0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kod GTU 10 - wszystko co musisz wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Plik JPK_V7M (w przypadku rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (w przypadku rozliczeń kwartalnych) nakłada na czynnych podatników VAT obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń względem faktur w części ewidencyjnej pliku. Jednym z nich są kody GTU, które dotyczą dostawy niektórych towarów i świadczonych usług. Zalicza się do nich m.in. kod GTU 10. Kto i kiedy ma obowiązek go używać? Odpowiedź poniżej!

Czym jest GTU 10 i kiedy należy go stosować?

GTU_10 jest kodem, który został wprowadzony wraz z nową strukturą pliku JPK_V7M i JPK_V7K 1 października 2020 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju czynni podatnicy VAT mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży poprzez oznaczenie kodem GTU w celu identyfikacji dostaw niektórych towarów i usług.

§ 10 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia określa łącznie 13 kodów GTU, które muszą być używane do określonej dostawy towarów lub usług w nowym pliku JPK.

Kod GTU 10 podatnik musi stosować obowiązkowo, w przypadku gdy dokonuje dostawy budynków, budowli i gruntów.

Przykład 1.

Firma House-developer w listopadzie 2020 roku, po ukończeniu inwestycji biurowca, przekazała budynek nabywcy. Czy sprzedaż budynku należy oznaczyć kodem GTU 10?

W związku z tym, że dostawa budynku nastąpiła po 1 października 2020 roku, firma House-developer musi dokonaną sprzedaż oznaczyć w ewidencji sprzedaży kodem GTU 10.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów w pytaniach i odpowiedziach dotyczących pliku JPK w sekcji „Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)”:„Oznaczenie GTU 10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów. Zatem usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają oznaczeniu GTU 10”.

Przykład 2.

Pan Krzysztof prowadzi firmę usługową, w której zajmuje się pracami wykończeniowymi nieruchomości. 10 października wykonał remont na rzecz kontrahenta. Czy taką usługę należy oznaczyć kodem GTU 10?

W przypadku usług remontowych takiej transakcji nie należy oznaczyć kodem GTU 10, ponieważ obowiązek ten dotyczy wyłącznie dostawy budynków, budowli i gruntów.

Za dostawę budynków, budowli i gruntów uważa się również:

  • sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu,

  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność,

  • oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu

– ponieważ zgodnie z art. 7 ustawy o VAT za dostawę towarów uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zatem w sytuacji gdy podatnik dokonuje czynności wymienionych powyżej, transakcję w nowym pliku JPK trzeba oznaczyć symbolem GTU 10.

Symbol GTU 10 należy również stosować, w przypadku gdy nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami w ramach leasingu finansowego budowli, budynków i gruntów.

Kod GTU 10 - co musisz wiedzieć?

Dokumentowanie sprzedaży symbolem GTU 10

Kody GTU dotyczą wyłącznie ewidencji sprzedaży i ujmowane są w części ewidencyjnej nowej struktury pliku JPK_V7M i V7K. W związku z tym faktury sprzedaży wystawione przez czynnych podatników VAT muszą w nowej strukturze zostać oznaczone obowiązkowym kodem GTU, w przypadku gdy dokumentują dostawę towarów lub usług objętych obowiązkowym oznaczeniem GTU.

Przepisy dotyczące wystawiania faktur oraz elementów, jakie faktura sprzedaży powinna zawierać, nie uległy zmianie, dlatego też nie ma obowiązku, aby podatnicy stosowali na nich symbol GTU.

Oznaczenia GTU należy używać wyłącznie w pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej do faktury sprzedaży, a nie do poszczególnych pozycji zawartych na fakturze. Przykładowo:

  1. faktura z jedną pozycją, nieobjętą oznaczenieniem GTU – w pliku JPK nie należy oznaczyć faktury kodem;

  2. faktura z jednym towarem/usługą objętymi kodem GTU – w pliku JPK fakturę należy oznaczyć właściwym symbolem GTU;

  3. faktura z kilkoma towarami, gdzie część podlega obowiązkowej ewidencji GTU, a druga część nie – fakturę w pliku JPK trzeba oznaczyć właściwym symbolem GTU dla danej transakcji;

  4. faktura z wieloma pozycjami objętymi różnymi kodami GTU – fakturę należy oznaczyć wszystkimi kodami GTU, właściwymi dla danej faktury – np. jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży towarów z grupy 02, 04 i 06, wówczas w części ewidencyjnej fakturę trzeba oznaczyć symbolem GTU 02, GTU 04 i GTU 06.

Przykład 3.

Pani Anna w październiku 2020 roku dokonała sprzedaży budynku, który jest składnikiem majątku prowadzonej działalności oraz na rzecz tego samego kontrahenta wyświadczyła usługę remontową nieruchomości. Czy faktura musi zostać oznaczona kodem GTU?

Ze względu na to, że pani Anna dokonała dostawy/sprzedaży budynku, wystawiona faktura sprzedaży obowiązkowo musi zostać oznaczona kodem GTU 10.

Przykład 4.

Przedsiębiorstwo QA 20 listopada dokonało dostawy usług magazynowania stalowych prętów oraz sprzedaży budynku magazynowego firmie XX. W jaki sposób oznaczyć dokonaną transakcję?

W takim przypadku przedsiębiorstwo QA wystawioną fakturę musi oznaczyć dwoma kodami GTU, ponieważ każda pozycja objęta jest obowiązkowym oznaczeniem sprzedaży. Zatem firma QA musi wystawioną fakturę oznaczyć kodem zarówno GTU 10, jak i GTU 13.

Oznaczenia GTU od 1 do 13 należy stosować także w przypadku faktur zaliczkowych, faktur końcowych oraz faktur VAT marża w przypadku sprzedaży towarów używanych.

Sprzedaż na kasie fiskalnej a kod GTU 10

Nowych oznaczeń dostaw i usług, czyli kodów GTU, nie stosuje się podczas sprzedaży rejestrowanej na kasie fiskalnej. W sytuacji zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej należy zastosować symbol „RO”.

Więcej informacji o oznaczeniu okresowego raportu fiskalnego w nowej strukturze pliku JPK_V7 można znaleźć w artykule: RO czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7.

Faktury korygujące a oznaczenia faktur kodem GTU 10

Obowiązkowemu oznaczeniu kodem GTU podlegają również faktury korygujące, które dotyczą dostawy towarów lub usług objętych obowiązkowym oznaczeniem GTU. Odnosi się to również do faktur korygujących wystawionych do faktur VAT przed wprowadzeniem nowej struktury JPK_V7.

Przykład 5.

Firma XYZ w sierpniu 2020 dokonała dostawy budynku magazynowego na rzecz firmy ABC. W październiku 2020 firma ABC ze względu na wykryte wady dokonała zwrotu budynku firmie XYZ. Czy w takim przypadku faktura korygująca powinna zostać oznaczona kodem GTU?

Tak, ponieważ faktura korygująca dotyczy dostawy towarów, które są objęte obowiązkowym oznaczeniem GTU 10 w części ewidencyjnej struktury JPK_V7.

Ponadto faktury korygujące w nowej strukturze będą ujmowane w sposób szczególny w zależności od danej sytuacji:

PRZYPADEK

CZY NALEŻY STOSOWAĆ KOD GTU

Faktura pierwotna obejmuje towar/usługi, które nie są objęte kodem GTU, faktura korygująca koryguje towaru/usługę nieoznaczone kodem GTU.

NIE – jeśli dokonano sprzedaży towaru/usługi nieoznaczonych kodem GTU i faktura korygująca dokonuje poprawy towaru/usługi nieobjętych obowiązkowym oznaczeniem.

Faktura pierwotna oznaczona kodem GTU, korekta na towar/usługę nieobjęte obowiązkowym symbolem GTU.

NIE – jeśli faktura korygująca dotyczy wyłącznie towarów/usług nieobjętych kodem GTU.

Faktura pierwotna dokumentująca towary/usługi objęte obowiązkowym symbolem GTU, faktura korygująca dokonuje zmian na usługę lub towar objęte kodem GTU.

TAK – jeśli faktura korygująca dotyczy towarów/usług objętych kodem GTU.

Kod GTU 10 w systemie wFirma.pl

Aby w systemie wFirma.pl możliwe było oznaczenie sprzedaży kodami GTU, w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU. W wyświetlonym oknie trzeba wybrać właściwe kody GTU do transakcji związanych ze sprzedażą towarów lub usług. Wybrane kody będą widoczne w momencie wystawienia faktury sprzedaży.GTU 10

Jak wystawić fakturę sprzedaży z zastosowaniem kodu GTU 10 w systemie wFirma.pl?

Po zaznaczeniu odpowiedniego kodu GTU dla danego towaru lub usługi system udostępnia kolumnę GTU, gdzie użytkownik będzie miał możliwość:

  • dokonania wyboru właściwego symbolu GTU dla danego towaru bądź usługi 

  • system automatycznie przypisze kod GTU, w sytuacji gdy produkt zostanie wybrany z magazynu, czyli z KATALOGU PRODUKTÓW.

Aby wystawić fakturę VAT, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.

GTU 10 - kogo dotyczy?Po wystawieniu faktury sprzedaży istnieje możliwość podglądu zastosowanego symbolu GTU. Weryfikacja użytego kodu będzie mogła mieć miejsce po przejściu do okna szczegółu faktury (w tym celu klika się na numer faktury).

Czym jest kod GTU 10?

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów