0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednolity plik kontrolny - czym jest i od kiedy obowiązuje mikro i małych przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednolity plik kontrolny jest zbiorem danych uporządkowanych według struktury określonej przez Ministerstwo Finansów, które to pobierane są z programów informatycznych przeznaczonych do prowadzenia księgowości. Jest więc elektroniczną formą ewidencji, która skupia dane według następujących struktur:

 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPiR

 • ewidencja przychodów – JPK_EWP

 • faktury sprzedaży VAT – JPK_FA

 • wyciąg bankowy – JPK_WB

 • magazyn – JPK_MAG.

Kiedy należy przesyłać jednolity plik kontrolny do urzędu skarbowego? Zależy, o którą strukturę pliku pytamy.

Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny)

Przedsiębiorcy są zobowiązani do wysyłania co miesiąc jednolitego pliku kontrolnego tylko w odniesieniu do struktury ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, czyli JPK_VAT.

W związku z tym konieczne jest generowanie na koniec każdego miesiąca - w formacie pliku xml - ewidencji przedstawiającej w jednym miejscu dane z:

 • rejestru zakupów VAT,

 • rejestru sprzedaży VAT.

Zatem istotą jednolitego pliku kontrolnego nie jest przesłanie do urzędu deklaracji z dołączonym rejestrem sprzedaży i rejestru zakupów.

Z technicznego punktu widzenia JPK jest bardziej skomplikowany, powoduje bowiem konieczność wygenerowania pliku spełniającego określone wymogi strukturalne w celu późniejszego elektronicznego przesłania go do urzędu skarbowego.

Uwaga!

Jednolity plik kontrolny jest składany wyłącznie drogą elektroniczną!

Pozostałe ewidencje w formacie

Na jednolity plik kontrolny, poza wspomnianą ewidencją zakupu i sprzedaży VAT, składają się także struktury:

JPK_KR - jednolity plik kontrolny ksiąg rachunkowych,

JPK_WB - jednolity plik kontrolny wyciągów bankowych,

JPK_MAG - jednolity plik kontrolny magazynu (stanów magazynowych),

JPK_FA - jednolity plik kontrolny faktury VAT,

JPK_PKPIR - jednolity plik kontrolny podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

JPK_EWP - jednolity plik kontrolny ewidencji przychodów.

Kogo obowiązuje jednolity plik kontrolny i od kiedy?

Jednolity plik kontrolny jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy korzystającego z programów komputerowych do prowadzenia księgowości podatkowej, jednak wobec każdej z grup przedsiębiorców obowiązek ten wchodzi w życie w innym terminie:

 1. obowiązek comiesięcznego przesyłania ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formacie JPK_VAT należy przesyłać od:

  1. 1 lipca 2016 r. - duże przedsiębiorstwa,

  2. 1 stycznia 2017 r. - małe i średnie przedsiębiorstwa,

  3. 1 stycznia 2018 r. - mikroprzedsiębiorstwa.

MIKROprzedsiębiorca - w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • średniorocznie zatrudniał mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót nie przekroczył 2 mln euro lub suma aktywów w bilansie była niższa od 2 mln euro.

MAŁY przedsiębiorca - w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • średniorocznie zatrudniał mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót nie przekroczył 10 mln euro lub suma aktywów w bilansie była niższa od 10 mln euro.

ŚREDNI przedsiębiorca - w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • średniorocznie zatrudniał mniej niż 250 pracowników, a jego obroty nie przekroczyły 50 mln euro lub suma aktywów w bilansie była niższa od 43 mln euro.

 1. obowiązek prowadzenia jednolitego pliku kontrolnego dla pozostałych struktur (JPK_KR, JPK_PKiR, JPK_EWP, JPK_EWP, JPK_WB, JPK_FA, JPK_MAG) oraz udostępniania ich organom skarbowym na wypadek kontroli obowiązuje od:

  1. 1 lipca 2016 r. - duże przedsiębiorstwa,

  2. 1 lipca 2018 r. - mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Podsumowując, wprowadzenie obowiązku prowadzenia jednolitego pliku kontrolnego nie nastąpiło jednocześnie dla wszystkich podmiotów, a zostało uzależnione od ich wielkości. Należy podkreślić, że obowiązek comiesięcznego przesyłania JPK odnosi się jedynie do ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). W odniesieniu do pozostałych ewidencji należy prowadzić JPK, ale udostępniać je organom tylko na wypadek kontroli.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów