0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Franczyzobiorca - co to znaczy prowadzić biznes w oparciu o franczyzę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Franczyza to bardzo popularny obecnie model biznesowy, w którym przedsiębiorca podpisuje umowę współpracy z dużą siecią i działa pod jej szyldem. Jakie korzyści odnosi franczyzobiorca? Czym dokładnie jest franczyza? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Kim jest franczyzobiorca?

Franczyzobiorca to osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie umowy franczyzy. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim wiąże się z faktem, że firma prowadzona jest pod marką przedsiębiorcy, który pełni rolę franczyzodawcy. W praktyce przedsiębiorca prowadzi więc biznes na własny rachunek i we własnym imieniu, ale według koncepcji określonej przez sieć, z którą współpracuje. Otrzymuje również know-how mające na celu zagwarantowanie skuteczności biznesu, a w zamian uiszcza na rzecz franczyzodawcy opłaty franczyzowe.

Co to jest franczyza?

Franczyza to model biznesu, który według Europejskiego Kodeksu Etycznego Franczyzy stanowi system sprzedaży towarów, usług albo technologii oparty na ścisłej i nieustannej współpracy pomiędzy niezależnymi prawnie i finansowo przedsiębiorstwami, czyli franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami.

Prowadzenie biznesu na licencji franczyzowej wiąże się z prawem, a jednocześnie obowiązkiem do funkcjonowania według zasad określonych przez franczyzodawcę i ujętych w umowie franczyzy. Oznacza to, że przedsiębiorca będący franczyzobiorcą może korzystać z wiedzy i doświadczenia franczyzodawcy, który rozbudowuje swoją sieć i powiększa rynek zbycia. Należy jednak mieć świadomość, że za korzyści wynikające z franczyzy należy zapłacić, a także liczyć się z koniecznością posiadania kapitału na start działalności, czy być świadomym konieczności przestrzegania standardów określonych dla całej sieci.

Rodzaje franczyzy

Decydując się na prowadzenie biznesu w formie franczyzy warto wiedzieć, że na rynku funkcjonują jej różne formy. Rodzaje franczyzy wyróżnia się według następujących kryteriów:

 • rodzaj działalności: franczyza dystrybucyjna (sprzedaż towarów) oraz usługowa (sprzedaż usług);
 • rodzaj know - how:
  • franczyza dystrybucji produktu - franczyzobiorcy przekazywany jest wyłącznie asortyment produktów lub usług do sprzedaży,
  • franczyza koncepcji działalności - franczyzobiorcy przekazywana jest pełna koncepcja prowadzenia działalności;
 • organizacja systemu:
  • franczyza bezpośrednia - bezpośrednie zawarcie umowy franczyzy pomiędzy franczyzobiorcą i franczyzodawcą, który zobowiązuje się do samodzielnego przekazywania wiedzy i nadzorowania działalności,
  • franczyza wielokrotna - umowa franczyzy określa, że na danym terenie może powstać określona liczba jednostek franczyzowych,
  • masterfranczyza - franczyzobiorca jest jedynym podmiotem działającym pod szyldem sieci na danym terenie.

Czym jest pakiet franczyzowy?

Poruszając kwestię franczyzy warto wspomnieć również o pakiecie franczyzowym, który jest najobszerniejszym dokumentem odnoszącym się do franczyzy. Obejmuje on przede wszystkim:

 • know-how,
 • znak towarowy,
 • podręcznik operacyjny - znajduje się w nim szczegółowy opis wszystkich zasad, zgonie z którymi ma być prowadzona działalność w formie franczyzy,
 • usługi świadczone przez franczyzodawcę na rzecz franczyzobiorcy - np. szkolenia,
 • opłaty franczyzowe - których mechanizm musi być szczegółowo rozpisany.

Umowa franczyzy

Jak już wcześniej wspomniano by zostać franczyzobiorcą należy podpisać umowę franczyzową z podmiotem udostępniającym swoją markę oraz sposób prowadzenia biznesu. Warto wiedzieć, że jest to umowa nienazwana, czyli nie mająca prawnego unormowania. Oznacza to, że jej zawarcie jest zgodne z zasadą swobody umów i nie ma jednego obowiązującego wzoru umowy franczyzowej. Należy jednak pamiętać, że powinna obowiązkowo powinna ona zawierać:

 • definicje kluczowych pojęć, które występują w umowie,
 • postanowienia związane z zawarciem umowy,
 • prawa i obowiązki obu stron umowy,
 • wskazanie możliwości rozwiązania umowy oraz wyszczególnienie przyczyn takiego działania.

Zalety prowadzenia biznesu w oparciu o franczyzę

Prowadzenie biznesu w formie franczyzy jest rozwiązaniem, które posiada wiele zalet. Korzyści uzyskiwane przez franczyzobiorcę to przede wszystkim:

 • korzystanie ze sprawdzonego modelu biznesowego oraz wiedzy i doświadczenia franczyzodawcy,
 • ograniczenie ryzyka w prowadzeniu działalności,
 • wsparcie ze strony franczyzodawcy,
 • zmniejszenie kosztów reklamy,
 • wykorzystanie dostawców posiadających umowy z franczyzodawcą, co pozwala uzyskać znacznie korzystniejsze warunki.

Wady prowadzenia biznesu w oparciu o franczyzę

Na pierwszy rzut oka biznes w formie franczyzy wydaje się idealny. Warto jednak mieć świadomość, że takie rozwiązanie również posiada wady, a zalicza się do nich przede wszystkim:

 • konieczność uiszczania opłat za korzystanie z franczyzy,
 • kontrola działalności ze strony franczyzodawcy,
 • brak możliwości budowania własnej marki,
 • ryzyko nieprzedłużenia umowy na kolejny okres,
 • pomyłki i zaniechania ze strony franczyzodawcy.

Prowadzenie biznesu w oparciu o franczyzę to szczególny rodzaj działalności, który wymaga posiadania specyficznych cech, które powinien posiadać franczyzobiorca oraz właściwego podejścia do współpracy. Opierając się jednak na fakcie, że firmy działające w ramach systemów franczyzowych rzadziej upadają w porównaniu do firm działających na tradycyjnych zasadach można uznać franczyzę za doskonały pomysł na biznes.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów