegłym roku, a czasem nawet w latach poprzednich. Wraz z początkiem roku w życie weszły nowe regulacje dotyczące ujmowania w KPiR faktur korygujących. Sprawdź, kiedy faktura korygująca przychód powinna zostać ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Faktura korygująca przychód od 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. jeśli wystawienie faktury korygującej lub innego dokumentu korygującego nie jest wynikiem błędu, przyjmuje się ich rozliczanie w bieżącym okresie rozliczeniowym, z datą ich wystawienia. Dotyczy to jednak tylko takich przypadków, w których faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, mające miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej (np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrot towaru).

Przykład 1.

Firma X sprzedała firmie Y zabawki. 21 stycznia 2016 wystawiona została faktura na kwotę 500 zł, w tym też miesiącu została ona ujęta w KPiR jako przychody ze sprzedaży towarów. Po upływie 2 miesięcy zabawki zostały zwrócone. Firma X 30 marca 2016 wystawiła fakturę korygującą, którą ujęła w rozliczeniu za marzec 2016.

Istnieją również sytuacje, w których wystawienie faktury korygującej spowodowane jest błędnym wystawieniem faktury pierwotnej np. niepoprawna cena czy ilość zakupionego towaru lub usługi. W takim wypadku faktura korygująca przychód powinna zostać ujęta w okresie, w którym wystawiona została faktura pierwotna. Jeśli faktura będzie odnosiła się do poprzedniego roku, konieczne będzie również dokonanie korekty zeznania rocznego.  

Przykład 2.

Firma X sprzedała firmie Y rowerki dziecięce za kwotę 1 000 zł. 10 lutego wystawiono fakturę, na której widniała suma 1 500 zł. W związku ze wpisaniem błędnej kwoty sprzedaży na fakturze firma Y  zwróciła się z prośbą o wystawienie faktury korygującej. Faktura korygująca przychód została wystawiona 15 kwietnia. W takim wypadku zarówno firma X, jak i firma Y mają obowiązek zewidencjonowania tej korekty w KPiR w lutym 2016, czyli w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej.

Faktura korygująca przychód na przełomie roku

Jeśli wystawiona faktura korygująca przychód dotyczy faktury sprzedażowej z roku poprzedniego, w którym obowiązywały stare przepisy, jej ujęcie w KPiR również zależne jest od przyczyny jej wystawienia. Jeśli wystawienie faktury spowodowane było błędem, fakturę korygującą należy ująć w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej, konieczne będzie również dokonanie korekty zeznania rocznego. Jeśli faktura korygująca była wystawiona z przyczyn, które zaistniały w okresie bieżącym, faktura korygująca powinna zostać ujęta w rozliczeniach w miesiącu jej wystawienia.

Przykład 1.

W czerwcu 2014 roku podatnik wykonał usługę montażu okien. W lutym 2016 roku klient zgłosił reklamację, ponieważ stwierdził wady. W związku z zaistniałymi usterkami podatnik udzielił klientowi rabatu i wystawił fakturę korygującą.

W tej sytuacji podatnik winien uwzględnić fakturę korygującą w przychodach za 2016 rok.