Poradnik Przedsiębiorcy

Jednoślady w firmie

Jednoślady w firmie mogą stanowić główny środek transportu. Z pewnością na myśl przychodzą tu kurierzy i dostawcy pizzy, jednak to nie jedyne branże, które decydują się na zakup firmowych rowerów i skuterów. Wydatki związane z eksploatacją tych pojazdów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Dowiedz się, jak rozliczyć zakup firmowych jednośladów. Sprawdź, jakie koszty podatkowe wiążą się z ich użytkowaniem w przedsiębiorstwie oraz czy można uznać je za środki trwałe, a następnie poddać amortyzacji.

Zakup jednośladów a koszty uzyskania przychodów

Za koszt uzyskania przychodu mogą zostać uznane wydatki poniesione w celu osiągnięcia zysku lub utrzymania i zabezpieczenia jego źródła. Aby zakup jednośladów mógł być uznany za taki koszt, należy wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tutaj nie ma sztywnych reguł, uzasadnienie pozostaje w gestii przedsiębiorcy. Jeżeli rodzaj prowadzonej działalności wymaga od pracowników przemieszczania się po mieście, jednoślad może okazać się lepszym pomysłem niż samochód. Firmowy rower może służyć także pracownikom jako środek lokomocji pomiędzy budynkami firmy. Należy mieć zawsze na uwadze, czy dany koszt jest powiązany z działalnością oraz czy przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak prawidłowo zaksięgować zakup firmowego jednośladu?

Jeżeli zakupiony jednoślad kosztował ponad 3 500 zł, a przedsiębiorca chce go użytkować dłużej niż rok, może wprowadzić go do ewidencji środków trwałych oraz amortyzować w czasie. Amortyzacja rozpocznie się od następnego miesiąca po wprowadzeniu pojazdu do ewidencji. Istnieją przypadki, w których przedsiębiorca może amortyzować środek trwały jednorazowo. Przedsiębiorca może także zdecydować się na wpisanie do ewidencji środków trwałych wydatku o niższej wartości, który zamierza użytkować dłużej niż rok.

Jeżeli wartość zakupu (czynni podatnicy VAT biorą pod uwagę cenę netto, bierni brutto) roweru lub skutera nie przekracza 3 500 zł, przedsiębiorca może zaksięgować wydatek w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki w dniu zakupu. Wydatek ten powinien być udokumentowany fakturą.

Wydatki na eksploatację jednośladów firmowych a koszty uzyskania przychodu

Wydatki związane z eksploatacją firmowych rowerów lub skuterów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Należy wykazać je w KPiR - podstawą do odliczenia są faktury dokumentujące zakupy. Przykładami takich wydatków są: zakup zabezpieczeń, serwisowanie, wymiana opon, zakup części.