0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura korygująca przychód w Księdze Przychodów i Rozchodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wystawiając fakturę, przedsiębiorca powinien liczyć się z tym, że w przyszłości mogą zajść zdarzenia niezależne od niego, które będą wymagały wystawienia korekty. Zdarza się, że podatnik jest zmuszony wystawić fakturę korygującą do sprzedaży, która miała miejsce w ubiegłym miesiącu, a czasem nawet w latach poprzednich. Sprawdź, kiedy faktura korygująca przychód powinna zostać ujęta w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Faktura korygująca przychód - rozliczenie

Księgowanie na gruncie podatkowym faktury korygującej przychód zależne jest od przyczyny korekty. Wówczas wyróżnić tu możemy korektę ze względu na:

  • zdarzenia, które nastąpiły po poprawnym wystawieniu faktury pierwotnej, np. zwrot towaru, udzielenie rabatu;
  • błąd rachunkowy lub oczywistą pomyłkę.

Na gruncie VAT od 2021 roku nastąpiła zmiana w księgowaniu faktur korygujących, więcej w tym temacie w artykule: Faktura korygująca od 2021 roku – księgowanie na przykładzie.

Korekta dotycząca poprawnie wystawionej faktury pierwotnej

Jeśli wystawienie faktury korygującej lub innego dokumentu korygującego nie jest wynikiem błędu, przyjmuje się ich rozliczanie w bieżącym okresie rozliczeniowym, z datą ich wystawienia. Dotyczy to jednak tylko takich przypadków, w których faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała zdarzenie gospodarcze, mające miejsce w dacie jej wystawienia (stan faktyczny), a faktura korygująca przychód została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń, a więc okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej (np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu czy zwrot towaru).

Przykład 1.

Firma X sprzedała firmie Y zabawki. 21 sierpnia 2019 r. wystawiona została faktura na kwotę 500 zł, w tym też miesiącu została ona ujęta w KPiR jako przychody ze sprzedaży towarów. Po upływie 2 miesięcy zabawki zostały zwrócone. Firma X 30 października 2019 r. wystawiła fakturę korygującą, którą ujęła w rozliczeniu za październik 2019 r..

Faktura korygującą ze względu na błąd w fakturze pierwotnej

Istnieją również sytuacje, w których wystawienie faktury korygującej spowodowane jest błędnym wystawieniem faktury pierwotnej np. niepoprawna cena czy ilość zakupionego towaru lub usługi. W takim wypadku faktura korygująca przychód powinna zostać ujęta w okresie, w którym wystawiona została faktura pierwotna. Jeśli faktura będzie odnosiła się do poprzedniego roku, konieczne będzie również dokonanie korekty zeznania rocznego. Co więcej, w przypadku faktury korygującej in plus (np. gdy wartość na fakturze pierwotnej została zaniżona) podatnik zobowiązany jest do opłacenia zaległości podatkowych wraz z rozliczeniem odsetek. 

Przykład 2.

Firma X sprzedała firmie Y rowerki dziecięce za kwotę 1 000 zł. 10 sierpnia 2019 r. wystawiono fakturę, na której widniała suma 1 500 zł. W związku ze wpisaniem błędnej kwoty sprzedaży na fakturze firma Y zwróciła się z prośbą o wystawienie faktury korygującej. Faktura korygująca przychód została wystawiona 15 września 2019 r.. W takim wypadku zarówno firma X, jak i firma Y mają obowiązek zewidencjonowania tej korekty w KPiR w sierpniu 2019 r., czyli w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej.

Faktura korygująca przychód na przełomie roku

Jeśli wystawiona faktura korygująca przychód dotyczy faktury sprzedażowej z roku poprzedniego, jej ujęcie w KPiR również zależne jest od przyczyny jej wystawienia. Jeśli wystawienie faktury spowodowane było błędem we fakturze korygowanej, fakturę korygującą należy ująć w miesiącu wystawienia faktury pierwotnej, konieczne będzie również dokonanie korekty zeznania rocznego. Jeśli faktura korygująca była wystawiona z przyczyn, które zaistniały w okresie bieżącym, faktura korygująca powinna zostać ujęta w rozliczeniach w miesiącu jej wystawienia.

Przykład 1.

W listopadzie 2019 r. podatnik wykonał usługę montażu okien. W lutym 2020 r. roku klient zgłosił reklamację, ponieważ stwierdził wady. W związku z zaistniałymi usterkami podatnik udzielił klientowi rabatu i wystawił fakturę korygującą. W tej sytuacji podatnicy zobowiązani są uwzględnić fakturę korygującą w przychodach za 2020 r..

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów