0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ustalić miejsce świadczenia usług zgodnie z ustawą o VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Określenie miejsca świadczenia usług dotyczy sytuacji, w której obie strony transakcji, czyli usługobiorca oraz usługodawca, mają siedziby lub miejsca zamieszkania w różnych krajach. Jest to istotne szczególnie dla ustalenia, która ze stron ma obowiązek rozliczyć VAT należny od sprzedaży. W świetle ustawy o VAT miejsce świadczenia usług jest to miejsce opodatkowania danej czynności (usługi lub dostawy). Zatem jak ustalić miejsce świadczenia?

Jak ustalić miejsce świadczenia usług?

Nie w każdym przypadku faktyczne miejsce wykonania danej czynności jest miejscem jej świadczenia.

Ogólną zasadę miejsca świadczenia usług reguluje art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z nim miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika:

 • jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę;

 • gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba - miejscem świadczenie jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

 • gdy usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - miejscem świadczenia jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Art. 28b ustawy dotyczy usług świadczonych dla podatników.

Miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami zgodnie z art. 28c ustawy, jest co do zasady miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Ustawa o VAT wyróżnia także katalog usług, dla których miejsce świadczenia ustala się w sposób szczególny, a więc inny niż w art. 28b ustawy o VAT.

Miejsce świadczenia usług - zasady szczególne

Według szczególnych zasad miejsce świadczenia ustala się dla:

 • usług pośrednictwa - to miejsce, w którym dokonywana jest podstawowa transakcja;

 • usług związanych z nieruchomościami - to miejsce położenia nieruchomości;

 • usług transportu pasażerów - miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości;

 • usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne na rzecz podatnika - miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają;

 • usług pomocniczych do usług transportowych oraz usług na ruchomym majątku rzeczowym - miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane;

 • usług restauracyjnych i cateringowych - miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane;

Wyjątek!

Jeżeli usługi restauracyjne i cateringowe są faktycznie wykonywane na pokładach statków, statków powietrznych lub pociągów podczas części transportu pasażerów wykonanej na terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia usług jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów

 • usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu - miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy;

 • usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz osób prywatnych - miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu;

 • usług turystyki rozliczanych w systemie marży - miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej

  • jeśli usługi turystyki są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

  • jeśli usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów