0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czynsz za wynajem samochodu nie jest objęty kilometrówką

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z możliwości użytkowania pojazdów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej jest wynajem. Rozwiązanie to jest korzystne w szczególności, gdy samochód przedsiębiorcy trafił do naprawy lub konieczne jest wysłanie pracownika w podróż służbową. Jednak w takim przypadku rozliczenie kosztów eksploatacji należy rozliczyć tylko w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Czy obejmuje to także czynsz za wynajem samochodu?

Czynsz za wynajem samochodu a kilometrówka

Zgodnie z zapisami ustawy o PIT, podatnik używający w działalności samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych (np. wynajmowany lub prywatny), nie może ujmować wydatków z nim związanych bezpośrednio w kosztach. Konieczne jest rozliczenie ich w ramach ewidencji przebiegu pojazdu (prowadzonej dla potrzeb podatku dochodowego). Wyjątek stanowią:

  • pojazdy wykorzystywane w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu lub

  • kiedy zawarta umowa najmu/dzierżawy spełnia warunki wymienione w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawniające do uznania jej za umowę leasingu operacyjnego.  

Przedsiębiorca lub pracownik użytkujący wynajęty samochód osobowy w celach wykonywania działalności gospodarczej zobowiązany jest do prowadzenia zapisów pokonanych tras. Na ich podstawie wyliczany jest limit wydatków możliwy do rozliczenia w kosztach. Limit ustala się jako kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu samochodu oraz stawki za 1 km przebiegu. Wspomniane stawki dla samochodów osobowych od 2007 r. są na takim samym poziomie i wynoszą w przypadku:

  • pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

  • pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

Kolejnym krokiem jest porównanie łącznej kwoty wydatków poniesionych na bieżącą eksploatację pojazdu z wyliczonym wcześniej limitem. Do kosztów uzyskania przychodów następnie zaliczania jest wartość niższa.

Warto podkreślić, że limit wynikający z ewidencji przebiegu pojazdu liczony jest rosnąco w ciągu roku. Zatem w sytuacji, gdy kwota wydatków w danym miesiącu przekracza limit - nadwyżka ta przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. Tak samo jest w przypadku niewykorzystanego przebiegu pojazdu.

Kilometrówka a czynsz za wynajem samochodu

Podatnicy posiadali wiele wątpliwości odnośnie tego czy czynsz za wynajem samochodu na potrzeby działalności gospodarczej. Jeżeli koszty dotyczące eksploatacji pojazdu są rozliczane w ramach kilometrówki, to powstało pytanie: czy koszty czynszu również powinny wchodzić w zakres limitu?

Odpowiedzi udzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2030/10). Zgodnie z jego interpretacją, wynajem samochodu osobowego nie wchodzi w zakres definicji “kosztów eksploatacji”. Zatem opłaty poniesione na uregulowanie czynszu powinny zostać zaliczone poza limitem ewidencji przebiegu pojazdu - bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Omówione stanowisko potwierdził również Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej z dnia 8 listopada 2013 r. (DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005).

W związku z powyższym, podatnicy mogą rozliczać czynsz za wynajem samochodu osobowego bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu, nawet gdy w danym okresie pojazd ten nie pokona żadnego dystansu. Jest to jedna z wielu ostatnich korzystnych dla przedsiębiorców interpretacji przepisów podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów