0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - jak prowadzić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej umożliwia podatnikowi, który korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Poznaj podstawowe elementy takiej ewidencji oraz sposób jej księgowania w KPiR!

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - podstawowe informacje

Jeżeli podatnik spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej to sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może dokumentować fakturami lub prowadzić ewidencję sprzedaży bezrachunkowej. Zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie prowadzenia KPiR, taka ewidencja musi mieć postać zbroszurowaną z ponumerowanymi kartami oraz zawierać następujące elementy:

  • kolejny numer wpisu;
  • data uzyskania przychodu, który nie został udokumentowany w innej formie;
  • kwota uzyskanego przychodu;
  • opis przedmiotu sprzedaży (fakultatywnie);
  • suma przychodu z danego dnia.

W lewym górnym rogu tego rodzaju ewidencji przedsiębiorca ma obowiązek umieścić pieczątkę firmy lub dane przedsiębiorstwa wraz z podaniem numeru NIP.

W przypadku czynnych podatników VAT, w prowadzonej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej konieczne jest wyodrębnienie poszczególnych stawek VAT, ponieważ na ich podstawie podatnik ma obowiązek ustalić wysokość podatku VAT ze sprzedaży.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna dokumentować wszystkie przychody na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Wartość przychodu należy wprowadzić do ewidencji wraz z kolejnym numerem wpisu.

Co więcej, sprzedawca powinien posiadać ewidencję sprzedaży w miejscu dokonywania sprzedaży.

Jak zaksięgować ewidencję w KPiR?

Jeśli przedsiębiorca samodzielnie prowadzi księgowość, wówczas księguje on na podstawie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej przychód z danego dnia wynikający. Podatnik ma obowiązek zaksięgować w kwocie netto wartość sprzedaży w 7. kolumnie KPiR "Sprzedaż towarów i usług” na koniec każdego dnia jako jedną łączną pozycję.

Natomiast jeżeli księgowość prowadzona jest przez biuro rachunkowe, możliwe jest zaksiegowanie przychodu w formie jednej pozycji na koniec miesiąca, w której wykazywany jest miesięczny przychód. Wówczas dokonuje się również jeden wpis do rejestru sprzedaży VAT o wartości podatku VAT wynikającego z miesięcznego uzyskanego przychodu. Wpis ten księgowany jest na ostatni dzień miesiąca, z którego wykazywana jest sprzedaż.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w nowym pliku JPK_V7

Jeżeli czynny podatnik VAT, nie wystawia faktury sprzedaży i korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, to przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych należy wykazać na podstawie prowadzonej sprzedaży bezrachunkowej. W strukturze pliku JPK_V7 przychód księgowany na podstawie sprzedaży bezrachunkowej należy obowiązkowo oznaczyć symbolem "WEW". 

Księgowanie ewidencji w systemie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl księgowanie przychodu, wynikającego z prowadzonej ewidencjisprzedaży, wprowadza się za każdy dzień jako zsumowaną wartość sprzedaży w tym dniu/bądź w formie jednego wpisu sumującego miesięczną sprzedaż na koniec miesiąca. W systemie, oznaczenie WEW można wybrać przy dodawaniu wpisu poprzez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

W pojawiającym się oknie należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA, a następnie wprowadzić wartości na podstawie sporządzonej ewidencji. Wówczas w polu NUMER DOKUMENTU podatnik może wpisać np. "Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej dzień/miesiąc/rok". Jeżeli dokonywany jest jednorazowy wpis na koniec miesiąca - "ESB miesiąc/rok". Natomiast DATA WYSTAWIENIA oraz DATA SPRZEDAŻY to dzień, w którym uzyskany został księgowany przychód. W przypadku jednego wpisu na koniec miesiąca będzie to ostatni dzień miesiąca, w którym to uzyskamy został księgowany przychód.

Następnie aby wprowadzić oznaczenie WEW należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK V7 wybrać opcję WEW.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej - oznaczanie rodzaju sprzedaży

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów