0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak oznaczyć sprzedaż budynków GTU w nowej deklaracji JPK_V7?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę firmę budowlaną. Oprócz świadczenia usług remontowych sporadycznie sprzedaję również wybudowane domy. Jakim kodem oznaczyć dokonywaną sprzedaż? Czy sprzedaż budynków GTU należy oznaczyć w nowym pliku JPK_V7?

Józef, Wieruszów

 

Od października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek dokumentowania sprzedaży zgodnie z wymaganiami dla nowego pliku JPK_V7 składającego się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej. W związku z tym na przedsiębiorców zostały nałożone nowe obowiązki sprawozdawcze. Jest to m.in. oznaczanie sprzedawanych towarów i usług objętych obowiązkowym kodem GTU. Wśród nich znaleźć można sprzedaż budynków GTU, którą należy wykazać w nowej deklaracji.

Czym są kody GTU?

GTU to potoczne określenie dla kodów grup towarowych i usług, którą przedsiębiorcy stosują już od 1 października. Wprowadzone od 01 do 13 kody GTU co do zasady określają przynależność danego towaru lub usługi do jednej z tych grup. Jeżeli zatem sprzedawany towar lub usługa znajdują się w niej, ich sprzedaż należy oznaczyć odpowiednim kodem GTU w pliku JPK V_7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) albo JPK V_7K (dla podatników rozliczających się kwartalnie). Kody GTU wykazuje się w części ewidencyjnej nowego pliku JPK.

Nie ma konieczności umieszczania kodu GTU_01–13 na wystawianych fakturach. Właściwy kod należy przypisać bezpośrednio w jego strukturze, w momencie wystawiania faktury sprzedaży.

Sprzedaż budynków GTU – jakie oznaczenie zastosować?

Kod GTU_10 należy stosować obowiązkowo w przypadku udokumentowania sprzedaży dostawy budynków, budowli i gruntów i również sprzedaż udziałów w prawie własności, przeniesienia prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności.

Co ważne za dostawę budynków, budowli i gruntów uważa się również:

  • sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu;

  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność;

  • oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu

– ponieważ zgodnie z ustawą o VAT przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zatem dokonując takiej sprzedaży, trzeba zastosować oznaczenie GTU_10.

Warto dodać, że jeżeli nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w ramach leasingu finansowego, również stosuje się oznaczenie GTU_10.

Szczegółowy opis czynności objętych obowiązkowym oznaczeniem GTU_10 przeanalizowano w artykule: Kod GTU 10 – wszystko, co musisz wiedzieć!

Oznaczenie kodem GTU_01–13 dotyczy ponadto faktur zaliczkowych i zaliczkowo-końcowych, dla których obowiązek podatkowy powstał w okresie działania nowego JPK_V7.

Przykład 1.

Pan Roman, czynny podatnik VAT, zajmuje się sprzedażą nieruchomości. W październiku otrzymał od swojego kontrahenta zaliczkę na poczet przyszłej sprzedaży budynku. Czy wystawiając fakturę zaliczkową, przedsiębiorca ma obowiązek zastosować obowiązkowe oznaczenie za sprzedaż budynków GTU?

Tak, ponieważ dla tej transakcji obowiązek podatkowy powstał w październiku, od kiedy wszedł w życie nowy JPK_V7, zatem przy wystawianiu faktury zaliczkowej za sprzedaż budynków GTU przedsiębiorca musi zastosować obowiązkowe oznaczenie GTU_10.

Przykład 2.

Przedsiębiorca Przemysław świadczy usługi budowlano-remontowe. Czy w jego przypadku wystawiane faktury za wykonane usługi należy oznaczyć kodem GTU_10?

Nie, ponieważ oznaczenie kodem GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają zatem oznaczeniu tym kodem.

Jak wskazało na swojej stronie MF w pytaniach i odpowiedziach dotyczących JPK z deklaracją, oznaczenie kodem GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Kod ten nie obejmuje usług budowlanych i remontów budynków.

Oznaczenie usług o charakterze niematerialnym opisano w artykule: GTU 12 – oznaczenie usług niematerialnych w JPK V7!

Kasa fiskalna a sprzedaż budynków GTU

Co do zasady przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ma obowiązek ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Podatnicy mogą jednak skorzystać ze zwolnienia w tym zakresie ze względu na:

  • nieprzekroczenie limitu obrotów,

  • zwolnienie przedmiotowe.

Taka sprzedaż powinna być udokumentowana fakturą, rachunkiem lub ujęta w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Od 1 października ewidencję sprzedaży bezrachunkowej w nowym JPK_V7 należy oznaczyć za pomocą symbolu „WEW”.

Jeżeli jednak przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej, sprzedaż na rzecz osób fizycznych należy zaewidencjonować na kasie. Co ważne, kodów GTU nie stosuje się podczas sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej – księgowanie przychodu zaewidencjonowanego w ten sposób na podstawie zbiorczych informacji (raportu dobowego lub miesięcznego) wymaga zastosowania oznaczenia „RO”.
W nowym JPK_V7 sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej oznacza się symbolem „RO”.

Sprzedaż budynków GTU w systemie wFirma.pl

Przed wystawieniem faktury VAT dotyczącej towaru lub usługi objętej obowiązkowym oznaczeniem GTU, w tym sprzedaży budynków GTU, należy wejść w zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU, gdzie spośród listy kodów GTU trzeba zaznaczyć GTU_10 – BUDYNKI, BUDOWLE I GRUNTY.

sprzedaż budynków gtu

Wystawianie faktury z kodem GTU_10

Następnie po wyborze odpowiedniego kodu w celu wystawienia faktury za sprzedaż budynków GTU należy wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie w wierszu dodawania produktu znajdować się będzie kolumna GTU, w której należy wybrać odpowiedni kod GTU dla danej pozycji.

sprzedaż budynków gtu

Kod GTU będzie zauważalny w oknie podglądu faktury, jednak nie będzie go widać bezpośrednio na wydruku faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów