0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi doradcze GTU - oznaczenie w nowym JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach swojej działalności doradzam w szerokim zakresie osobom prywatnym oraz firmom. Czy świadcząc usługi doradcze GTU, kod GTU powinien być wskazywany w pliku JPK_V7? Czy mogą mnie obowiązywać inne kody?

Jonasz, Wrocław

 

W przypadku usług doradczych wyróżnić należy, że podlegają one obowiązkowo oznaczeniu GTU 12. Nie istnieją w tym zakresie wyjątki. Jeśli zatem oferta pana Jonasza to wyłącznie świadczenie usług doradczych, sprzedaż należy oznaczyć kodem GTU 12.

Usługi doradcze GTU 12

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 2 b) rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług kod GTU należy stosować, gdy świadczone są usługi doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem), które określone zostały numerem PKWiU:

PKWiU

OPIS

62.02.1

usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego

62.02.2

usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego

66.19.91

usługi związane z doradztwem finansowym

69.10.11

usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego

69.10.12

usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego

69.10.13

usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy

69.10.14

usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego

69.20.3

usługi doradztwa podatkowego

70.22.11

usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym

70.22.12

usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków

70.22.13

usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem

70.22.14

usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

70.22.15

usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją

70.22.16

usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem

70.22.3

pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

71.11.24

usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych

71.11.42

usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu

71.12.11

usługi doradztwa technicznego

71.12.31

usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki

74.90.13

usługi doradztwa w sprawach środowiska

74.90.15

usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa

74.90.19

pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Pozostałymi usługami podlegającymi pod GTU 12 są usługi: księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Szczegóły dotyczące GTU 12 można znaleźć w artykule: GTU 12 – oznaczenie usług niematerialnych w JPK_V7!

Usługi doradcze GTU – inne możliwe oznaczenia

Oprócz kodów GTU ustawodawca określił dodatkowe oznaczenia, których stosowanie będzie nieodzowne, jeśli spełnione są warunki do ich wykorzystania. W przypadku świadczenia usług doradczych może wystąpić konieczność użycia również innych oznaczeń, takich jak np. „RO” w sytuacji ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych za pomocą kasy fiskalnej (oznaczeniu temu podlega raport okresowy). W przypadku raportu z kasy nie stosuje się kodów GTU.

Kolejnym oznaczeniem jest „FP”, które wykorzystuje się w fakturach wystawionych do paragonów. Ostatnim wyróżnionym oznaczeniem, którego użycie może mieć miejsce, jest „MK” – oznacza się nim faktury zakupu otrzymane od małego podatnika VAT, który stosuje metodę kasową w VAT.

Usługi doradcze GTU a wFirma.pl

W systemie wFirma.pl użytkownik ma możliwość określenia kodów GTU w taki sposób, aby ujmowały się one bezpośrednio do pliku JPK_V7 w części ewidencyjnej. W celu określenia kodów GTU w systemie należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » TYPY TRANSAKCJI W JPK_V7 » zakładka GTU. W zakładce tej określamy kody GTU, które są obowiązkowe do stosowania, a następnie klikamy ZAPISZ.

Usługi doradcze gtu

Aby wskazać kod GTU przy wystawianiu faktury, trzeba w trakcie jej wystawiania w zakładce: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (lub WERSJĘ ROBOCZĄ SPRZEDAŻY, jeśli włączona jest taka opcja w ustawieniach) w pozycji dodawania produktu wybrać go w kolumnie GTU, gdzie:

  • użytkownik ma możliwość wybrania odpowiedniego kodu GTU dla danej pozycji;

  • system automatycznie zaciągnie odpowiedni kod GTU, jeśli wybrano produkt/usługę z magazynu, któremu nadano już kod GTU.

Usługi doradcze gtu

Transakcje dodatkowe, które zostały wspomniane w akapicie „Usługi doradcze GTU – inne możliwe oznaczenia” również można oznaczyć w systemie wFirma.pl. Szczegóły w artykule pomocy: Oznaczenia dokumentów w JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów