0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wystawienie e-paragonu możliwe tylko na kasie fiskalnej online!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wprowadzenie nowego rozporządzenia w zakresie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, obciąży finansowo przedsiębiorców nieposiadających kas online, bowiem tylko za ich pośrednictwem możliwe będzie wystawienie e-paragonu. Jakie zatem utrudnienia czekają tych, którzy nie posiadają kasy fiskalnej online?

Wystawienie e-paragonu – obowiązujące przepisy

Do wystawienia e-paragonu niezbędna jest kasa online lub kasa programowa, niemniej jednak kasa programowa ma zastosowanie tylko w wybranych działalnościach.

Z kolei e-paragony nie mogą zostać wystawione za pomocą kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Dlatego właśnie przedsiębiorcy dokonujący ewidencji za pomocą kas sprzętowych online zobowiązani są – na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące – wydrukować paragon na tej kasie, a nabywcy wydać wyłącznie paragon w formie dokonanego wydruku.

Wystawienie e-paragonu – jakie utrudnienia dla przedsiębiorców?

Problem z wystawianiem e-paragonu pojawi się wśród paruset tysięcy przedsiębiorców posiadających zahomologowane kasy fiskalne niebędące kasami online. Przedsiębiorca chcący wystawić e-paragon będzie zatem zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej online – poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w przedstawionych uwagach do drugiej wersji projektu Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 2 kwietnia br. dotyczącego wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących.

Co do zasady problem powinien zostać rozwiązany z chwilą wprowadzenia nowego rozporządzenia technicznego, jednak aby było to możliwe, producenci kas sprzętowych online musieliby udostępnić przedsiębiorcom aktualizacje kasy umożliwiającej przesyłanie elektronicznej kopii paragonu nabywcy, który wyraziłby na to zgodę, uprzednio poddając tę funkcję homologacji w Głównym Urzędzie Miar.

Nie jest to jednak dopuszczalne w świetle par. 57 projektowanego rozporządzenia z 2 kwietnia br. w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących, który wskazuje, że wszelkie zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne lub programowe w kasie fiskalnej będą wymagać – każdorazowo przed ich wprowadzeniem – nowo wydanego potwierdzenia z zastrzeżeniem art. 111 ust. 6 fa ustawy o podatku od towarów i usług.

Kolejny wydatek dla przedsiębiorcy a brak możliwości odliczenia

Dla przedsiębiorca, który posiada zafiskalizowaną już kasę – jak wspomniano – wystawienie e-paragonu nie będzie możliwe. Ponowne skorzystanie z ulgi wyklucza art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, ponieważ można ją odliczyć wyłącznie na zakup kasy zgłoszonej na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania.

Odliczenia zakupu kasy w kosztach prowadzonej działalności nie będą mogli również dokonać przedsiębiorcy nieposiadający ustawowego obowiązku wymiany kasy.

Wystawienie e-paragonu a szansa na zmianę przepisów

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wyszła naprzeciw i zaproponowała zmianę brzmienia par. 57 projektowanego rozporządzenia dotyczącego wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących. W myśl modyfikacji przepis jednoznacznie wskazywałby na możliwość aktualizowania użytkowanych już kas fiskalnych przez przedsiębiorców. Nie wiadomo jednak, czy proponowana zmiana wejdzie w życie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów