0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

GTU 11 - symbol dla usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w JPK V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wraz z wejściem w życie nowej struktury JPK obowiązkowe stało się oznaczenie faktur kodem GTU. Zgodnie z przepisami obowiązuje 13 grup towarów i usług, których należy używać w zależności od dokonanej transakcji. Sprawdź, kiedy konieczne jest stosowanie GTU 11.

W jakich transakcjach należy wykazywać GTU 11?

Od 1 października 2020 roku deklaracja VAT oraz JPK VAT zostały zastąpione JPK V7. Od tego okresu obowiązuje również konieczność wykazywania transakcji wraz z kodem GTU. Kod GTU 11 należy stosować w przypadku świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z:

 • instalacji – dwutlenku węgla, podtlenku azotu i perfluorowęglowodorów;

 • operacji lotniczej – dwutlenku węgla.

Przykład 1.

Przedsiębiorstwo „123” zajmuje się przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) z operacji lotniczej. Ze względu na to, że działalność ta została wymieniona w GTU 11, każda transakcja dotycząca tejże sprzedaży jest wykazana w JPK V7 wraz z kodem GTU.

GTU 11 – jak wpływa na sposób dokumentowania sprzedaży?

Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązkowe oznaczanie transakcji w JPK V7 dotyczy podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT. Każda faktura, dla której obowiązek podatkowy powstał 1 października 2020 roku lub później, musi znajdować się w części ewidencyjnej nowej struktury JPK VAT wraz z numerem GTU – chyba że transakcja taka nie znajduje się w żadnej grupie GTU.

Konieczność wykazywania odpowiedniej grupy towarów i usług odnosi się wyłącznie do JPK V7. Oznacza to, że kod taki nie musi znaleźć się na fakturze sprzedaży.

Kod GTU nie jest obowiązkowym elementem faktury. Dlatego też podatnicy nie muszą go umieszczać na dokumentach sprzedaży.

Przykład 2.

7 października 2020 roku firma „XYZ” wykonała usługę w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z instalacji – dwutlenku węgla. Faktura dokumentująca usługę została sporządzona 3 listopada 2020 roku. Czy taką transakcję należy wykazać w JPK V7 wraz z kodem GTU?

Tak, ze względu na to, że obowiązek podatkowy powstał 7 października 2020 roku, faktura sprzedaży znajdzie się w JPK V7 wraz z numerem GTU 11.

Przykład 3.

Pan Stanisław, zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, 27 września 2020 roku wyświadczył usługę w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z operacji lotniczej – dwutlenku węgla (w tym dniu powstał także obowiązek podatkowy). 4 października pan Stanisław wystawił fakturę dokumentująca daną transakcję. Czy w takim przypadku powinien oznaczyć tę fakturę kodem GTU 11?

Nie. Ze względu na to, że obowiązek podatkowy dla danej transakcji powstał we wrześniu, sprzedawca nie ma obowiązku stosowania kodu GTU. Należy zaznaczyć, że JPK V7 obowiązuje od 1 października, dlatego też podatnik nie ma możliwości wykazania kodu GTU 11 w deklaracji VAT czy też w JPK VAT.

Stosowanie kodów GTU dotyczy:

 • faktur VAT;

 • faktur VAT marża;

 • faktur zaliczkowych;

 • faktur końcowych VAT;

 • faktur korygujących.

W przypadku gdy faktura zaliczkowa została wykazana bez kodu GTU w ewidencjach do 30 września 2020 roku włącznie, wówczas faktura końcowa, dla której obowiązek podatkowy powstał 1 października lub później, musi zostać wykazana w JPK V7 z kodem GTU (jeśli transakcja dotyczy danego kodu).

GTU 11 - kiedy zastosować?

Przykład 4.

Firma „ABC” 8 sierpnia 2020 roku otrzymała zaliczkę o wartości 50% usługi, która ma zostać wykonana w późniejszym okresie. Faktura zaliczkowa dokumentująca otrzymaną płatność została wystawiona 30 sierpnia. 2 października firma ta wykonała usługę objętą kodem GTU 11 i w tym samym dniu wystawiła fakturę końcową. Jak będzie wyglądać rozliczenie danej transakcji z uwzględnieniem kodu GTU?

W tym przypadku fakturę zaliczkową należało wykazać 8 sierpnia 2020 roku w JPK VAT oraz deklaracji VAT bez kodu GTU. Natomiast fakturę końcową należy wykazać w JPK V7 z datą 2 października wraz z kodem GTU 11.

 

Kasa fiskalna a GTU 11

Stosowanie GTU nie ma miejsca w przypadku zbiorczych informacji o sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie. W tej sytuacji zamiast kodu GTU przy danym wpisie w nowej strukturze JPK należy umieścić oznaczenie RO.

Więcej o oznaczeniu raportu fiskalnego w JPK V7 można znaleźć w artykule: RO czyli jak oznaczać raport fiskalny w nowym JPK V7.

Kod GTU 11 a split payment

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (czyli usługi objęte kodem GTU 11) zostały wymienione w poz. 97 załącznika 15 ustawy o VAT. Oznacza to, że w określonych przypadkach objęte są one obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Split payment przy sprzedaży krajowej jest obowiązkowy przy spełnieniu łącznie poniższych wymogów:

 • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta jest w załączniku nr 15 ustawy o VAT;

 • wartość brutto sprzedaży wynosi powyżej 15 000 zł;

 • sprzedaż dokonywana jest między podatnikami (niezależnie od tego, czy nabywcą jest podatnik VAT czynny, czy zwolniony).

Jeżeli zatem faktura jest o wartości większej niż 15 000 zł i dokumentuje usługi oznaczone kodem GTU 11 na rzecz innego podatnika, musi zostać opłacona podzieloną płatnością. Taki dokument należy wykazać w JPK V7 z oznaczeniem „MPP” i GTU 11 w części ewidencyjnej.

GTU 11 – jak wygląda korygowanie sprzedaży?

Kod GTU przy fakturach korygujących należy stosować, w przypadku gdy korekta (zapis korygujący) odnosi się do sprzedaży objętej kodem GTU, którą trzeba wykazać w okresie następującym po 30 września 2020 roku. Niektóre korygowanie dokumentów sprzedaży w JPK V7 będzie odbywać się w sposób szczególny, co przedstawiają poniższe przypadki.

 • Przypadek 1.

Korekta zmieniająca usługę / towar na sprzedaż nieobjętą kodem GTU, jeżeli faktura pierwotna odnosiła się do transakcji objętej kodem GTU.

Mimo że faktura pierwotna była wykazana w JPK V7 z kodem GTU, korektę do niej należy wykazać w nowej strukturze bez kodu.

 • Przypadek 2.

Korekta korygująca usługę / towar nieobjęty kodem GTU, gdy faktura pierwotna odnosiła się do transakcji nieobjętej kodem GTU.

W takiej sytuacji zarówno faktura pierwotna, jak i korekta muszą znaleźć się w JPK V7 bez przypisanego kodu GTU.

 • Przypadek 3.

Faktura korygująca świadczenie usług / dostawę towarów objętą kodem GTU, w przypadku gdy faktura pierwotna również odnosiła się do sprzedaży, którą należało wykazać z kodem GTU.

W tej sytuacji korekta odnosi się do sprzedaży, którą podatnik ma obowiązek wykazać z kodem GTU, dlatego też dokument należy ująć w JPK V7 wraz z odpowiednim kodem.

 • Przypadek 4.

Korekta zmieniająca usługę / towar na sprzedaż objętą kodem GTU, w sytuacji gdy faktura pierwotna nie odnosiła się do usługi / towaru objętej kodem GTU.

Mimo że faktura pierwotna nie była wykazana w JPK V7 z kodem GTU, czynny podatnik VAT ma obowiązek wykazać fakturę korygującą wraz z symbolem GTU.

 • Przypadek 5.

Faktura korygująca wystawiona po 30 września do faktury, dla której obowiązek podatkowy powstał przed 1 października.

W takim przypadku korektę należy wykazać w JPK V7 wraz z kodem GTU, jeżeli sprzedaż, którą koryguje, została objęta kodem GTU.

Przykład 5.

Pan Franciszek sporządził fakturę na rzecz kontrahenta XYZ dokumentującą usługę w zakresie wynajmu śmigłowca oraz przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z operacji lotniczej – dwutlenku węgla. Okazało się, że wartość usługi najmu została wykazana na fakturze w złej kwocie, dlatego też pan Franciszek sporządził odpowiednią korektę.

W tym przypadku faktura pierwotna zostanie wykazana z kodem GTU 11, jednak faktura korygująca znajdzie się w JPK V7 już bez wskazanego kodu (jako że nie dotyczy usług przenoszenia uprawnień, a wynajmu śmigłowca).

Przykład 6.

Firma „XYZ” wystawiła po 1 listopada fakturę zaliczkową na usługę w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z instalacji – dwutlenku węgla. W późniejszym czasie kontrahent zrezygnował z usługi i otrzymał zwrot zaliczki. Takie zdarzenie spowodowało konieczność wystawienia faktury korygującej do faktury zaliczkowej.

W tej sytuacji zarówno fakturę zaliczkową, jak i korektę do niej należy wykazać w JPK V7 wraz z kodem GTU 11.

GTU 11 – jak uwzględnić w systemie wfirma.pl?

Aby możliwe było oznaczanie faktur sprzedaży w JPK V7 kodem GTU, w pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednie kody GTU w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU.

gtu 11

W ten sposób wybrane kody będą widoczne przy wystawianiu faktury. Możliwe jest również ich przypisanie do produktów oraz usług (w przypadku gdy w systemie prowadzony jest magazyn).

Jak oznaczyć fakturę kodem GTU?

Przy wystawianiu faktury przez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest opcja w ustawieniach) wybranie odpowiedniego kodu GTU dla poszczególnej pozycji możliwe jest poprzez opcję GTU. Jeżeli towar / usługę wybrano z magazynu, kod ten zostanie automatycznie uzupełniony przez system (jeżeli wspomniany kod został wcześniej odpowiednio przypisany).

gtu 11

Kody GTU nie są wykazywane na fakturze sprzedaży, jednak użytkownik ma możliwość jego podglądu przy widoku szczegółowym faktury (tj. po kliknięciu na numer faktury).

GTU 11 - podgląd dokumentu

Skorzystaj z zalet prowadzenia rozbudowanego magazynu w wfirma.pl w związku z nowym JPK_V7:

 • przypisywanie do produktu lub usługi na magazynie odpowiedniego kodu GTU;

 • automatyczne uzupełnianie kodu GTU na dokumentach sprzedaży;

 • brak konieczności każdorazowego określania kodu GTU do każdej pozycji z dokumentu sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów